cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Hans Burger
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 december 2018 door Jeffrey Schipper

Theoloog Hans Burger: "Gebedsgenezing is een kwestie van betekenisvol oplappen"

“Ik zie genezing als ‘betekenisvol oplappen’. Genezing is relatief, zolang we nog niet zijn verlost van ons oude, sterfelijke lichaam,” stelt theoloog dr. Hans Burger. Bij het kennisplatform Weetwatjegelooft.nl is een videocursus over gebedsgenezing verschenen, met lezingen van een aantal Nederlandse theologen, onder wie Hans. Wat moeten we met de alsmaar toegenomen aandacht voor gebedsgenezing? Cvandaag sprak de universitair docent Systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Gebedsgenezing krijgt in christelijk Nederland steeds meer aandacht. Hoe komt dat?
“Voor een deel is dat een reactie op de secularisatie in ons land. Omdat het christelijk geloof in brede zin onder druk staat, verlangen steeds meer christenen naar een God die ook vandaag de dag werkt. Door middel van de Geestesgaven komt tot uiting hoe krachtig de Heilige Geest is en dat verlossing niet alleen gaat over je ziel of over de hemel. Dit gaat hand in hand met de toenemende invloed van de evangelische en charismatische beweging, waar meer nadruk op genezing wordt gelegd. Daarnaast is deze toename te verklaren door het feit dat we in een belevingscultuur leven en er in onze cultuur veel aandacht is voor het lichamelijk welbevinden.”

Je noemt genezingen in onze tijd een vorm van ‘betekenisvol oplappen’. Wat bedoel je hiermee?
“God kan zieken genezen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn en om verwachtingsvol naar te verlangen. Tegelijkertijd moeten we het niet groter maken dan het is. Genezing is een kwestie van betekenisvol oplappen. Waarom zeg ik dit? Aan de ene kant is genezing zeker een prachtig teken van de toekomst van God. Aan de andere kant, totdat Jezus terugkomt staat één ding vast: ieder mens gaat een keer sterven. Ook als je niet ziek bent. Pas als Hij komt krijgen we een nieuw lichaam en wordt deze aarde vernieuwd. Genezing is altijd relatief, zolang we nog niet zijn verlost van ons oude, sterfelijke lichaam.”

"Ik zie genezing als ‘betekenisvol oplappen’. Genezing is relatief, zolang we nog niet zijn verlost van ons oude, sterfelijke lichaam."

Tegelijkertijd kiest God er ook vandaag de dag voor om mensen te genezen. Wat wil Hij daarmee duidelijk maken?
“Deze genezingen wijzen vooruit op de tijd die nog komen gaat als heel het leven wordt genezen. Nu al worden zieken genezen, relaties geheeld, zonden vergeven en wordt er recht gedaan. Zo laat God zien dat Zijn goede nieuws niet alleen toekomstmuziek is.”

Waarom vind je het belangrijk om gebedsgenezing te relativeren?
“Secularisatie betekent dat God en Zijn toekomst achter de horizon verdwijnen. Dit brengt een risico met zich mee voor degenen die wél in Hem geloven. Het risico bestaat dat we ons te veel focussen op wat we hier en nu van Hem ontvangen en we het grote werk dat God in de toekomst gaat doen vergeten. Paulus zegt in 1 Korinthe 15:19, ‘als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.’ We mogen het grotere perspectief niet uit het oog verliezen: er komt een tijd dat God voor altijd bij ons is en alles nieuw maakt.”

Die gebalanceerde boodschap heb je niet voor niets vorig jaar uiteengezet op de studiedag ‘Mijn God geneest’. Vind je dat die balans zoek is? Dat er te eenzijdig wordt gesproken over een genezende God?
“Ik denk dat christenen in verschillende stromingen zoeken naar een evenwichtige manier om hier mee om te gaan. In charismatische kringen wordt bijvoorbeeld wel gezegd dat ‘we een theologie van het lijden nodig hebben’. Dat er spanning heerst tussen de theologie van het lijden en gebedsgenezing zal niemand ontkennen. Maar natuurlijk is het ook zo dat er op dit gebied dingen misgaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer genezing wordt geclaimd met – allerlei varianten op – uitspraken als ‘als je voldoende gelooft, word je genezen’. Daarom is een goed en doordacht theologisch verhaal nodig.”

"Als je niets van God verwacht, is het niet raar als er niets gebeurt. Maar God kan ook aan mensen die niets van Hem verwachten, een wonder geven."

Dat je meer geloof nodig hebt om genezing te ontvangen is volgens jou geen doordacht theologisch verhaal?
“Als iemand zegt: ‘Jij wordt niet genezen omdat je niet genoeg gelooft’, is dat bijna altijd een uitspraak die schade aanricht. Als iemand bidt om genezing en dat gebed wordt niet verhoord, wil dat niet zeggen dat die persoon onvoldoende geloof bezit. Het is bovendien niet aan ons om daar een oordeel over te hebben. In Zijn tijd op aarde waren er plekken waar Jezus geen wonderen deed vanwege het ongeloof van de mensen daar. Het kan dan ook wel degelijk een rol spelen. Maar er zijn ook mensen genezen die niet geloofden en vanwege dat genezingswonder hun vertrouwen op God zijn gaan stellen. Dat wonder is hen zomaar gegeven.

Kortom, we kunnen hier geen gemakkelijke ‘1+1=2 redeneringen’ op toepassen. Als je niets van God verwacht, is het niet raar als er niets gebeurt. Maar God kan ook aan mensen die niets van Hem verwachten, een wonder geven en zo deze mensen voor zich winnen. Laten we vooral erop vertrouwen dat God liefdevol is, het goede met ons voor heeft en op Zijn manier voor ons zorgt.”

Wat zou je willen meegeven aan christenen die ziek zijn en verlangen naar genezing?
Hans noemt vier woorden: hoop, realisme, verwachting en liefde. “Er is hoop omdat ooit de hele schepping genezen zal zijn. Het realisme bepaalt bij de gedachte dat we allemaal een keer sterven. Verwachting helpt ons uit te strekken naar een genezingswonder. En daarnaast wil God op allerlei manier Zijn liefde laten zien, ook buiten genezingswonderen om. God wordt niet alleen tastbaar door genezing, maar ook door mensen die tijdens hun lijden of stervensproces getuigen van een God die voor hen zorgt.

Ik zou dan ook niemand willen aanraden zich volledig te richten op het genezingswonder. Dan licht je er één aspect uit en dat leidt tot blikversmalling. God wil ons in alle omstandigheden zijn liefde bewijzen. In verhouding met jezelf, de wereld en tot God. Daar kan Hij ook lijden voor gebruiken. Binnen de kerk lijkt het mij in ieder geval wel goed om in het pastoraat ook te bidden om genezing. Denk ook aan ziekenzalving, door God gegeven als symbool van een liefdevolle aanraking met God. Zeg niet altijd: ‘Het komt goed.’ Want soms komt het helemaal niet goed. Sommige aftakelingsprocessen leiden tot de dood. Daarom is stervenskunst zo belangrijk!”

Klik hier voor de videocursus ‘Mijn God geneest’.

Foto: Lyanne de Haan-Wilts

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Mijn man is gestorven aan kanker

ik heb mijn knieen haast stuk gebeden,

maar ook altijd voor genezing van zijn ziel,

dat laatste gebeurde, het eerste niet,

De Heere God is vrij in wat Hij doet,

en niet gebonden aan ons handelen en denken,

dit zag ik des te duidelijker na die tijd,

en idd. lichamelijke genezing is mooi,

maar betreft wel dit tijdelijke leven,

er is ons geen kalme reis beloofd,

het is hier het land der ruste niet,