cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
beeld NET Foundation
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

MET NET FOUNDATION

 

Zijn bet-overgrootvader werd christen tijdens een hindoeïstische bedevaart: zijn achterkleinzoon rust nu voorgangers toe

India is het land van de heilige koeien. De hindoes zijn met een miljard volgelingen ruim in de meerderheid tegenover het aantal christenen in dit land. Hindoes geloven in reïncarnatie; dat ze in een ander leven terugkeren op aarde. En daarom zijn er allerlei rituelen die uitgevoerd worden, onder andere een bedevaart naar de Ganges. Voor christenen als David* is het moeilijk om staande te blijven.

De missie van NET Foundation is het toerusten van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk. Zodat zij met praktische Bijbelse kennis, inzichten en vaardigheden in staat zijn om met 'hoofd, hart en handen' hun werk te verrichten.

De heilige rivier de Ganges is voor hindoes een belangrijke bedevaartsplaats. Zo vertelde David ons hoe zijn bet-bet-over …. - grootvader in 1829 een bedevaartstocht maakte naar deze rivier. Het is een lange en gevaarlijke reis. Nadat hij een paar honderd kilometer op weg was, ontmoette hij een evangelist, die hem vertelde van Jezus en hoe Hij de zonden vergeeft. ‘Daar kwam mijn bet-bet-over- … - grootvader tot geloof. Zo kwam onze familie zeven generaties geleden met het Evangelie in aanraking.’

Zelf had David een soortgelijke ervaring. God zette Hem stil met de woorden: ‘Son, come home’. Deze woorden hebben zijn leven radicaal op de kop gezet. Op een afgelegen zendingspost is hij begonnen met kerkplanting en onderwijs. Na dit veertig jaar gedaan te hebben, wil hij zich nu meer gaan richten op het toerusten van voorgangers. Hiervoor maakt hij gebruik van een online platform, waarvoor hij gesteund wordt door NET Foundation.

Ook heeft David de cursus God’s way of Salvation van NET vertaald in het Tamil en heeft hij zeven video’s opgenomen die hij gebruikt via whatsappgroepen en persoonlijke ontmoetingen met voorgangers. David kiest in zijn werk voor een praktische insteek. Het gaat niet om het papiertje dat gehaald wordt, maar de kennis moet ook worden toegepast. ‘We zien nu te vaak dat een pas gelovige, met een hindoe-achtergrond een gemeente gaat leiden, terwijl ze nog zo weinig weten. Deze mensen hebben eerst toerusting nodig, voordat ze hun taak gaan uitoefenen. Ze moeten leren de Bijbelse boodschap te brengen. De boodschap van liefde en genade in Jezus Christus.’

Het hindoeïsme is met tachtig procent de grootste religie in India. Christenen maken slechts twee procent uit van de bevolking. In absolute aantallen spreken we over een miljard hindoes tegenover 24 miljoen christenen.

In Nederland is er vaak veel aandacht voor dogmatiek. Hindoes leggen veel nadruk op het gevoel en op hoe men leeft. Vanuit het geloof in de reïncarnatie is dat te begrijpen. Het werk van de Geest en het dopen van gelovigen staat veel meer op de voorgrond dan in Nederland. Het verlossingswerk van Jezus Christus krijgt nauwelijks de aandacht. Bekering, geloof en discipelschap komen bijna niet aan bod.

Steun het werk van NET Foundation in India of lees onze laatste NETspiratie!

*Om veiligheidsredenen is de naam gefingeerd.