cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Orlando Bottenbley
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 juni 2020 door Jeffrey Schipper

Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"

Heeft corona te maken met de eindtijd, voorafgaand aan Jezus’ wederkomst? Tientallen mensen stuurden deze vraag naar Orlando Bottenbley. De voorganger bestudeerde in coronatijd intensief de eindtijdrede van Jezus. Vanaf deze week lanceert hij de zesdelige online studie ‘Gods masterplan, in tijd van corona’. CIP.nl stelde hem een aantal vragen. “Ik durf te zeggen dat de kans groot is dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt.”

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Het interview met Orlando Bottenbley bespraken redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 29:40.

Waarom besloot u om een studie te maken over de eindtijd en Jezus’ wederkomst, naar aanleiding van de coronacrisis?
“In de afgelopen maanden hebben tientallen mensen mij gevraagd of corona een teken is van de eindtijd. Ik heb niets met allerlei speculaties en complottheorieën die hierover de ronde doen. Maar dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat corona tot de tekenen behoort die de Heere Jezus ter sprake brengt in Mattheüs 24. Naar aanleiding van de vele vragen en mijn interesse in de wederkomst heb ik mij in de afgelopen periode opnieuw in de eindtijdrede van Jezus verdiept. Van daaruit is de studie ‘Gods masterplan, in tijd van corona’ ontstaan. Ik spreek bewust over Gods masterplan, omdat ik de coronacrisis in een breder perspectief wil plaatsen.”

"Iedereen die een bevalling van dichtbij heeft meegemaakt weet dat een vrouw niet zozeer gericht is op de weeën, maar op het kind dat wordt geboren."

Wat viel u op toen u zich in Mattheüs 24 verdiepte?
“Nadat Jezus de discipelen meedeelde dat de tempel zal worden afgebroken, stelden zij twee concrete vragen: wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? Ik raakte diep onder de indruk van Jezus’ antwoord. Hij zegt dat we moeten letten op oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten. Zij vormen niet het einde, maar het begin van de weeën.

Wat mij vooral raakte is de verwijzing naar een hoogzwangere vrouw. Jezus kiest er bewust voor om naar dit beeld te verwijzen. Nadat hij verwees naar hongersnoden, aardbevingen en besmettelijke ziekten, spreekt Hij van het begin van de weeën. Dat betekent dus dat er tijden aankomen die nog veel heftiger zijn. Iedereen die een bevalling van dichtbij heeft meegemaakt weet dat een vrouw niet zozeer gericht is op de weeën, maar op het kind dat wordt geboren. Jezus gebruikt dit beeld dus niet om ons angst aan te jagen, maar om ons blij te maken over wat komen gaat. We mogen ons verheugen over de toekomst die voor ons ligt!”

Maar is dat niet te snel? In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat de wereld werd getroffen door epidemieën en andere rampen.
“Naar aanleiding van mijn studie hierover heb ik nog contact gezocht met de GGD. Deze dienst heeft mij een overzicht gestuurd met alle besmettelijke ziekten die in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. Dat een virus de wereld treft is niet nieuw, maar de GGD liet mij wel weten dat de impact op de wereld heel anders is in vergelijking met virusuitbraken in het verleden.

"Ik durf te zeggen dat de kans groot is dat de wederkomst van Jezus binnen 15 jaar plaats zal vinden."

We focussen ons al snel op het aantal doden als we rampen met elkaar vergelijken, maar laten de impact buiten beschouwing. Corona heeft de wereldeconomie in één keer lamgeslagen. En de tsunami van het coronavirus moet nog toeslaan. De verwachting is dat hongersnoden en andere rampen wereldwijd gaan toenemen. Afrika staat nog heel veel leed te wachten. Daar komt nog bij dat veel virologen en politiek leiders hardop uitspreken dat ons in de toekomst vaker dit soort crises te wachten staan.”

Maar we weten dan alsnog niet hoe laat het is op Gods wereldklok? Misschien gaan mijn kleinkinderen ook nog rampen meemaken.
“Ik durf te zeggen dat de kans groot is dat de wederkomst van Jezus binnen 15 jaar plaats zal vinden", antwoordt de voorganger van baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam. "Ik spreek niet voor niets over Gods masterplan. Zo heb ik het tijdens mijn studie ook over de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. In Mattheüs 24:14 staat geschreven: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’ Aan de verspreiding van onze boodschap kunnen we dus herkennen of de voltooiing van deze wereld dichtbij is.

Zo ben ik in contact gekomen met de initiatiefnemers van de CityBible. Onlangs hebben de initiatiefnemers van deze stichting een nieuwe app uitgebracht. Op die app is de Bijbel in 1400 talen te vinden. De overgrote meerderheid bevat ook luisterbijbels om analfabeten te kunnen bereiken. Kortom, bijna de hele wereldbevolking in ons tijdperk kan bereikt worden met het goede nieuws van Jezus. Tot het jaar 1500 moesten we het nog doen met mond-tot-mond verkondiging. Door de boekdrukkunst heeft de evangelieverspreiding een enorme vlucht gekomen. En door de komst van de smartphone gaat die ontwikkeling nog sneller.”

"Bijna de hele wereldbevolking in ons tijdperk bereikt worden met het goede nieuws van Jezus. En door de komst van de smartphone gaat die ontwikkeling nog sneller."

Ik wil niet flauw doen, maar de apostel Paulus en ook andere discipelen waren ervan overtuigd dat Jezus in hun tijd zou terugkomen. Inmiddels zijn we 2000 jaar verder.
“Paulus en later ook Johannes de Heer wisten in hun leven nog niet dat het mogelijk was om álle volken te bereiken met het Evangelie. Zij konden niet weten dat we nu in een tijd leven waarin het wél mogelijk is om alle volken te bereiken. Daarmee zeg ik niet dat ik het beter weet dan zij, maar wel dat er nu veel meer mogelijk is.”

Er zijn christenen die vinden dat we te vaak de context van Mattheüs 24 over het hoofd zien. De uitspraken van Jezus hadden betrekking op wat er voorafging aan de verwoesting van de tempel en de profetieën zouden in het jaar 70 na Christus in vervulling zijn gegaan.
“Het klopt dat in het gesprek tussen Jezus en de discipelen is gewezen op de verwoesting van de tempel. Maar zij vroegen ook naar de terugkeer van Jezus en de voleinding van deze wereld. In het jaar 70 is Jezus niet teruggekeerd en geen einde gekomen aan deze wereld. De argumenten van mensen die naar het jaar 70 na Christus verwijzen vind ik dan ook niet steekhoudend.” Lees hier waarom Jeroen Koornstra niet gelooft dat het coronavirus een teken van de eindtijd is en zijn bijbehorende argumentatie.

U houdt zich al veel langer met de wederkomst en de eindtijd bezig. Waar bent u tijdens de coronacrisis in het bijzonder bij bepaald?
“Bij het principe dat de overheid in crisistijd een enorme machtspositie heeft. Onderschat niet wat er in de achterliggende periode is gebeurd. We mochten binnenshuis niet meer dan drie gasten ontvangen. Bij sommige mensen die grotere groepen ontvingen werd huisvredebreuk gepleegd. Anderen kregen een boete omdat ze in een park met meer dan drie personen samenkwamen. En het recht om in de kerk samen te komen (vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst, red.) kwam op de helling te staan."

"Als soortgelijke crises in de toekomst vaker gebeuren kan dat in het extreemste geval zelfs leiden tot geloofsvervolging."

"Waarom zeg ik dit? Om duidelijk te maken dat door het bestrijden van een virus de macht van de overheid een enorme rol speelt. We zeggen dat we een democratisch land zijn, maar als het algemeen belang voorop staat, kunnen democratische principes naar de achtergrond verdwijnen. Als soortgelijke crises in de toekomst vaker voorkomen, kan dat enorme gevolgen hebben en in het extreemste geval zelfs leiden tot geloofsvervolging.”

Waarom is het überhaupt belangrijk is om jezelf als christen af te vragen of we in de eindtijd leven? Kunnen we ons er niet bij neerleggen dat God het weet, terwijl wij doorgaan met ons leven?
“Dat is geestelijke naïviteit”, maakt Bottenbley duidelijk. “Waarom zou God de eindtijdtekenen aan ons geopenbaard hebben? Die tekenen zouden ons wakker moeten schudden. De tekenen die aan Zijn komst voorafgaan, zijn ook een wake-up-call voor onszelf. Nog te vaak nemen we genoegen met naar de kerk gaan en een Bijbelstudie bezoeken. Maar delen we het goede nieuws van Jezus ook met de mensen om ons heen? Is mijn kind, collega of buurman er straks bij als Jezus ons meeneemt naar Zijn nieuwe wereld? De liefde van Christus mag ons aansporen.”

Het interview met Orlando Bottenbley bespraken redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 29:40.

Bekijk les 1 en klik hier om de online studies van Bottenbley te blijven volgen:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Wederkomst en eindtijd
- De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Dr. Paul Visser is terughoudend en voorzichtig, maar hoe reëel is zijn boodschap?
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Dat Bottenbley zegt niet te geloven in samenzwering - en complottheorieën vind ik prima. Iedereen mag zo denken. Maar laat iedereen goed beseffen dat de vijand juist een meester is in bedrog complot en leugen. Op deze wijze misleidt en verleidt satan de mens al eeuwenlang. Ook nu zal de antichrist dmv van complotten en bedrog de tijdelijke macht grijpen. En de mensen onder invloed van satan bedienen zich ook van die complotten. Dus we moeten zeker waakzaam zijn! Er is meer gaande dan wij zien. Ik zie verder uit naar de wederkomst van Yeshua.