cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

27 juni 2013 door Jeffrey Schipper

Zeven kenmerken van valse profeten

"Niemand verrijkt de hel meer dan valse profeten. In ieder tijdperk in de menselijke geschiedenis zijn ze er geweest. Altijd zijn ze een plaag geweest met het verspreiden van valse waarheden." Omdat omstandigheden altijd kunnen veranderen, maar de methoden van valse profeten altijd blijven, stelde pastor Tim Challies zeven kenmerken samen waaraan men een valse profeet kan herkennen.

Valse profeten willen mensen behagen
Wat zij leren zal het oor van mensen meer plezieren van hun hart. Ze prikkelen hun volgelingen door middel van hielen likken. Valse leraren behandelen heilige zaken met humor en slordigheid in plaats van in eerbied en ontzag. Dit staat in schril contrast met ware leraars van het Woord die zich tegenover God verantwoordelijk voelen en Hem willen behagen in plaats van mensen. Paulus zou zeggen: 'Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft' (1 Tess. 2:4).

Valse profeten bewaren hun kritiek voor Gods trouwste dienaren
Valse leraren bekritiseren diegenen die het ware Evangelie onderwijzen. Hun scherpste kritiek bewaren ze voor hen die het meest trouw blijven aan de Bijbelse boodschap. Dit zien we in de Bijbel op diverse plaatsen terug, zoals Korach die zich keerde tegen Mozes en Aäron (Numeri 16). Ook Paulus' bediening werd bedreigd en ondermijnd door critici (2 Kor. 10:10). Tot op de dag van vandaag blijven valse leraren Gods trouwe dienaren vermanen en kleineren.

Valse profeten onderwijzen hun eigen wijsheid en visie
Dit was zeker het geval in de dagen van Jeremia, toen God zei: 'Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart' (Jer. 14:14). En ook vandaag de dag spreken valse leraren louter dwaasheid in plaats van de diepe, rijke wijsheid van God te onderwijzen. Paulus wist dat 'er een tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten' (2 Tim. 4:3).

Valse profeten missen de kern en focussen zich op kleine details
Jezus waarschuwde in Zijn tijd voor een tendens onder valse leraren: 'Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.' Valse profeten vergroten kleine opdrachten uit en negeren de grote opdrachten. Paulus waarschuwde Timotheüs voor iemand 'die verwaand is en niets begrijpt, maar tegelijkertijd een ziekelijke neiging heeft tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is' (1 Tim. 6:4-5).

Valse profeten verbergen hun valse leer achter welsprekende toespraken, wat lijkt op indrukwekkende logica
Zoals een prostituee make-up en parfums gebruikt om zichzelf aantrekkelijker te doen lijken, probeert een valse profeet zijn godslasteringen en gevaarlijke doctrine te verbergen achter krachtige argumenten en welsprekend taalgebruik. Hij biedt zijn toehoorders een giftige pil bedekt in goud aan. Hoewel het mooi en waardevol kan lijken, is het in werkelijkheid dodelijk.

Valse profeten zijn meer bezig met anderen overtuigen van hun gelijk dan het helpen van anderen
Dit was één van Jezus' waarschuwingen tegenover religieuze leiders in Zijn tijd: 'Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u' (Mat. 23:15). Valse leraren zijn er uiteindelijk niet om levens en zielen te redden, maar om anderen te overtuigen en volgers te winnen.

Valse profeten misbruiken hun volgelingen
Petrus waarschuwde voor dit gevaar met de volgende woorden: 'Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. (...) En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten' (1 Petr. 2:1-3). Ze misbruiken hun volgers omdat ze hebzuchtig zijn en verlangen naar wereldse rijkdommen. Valse leraren zijn vooral bezig met hun eigen goederen en niet met die van de ander. Zichzelf vinden ze belangrijker dan het redden van verlorenen.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen