cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 maart 2010 door Jeffrey Schipper

"Atheïsme is resultaat van hardnekkige ongehoorzaamheid"

James S. Spiegel concludeert in zijn proefschrift dat religieus scepticisme een moreel probleem is. De professor op het gebied van filosofie en godsdienst heeft het 130 pagina's tellende boek The Making of an Atheist geschreven als reactie op de 'nieuwe atheïsten'. Maar in tegenstelling tot veel reacties die uit christelijke apologeten zijn voortgekomen, richt het boek van Spiegel zich op de moreel-psychologische wortels van het atheïsme.

Hoewel atheïsten volhouden dat de fundamentele reden voor de afwijzing van God het probleem van het kwaad of de wetenschappelijke irrelevantie van het bovennatuurlijke is, zegt de christen-filosoof dat dit argument "slechts een list" of "een conceptueel rookgordijn" is om het echte probleem (persoonlijke rebellie) te maskeren. Spiegel geeft toe dat het ongepast en beledigend om iemand die niet gelooft in God te beschouwen als een vorm van rebellie. Hij voelde zich gedwongen het boek te schrijven, omdat hij ervan overtuigd is dat er een "duidelijke Bijbelse waarheid" is.

Opzettelijke rebellie
Het doel van zijn boek is niet om mensen te provoceren. Integendeel, zijn doel is om mensen "de echte verklaring van het atheïsme" te tonen. "De afwijzing van God is een kwestie van willen, niet van intellect," stelt hij. "Atheïsme is niet het resultaat van een objectieve beoordeling van de bewijzen, maar van hardnekkige ongehoorzaamheid. Het vloeit niet voort uit de zorgvuldige toepassing van de rede, maar van opzettelijke rebellie. Atheïsme is de onderdrukking van de waarheid door goddeloosheid en is het cognitieve gevolg van immoraliteit. Kortom, het is de moeder van ongeloof."

"God heeft Zijn bestaan duidelijk gemaakt door middel van de schepping - de onvoorstelbare uitgestrektheid van het heelal. Het menselijk bewustzijn, morele waarheden, wonderbaarlijke gebeurtenissen en vervulde Bijbelse profetieën zijn ook bewijzen van de realiteit van God." Maar atheïsten verwerpen dit, of zoals Spiegel zegt: "zij missen de goddelijke invoer van één van deze aspecten van Gods schepping en om dit te doen lappen ze de rede aan de laars." Volgens hem wordt de opstand tegen God ingegeven door immoraliteit.

"Atheïsten kiezen er uiteindelijk zelf voor om niet in God te geloven," stelt de schrijver. "Deze keuze wordt niet gemaakt in een psychologisch vacuüm."

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen