cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Megakerk pastor
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

21 november 2022 door Patrick Goede

Megakerk vraagt leden pastor te vergeven die werd opgepakt wegens minderjarig prostitueebezoek

Het leiderschapsteam van megakerk Rock Church International vroeg haar leden afgelopen woensdag of ze op basis van Roemeinen 3:23 vergeving wilden schenken aan lead pastor John Blanchard. Ze deden dit tijdens een aankondiging waarin ze vertelden dat de voorganger van de kerk "vrijwillige terugtrad van zijn bediening" voor de tweede keer binnen een jaar vanwege zijn arrestatie op basis van prostitueebezoek. 

Volgens de Christian Post blijft Blanchard buiten beeld "totdat de huidige situatie in zijn totaliteit is opgelost". Wekelijks bezoeken meer dan tweeduizend mensen de kerkdiensten van Rock Church.

"Als volgelingen van Christus moeten we onthouden dat verlossing, redding, genade, barmhartigheid en genezing allemaal geschenken zijn die aan kinderen van God worden gegeven. Hoewel iedereen zijn eigen overtuigingen en daden moet aanpakken, is het onze opdracht als gelovigen om niet te veroordelen, maar om vertegenwoordigers te zijn van Gods liefde, genezing, gerechtigheid en verzoening”, luidde de aankondiging vanaf het podium.

Ze gebruikten daar Romeinen 3:23 voor: 'Want allen hebben gezondigd en zijn beroofd van de heerlijkheid Gods.' "Als we in de eeuwigheid met Christus willen wandelen, moet we waarheid, liefde, geloof, barmhartigheid, rechtvaardigheid en vergeving uitdragen", aldus het leiderschapsteam van Roch Church.

Gewoon praten
Blanchard is een van de 17 mannen die werden beschuldigd van prostitutie na een online undercoveroperatie door de politie op 29 oktober 2021. De getrouwde vader van twee kinderen werd beschuldigd van prostitutie met een minderjarige en het gebruik van zijn voertuig om deze prostitutie te faciliteren. Dit zijn twee misdrijven. Hij werd gearresteerd in een hotel waar hij een rechercheur zou ontmoeten die zich voordeed als een 17-jarig meisje. Blanchard stond erop dat hij niet zeker wist wat er zou zijn gebeurd als zijn voornemen was uitgekomen en dat hij van plan was geweest om gewoon te praten.

Details van de arrestatie van Blanchard, gedeeld in documenten die door advocaat Tim Anderson online zijn gezet, laten zien dat hij voorafgaand aan zijn arrestatie sms'te met de rechercheur die zich voordeed als het 17-jarige meisje.

De politie zegt dat Blanchard de chat startte door te reageren op een advertentie die werd gepresenteerd als een 19-jarig meisje op een website die "pornografische afbeeldingen bevatte".

“Hij vroeg of ze beschikbaar was in Richmond en ik zei van wel. Hij vroeg waar ik was gevestigd en ik zei dat ik in de buurt van een winkelcentrum in Chesterfield was. Hij zei dat hij GPS zou gebruiken en dat hij daar 23 minuten van verwijderd was. Hij zou zijn auto ophalen en rond 14.30 uur daarheen komen”, verklaarde de undercoveragent. “Ik vroeg wat hij wilde, zodat ik zou weten hoeveel ik hem moest vertellen om hem in te kunnen rekenen. Hij zei 'hhr' wat een half uur seks betekent en ik vroeg hem daar 80 dollar voor. Hij vroeg of ik verbonden was met wetshandhaving en ik zei van niet, en vroeg hetzelfde van hem."

In daaropvolgende tekstberichten vraagt de onderzoeker de pastor opnieuw wat hij wil "zodat ik zou weten dat hij het geld meebracht".

"Hij antwoordde 'qv', wat in de wereld van sekshandel een 'snel bezoek' (quick version) betekent", legt de agent uit.

Bijna een half uur later vertelt de agent aan Blanchard dat de prijs voor wat hij wilde 70 dollar zou zijn. Toen de officier hem naar zijn leeftijd vroeg, beweerde de 52-jarige Blanchard dat hij 40 was.

Getouwtrek
“Om 14:49 uur vertelde ik de dader dat ik 17 was en als dat niet oké zou zijn, ik het zou begrijpen. Hij verklaarde toen dat hij dicht bij het winkelcentrum was en vroeg waar hij heen moest. Ik vroeg of hij klaar was voor dit 'jonge strakke poesje' en hij vroeg waar ik was. Ik vroeg of hij mijn geld had en hij zei dat hij 'alle vragen zou beantwoorden als we elkaar zouden ontmoeten'”, aldus het politierapport.

Blanchard werd later gearresteerd in het hotel waar hij zijn ontmoeting had gepland. Hij werd ook gedwongen afstand te doen van het leiderschap van de kerk als gevolg van de arrestatie destijds.

Na bijna een jaar van juridisch getouwtrek werden de aanklachten tegen Blanchard ingetrokken, voorafgaand aan een strafproces in oktober. Maar wel op basis van Nolle prosequi, wat betekent dat aanklagers deze aanklachten mogelijk alsnog opnieuw kunnen indienen.

In een verklaring van 11 oktober op Facebook kondigden functionarissen van Rock Church aan dat Blanchard was vrijgesproken van alle aanklachten door aanklagers van het gerechtsgebouw van Chesterfield County.

"De officier van justitie heeft in een verklaring aan de rechtbank aangegeven dat vanwege nieuwe informatie die aan het licht is gekomen en een gebrek aan bewijs, ze niet langer een aanklacht tegen Blanchard zullen indienen. Deze vrijstelling komt na bijna 11 maanden van vertragingen en voortzettingen. De advocaat van Blanchard verklaarde dinsdag dat hij tevreden was met deze uitkomst”, aldus de kerk.

Pastor Blanchard heeft in deze zaak voortdurend zijn volledige onschuld beleden. Gedurende deze tijd deed hij afstand van zijn pastorale taken bij de Rock Church in Virginia Beach, Virginia, en droeg hij het toezicht op de gemeente over aan bisschop Anne Gimenez en zijn vrouw.

Vertrouwen
Bisschop Anne Gimenez verklaarde dat de kerk altijd vertrouwen had gehouden in de onschuld van Blanchard. "We hebben altijd in de onschuld van John geloofd. Zijn nederigheid en onderwerping aan degenen boven hem tijdens deze periode is een getuigenis van zijn karakter geweest. Hij heeft de tijd doorgebracht met vasten en bidden en heeft veel van zijn tijd in zijn gezin en onderwijs geïnvesteerd. We verwachten dat hij in de nabije toekomst zijn kerkelijke taken zal hervatten”, zei ze.

De recente onthullingen van de gerechtelijke documenten over de zaak door advocaat Anderson, lijken echter de terugkeer van Blanchard en het vertrouwen in hem, in de weg te staan. Anderson bleef de beslissing van de advocaat van Chesterfield County Commonwealth, Stacey Davenport om de zaak tegen Blanchard te laten vallen, namelijk in twijfel trekken. In een verklaring aan 13NewsNow legt ze uit dat hoe de zaak tegen Blanchard is afgesloten, niet betekent dat hij niet schuldig is.

“De afronding van een zaak op bevel van nolle prosequi heeft niet hetzelfde rechtsgevolg als een niet-schuldigverklaring. Ik kan verder geen commentaar geven op de gepastheid van openbare verklaringen van andere entiteiten met betrekking tot deze of enige andere zaak waarbij mijn kantoor betrokken is”, zegt ze.

“De zaken van de undercoveroperatie van de politie van Chesterfield in oktober 2021, waaronder deze specifieke zaak, betreffen een rechercheur uit Chesterfield die zich online voordeed als een 17-jarige. De interactie tussen rechercheur en beklaagde was in elk geval weer anders. Als gevolg hiervan was het beschikbare bewijs voor gebruik bij de vervolging van elke zaak anders en was de uitkomst van elke zaak anders. Sommige gesprekken hadden voldoende bewijs om veroordelingen voor misdrijven te ondersteunen, en andere niet", vertelt Anderson.

Beschermen
“Als ambtenaren van justitie zijn openbare aanklagers verplicht om in elke zaak afzonderlijk de kracht van het door de politie aangeleverde bewijs te beoordelen. De wettelijke norm die vereist is om een arrestatiebevel te verkrijgen, is slechts op basis van een vermoedelijke oorzaak. Een aanklager moet bewijs hebben dat schuld zonder redelijke twijfel bewijst om een veroordeling in een rechtbank te ondersteunen en kan ethisch gezien dus niet doorgaan met iemand aanklagen in een zaak waarin het bewijs niet aan die norm voldoet.”

In hun verklaring woensdag merkte Rock Church op dat al hun leden, vooral hun leiders, gehouden zijn aan een hoge standaard van verantwoordelijkheid en dat ze eerlijkheid en integriteit willen tonen bij het onderzoeken van seksueel wangedrag.

'Rock Church moedigt een goddelijke levensstijl aan bij al haar leden en leiders, in overeenstemming met de leerstellingen van de Bijbel. De kerk veroordeelt seksuele immoraliteit van welke aard en in welke vorm dan ook door haar leden en leiders. Ze houdt haar leiders in het bijzonder een hoge standaard van verantwoordelijkheid voor, met betrekking tot levensstijlkeuzes die een negatieve weerslag kunnen hebben op de reputatie van de kerk of die het karakter van de Heiland in diskrediet brengen', zegt de kerk bijvoorbeeld.

'Rock Church zet zich in voor eerlijkheid en integriteit bij het behandelen van beschuldigingen of beschuldigingen van seksueel wangedrag of immoraliteit onder haar leiders en zal elk onderzoek steunen dat voortkomt uit beschuldigingen van schending van deze norm onder haar personeel en leiders, in een poging om de waarheid te vinden en om haar leden te allen tijde te beschermen', aldus de kerk.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Dít is nu typisch zo'n zaak waarom mensen de kerk vaarwel zeggen!

Een kerk, die integriteit en eerlijkheid verkondigd, maar de pastor, die dankzij mazen in de wet, niet te vervolgen lijkt en bij zijn volledige onschuld blijft, handhaaft. Hij lijkt nóg minder spijt te hebben dan Matthijs van Nieuwkerk.

Dan ben je toch als kerk iedere geloofwaardigheid naar je leden kwijt?!