cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

22 april 2014 door Jeffrey Schipper

Bloedrode maan: een teken van de eindtijd?

"Het gevoel heerst dat er dingen gaan veranderen en God dit probeert om op bovennatuurlijke wijze te communiceren," zegt voorganger John Hagee naar aanleiding van de bloedrode maan, die vorige week zichtbaar was. Sommige christenen zijn van mening dat de maansverduistering, met een bloedrode maan als resultaat, één van de tekenen is van de wederkomst van Christus.

Men verwijst dan bijvoorbeeld naar de bijbeltekst Handelingen 2:20, 'De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.' Dit en volgend jaar zijn de vier bloedmanen op belangrijke data voor het Joodse volk te zien:
  • 15 april 2014 - de tweede dag van Pesach (vorige week)
  • 8 oktober 2014 - tijdens het Loofhuttenfeest
  • 5 april 2015 - in de loop van de volgende Pesachviering
  • 28 september 2015 - tijdens het Loofhuttenfeest
Overigens is dit op zich niet bijzonder. De Joodse heilige dagen zijn gebaseerd op de maankalender. Pesach wordt altijd gevierd tijdens de eerste volle maan in de lente en de eerste volle maan in de herfst valt altijd samen met het Loofhuttenfeest. Maar dit neemt niet weg dat verschillende christenen de bloedrode maan als een teken van God beschouwen. Een voorbeeld is de al eerder geciteerd John Hagee, bekend als televisie-evangelist en voorganger van de Amerikaanse Cornerstone Church in San Antonio, Texas. Hagee hield vorig jaar een prekenserie, toegespitst op 'rode maan-profetieën' uit de Bijbel.

Wereldschokkende gebeurtenissen
Hagee sprak over "wereldschokkende gebeurtenissen" tussen april 2014 en oktober 2015. "Ik geloof dat er de komende jaren dramatische gebeurtenissen plaatsvinden in het Midden-Oosten, waarbij de rol van Israël ten opzichte van het Midden-Oosten en de wereld zal veranderen." De voorganger verwees naar eerdere historische gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, die samenvielen met rode bloedmanen. Zo werden in 1493 de Joden verdreven uit Spanje, volgde in 1948 de oprichting van de staat Israël en was vond in 1967 de Zesdaagse oorlog plaats tussen Israël en haar Arabische buren.

"De Bijbel spreekt over tekenen die samenvallen met het einde der tijden, zonder specifieke gebeurtenissen te noemen," voegt Kenneth L. Waters, hoogleraar Nieuwe Testament, toe tegenover CNN. "Tegelijkertijd ontmoedigde Jezus mensen om daaraan data en tijden te koppelen. 'Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader,' zegt Jezus in het evangelie van Mattheüs. De apostel Paulus gaf de tekenen van de eindtijd niet om een agenda vast te stellen, maar om leden van Gods gemeente te troosten met Jezus' wederkomst."

Pure arrogantie

Ook de bekende, invloedrijke voorganger Rick Warren beschouwt de bloedrode maan niet als een teken van Jezus' terugkomst. "Jezus wist ook Zelf niet de datum van Zijn terugkeer. De datum achterhalen is verspilling van onze tijd en pure arrogantie," aldus Warren, verwijzend naar Mattheüs 24:36-37 en 1 Thessalonicenzen 5:1-2. "Jezus was veel meer geïnteresseerd in evangelisatie en zending," zegt de voorganger, terwijl hij Mattheüs 24:14 citeert: 'En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.'

"In tijden van angst en onzekerheid proberen religieuze leiders - sommigen bedoelen het goed, anderen niet - hoop en zekerheid te halen uit exclusieve ontdekkingen en verborgen geheimen," zegt pastor Waters. "We hebben dit eerder gezien tijdens de voorspellingen van Harold Camping en het aflopen van de Maya-kalender. Maar in plaats daarvan zouden christenen zich moeten richten op de hoop en beloften van het Evangelie en het uitdragen van Christus."

Foto: NASA

Word vriend van CIP.nl en ontvang een dvd of boek

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Jezus komt sowieso niet terug. Hij sprak over het Joodse religieuze aanbiddingssysteem dat definitief ontmanteld en vernietigd zou worden (Matt 23:32-38). Jezus vervolgde in Matt 24…voorwaar ik zeg, dit geslacht (van de Joden die toen leefden) zal niet voorbijgaan voordat al "deze dingen" zullen geschieden (Matt 24:34). Welke dingen? Alle dingen die beschreven staan in Matt 24 en dat is inclusief de grote verdrukking, wederkomst, oordeel, etc. en dat vond allemaal 70 NC plaats toen het OV definitief verwijderd werd en NV ingesteld werd...