SGP-jongeren maakt statement voor onderwijsvrijheid: echte diversiteit gaat verder dan liberalisme

Nieuws8 oktober 2021 Ardi Pierik, SGPJ
onderwijs

Op 4 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om het ondertekenen van identiteitsverklaringen onmogelijk te maken. SGP-jongeren betreurt deze stemmingsuitslag en wil opkomen voor onderwijsvrijheid. Tegelijkertijd maakt SGPJ zich daarmee ook sterk voor diversiteit.

Diversiteit in het onderwijs ontstaat in gezinnen
Ten eerste ontstaat diversiteit van het onderwijs in gezinnen. Tot en met het achttiende levensjaar is het gezin de belangrijkste plaats voor de ontwikkeling van het kind, zowel emotioneel als ethisch. Een stabiel gezin is van levensbelang om later op een stabiele manier in de maatschappij mee te kunnen draaien. Onvermijdelijk zijn de opvattingen en het gedrag van alle Nederlandse ouders bijzonder divers. Neemt de staat de opvoeding te veel over, dan vormt de staat deze diversiteit in gezinnen om tot een eenheidsworst. De vervreemding van de maatschappij zal daardoor toenemen. De keuze voor de levensbeschouwelijke inkadering moet daarom bij ouders liggen en niet bij de staat.

Neemt de staat de opvoeding te veel over, dan vormt de staat deze diversiteit in gezinnen om tot een eenheidsworst.

Als gevolg daarvan is staatsbemoeienis pas gewenst als de veiligheid van leerlingen in het gedrang komt. Dit is het geval bij sociale uitsluiting en pestgedrag. In het debat over onderwijsvrijheid werd de vraag opgeworpen of grondwetsartikel 23 dit pestgedrag niet in de hand werkt. In het debat werd een dergelijke stelling zonder veel uitleg verdedigd als een “preventieve werking”. Daarmee werd duidelijk dat niet aangetoond kon worden dat identiteitsverklaringen deze veiligheid bedreigen.

Identiteitsverklaringen waarborgen diversiteit
In het verlengde hiervan stelt SGP-jongeren dat echt divers onderwijs juist aansluit bij artikel 23. Diversiteit is niet alleen een zaak van de praktijk, maar ook van opvattingen. Zo luisteren mensen niet alleen naar pop en klassieke muziek, maar is er ook verschil in opvatting over de vraag of sommige muziek beter is dan andere. Diversiteit is er dus ook in opvattingen. Over deze fundamentele opvattingsverschillen moeten we het gesprek kunnen aangaan; zo blijven zo veel mogelijk goedwillende mensen bij onze maatschappij betrokken. Dat lukt niet als debatten onmogelijk gemaakt worden en ontneemt mensen de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Identiteitsverklaringen op scholen reflecteren deze verschillen in opvattingen. Zulke verschillen bestaan er op tal van vlakken, ook tussen christelijke scholen onderling. Het verbieden van identiteitsverklaringen ontneemt scholen een belangrijk instrument om hun eigen identiteit en gaat ten koste van de diversiteit in opvattingen op scholen. Liberalen accepteren alleen diversiteit in de praktijk; veel christenen accepteren beide. Het christendom geeft dus duidelijk meer ruimte voor diversiteit dan het liberalisme.

Het verbieden van identiteitsverklaringen ontneemt scholen een belangrijk instrument om hun eigen identiteit en gaat ten koste van de diversiteit in opvattingen op scholen.

Zoek oplossing binnen huidige wettelijke kaders
In plaats van het geven van meningen over grondwetsartikel 23 is het zinvoller om beter toe te zien op de uitvoering van de huidige wetten. Pestgedrag wordt vaak veroorzaakt door pesters die zien dat het gedrag van hun slachtoffers van de heersende norm afwijkt. In principe kan dat iedereen overkomen. De uitlating van politicoloog André Krouwel, die stelde dat ‘christenen worden getraind om te onderdrukken’, past goed in dat patroon.

Dit alles roept wel de vraag op wat er moet gebeuren als een leerling het fundamenteel oneens blijkt met de opvattingen die in de identiteitsverklaring staan. Dit probleem speelt doordat de schoolkeuze door ouders wordt gemaakt op het moment dat kinderen nog niet volledig wilsbekwaam zijn. Alle scholen dienen daarom te zorgen voor een oplossing voor kinderen die zich niet met de opvattingen van hun school of ouders kunnen verenigen. Een mentor zou de leerling wellicht kunnen helpen met een overstap naar een andere school als de leerling dit wenst. Wil de leerling desondanks graag blijven, dan kunnen de school en de leerling afspraken maken over de praktische omgang met hun geschil. Het zou goed zijn als onafhankelijke zorgverleners daarbij een oogje in het zeil houden om het belang van de leerling te bewaken.

Kortom, diversiteit op school wordt bij de SGP beter gewaarborgd dan bij de liberalen. Diversiteit gaat niet alleen over de praktijk, maar ook over opvattingen. Vanwege het belang van het gezin dient de schoolkeuze van ouders leidend te zijn, maar er moet overal een oplossing komen voor leerlingen die niet in hun omgeving passen. Het zou goed zijn als reformatorische scholen daarin vooroplopen.

Dit statement is geschreven door Ardi Pierik, lid commissie onderwijs SGP.

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Kerkdienst Bijlmer
Nieuws

EO-uitzending van feestelijke kerkdienst vanuit de Bijlmer

In hun mooiste kleding, met het lekkerste eten en met hun beste humeur – voorganger Moses Alagbe vraagt zijn kerkgangers om deze zondag tiptop naar de kerkdienst te komen. Niet per se omdat de dienst op televisie komt, maar omdat de dienst in het tek

Willem Lingeman
Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht, als het gaat om ons uiterlijk, onze prestaties en sociale status. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest?", die confronterende vraag stelde Wilkin van de Kamp onlangs in de twaalfd

Ds. K. den Boer
Video

HHK-dominee wilde legerpredikant worden maar God stuurde hem naar Goedereede

Als ds. K. den Boer in september dit jaar een beroep uit Goedereede ontvangt, wil hij eigenlijk legerpredikant worden. Gods Geest zendt Den Boer echter niet het leger in, maar stuurt hem vanuit Sirjansland naar Goedereede. Daar hoopt hij begin 2024 t

Ds. Chris Bernard
Nieuws

Ook dominee Bernard stemde PVV: “Nederland raakt gewoon vol”

Vorige week woensdag kwam de PVV als winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde liefst 37 zetels. De christelijke partijen, op de SGP na, leverden een flink aantal zetels in. Ook veel christenen hebben naar verluidt op Wilders geste

Algerijnse kerk
Nieuws

Algerijnse dominee belegt 'ongeoorloofde eredienst' en verdwijnt achter de tralies

De Algerijnse dominee Youssef Ourahmane moet een jaar de gevangenis in. Dat meldt Evangelical Focus. De predikant zou in maart vorig jaar een eredienst gehouden hebben in een gebouw dat niet daarvoor bestemd is. Naast de gevangenisstraf, moet de pred

Cvandaag podcast
Podcast

Christenen in Middelburg bezorgd over gebrek aan zondagsrust: terecht?

De Gereformeerde Gemeente in Middelburg wil niet dat de winkels in de Zeeuwse hoofdstad voortaan op zondag opengaan. Welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag? En zijn christenen geroepen om de zondagsrust in de rest van de samenleving te impl

Johan Schep
Video

Johan Schep: "Wie twijfelt aan betrouwbaarheid Jona, twijfelt aan dood en opstanding Jezus"

"Als je twijfelt aan de geschiedenis van Jona, dan twijfel je ook aan de geschiedenis van de Heere Jezus. Zo duidelijk maakt Hij het", vertelt evangelist en Bijbelleraar Johan Schep in een video van Bijbelcursussen Nederland. In de eerste aflevering

Meerartikelen

ChristenDOM?
Video

Is Jezus te vroeg opgestaan uit de dood? Bekijk de video

"Is Jezus te vroeg uit de dood opgestaan?" Die vraag staat centraal in een video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?, een kanaal waar middels uitlegvideo's wordt ingegaan op kwesties die met de Bijbel en het christelijk geloof te maken h

zie ik kom spoedig
Video

Openbaring 11: feest vanwege Jezus' terugkeer naar de aarde

Er wordt in de hemel vooruitgekeken naar het moment dat Jezus terugkeert naar de aarde om zijn koningschap op zich te nemen. Het feest barst los en vol aanbidding wordt beleden dat de Heer regeert! Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 23 v

Andries Knevel
Podcast

Andries Knevel in gesprek met markante katholiek: Hugo Beuker

Het cliché wil dat protestanten de Bijbel uit hun hoofd kennen, terwijl katholieken het ‘boek der boeken’ nooit openslaan. Maar wat is daar van waar? Die vraag is het uitgangspunt van de podcast Het Gedeelde Woord. Andries Knevel voert daarin iedere

BYU Noteworthy
Nieuws

Luister naar deze schitterende versie van 'O Come Let Us Adore Him' door BYU Noteworthy!

Het is december en daarom worden de mooiste Kerstliederen weer van stal gehaald en (soms) in een nieuw jasje gestoken. Zo ook deze enthousiaste versie van het bekende 'O Come Let Us Adore Him' door BYU Noteworthy. Kijk je ook zo uit naar Kerstmis? Ko

Familie Blom
Positief nieuws

Familie Blom aanstaande zondag te gast bij Hour of Power

De dynamische familie Blom is aanstaande zondag te gast bij Hour of Power. Eerder dit jaar was het gezin te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. Gerdien Blom heeft maar liefst acht kinderen op de wereld mogen zetten en samen met haar man Maarten

Eleos Ahinoam
Nieuws

Wilma woont in een beschermde woonvorm van Eleos: "Ik ervaar hier een rust die ik nooit gekend heb"

We bidden hier veel. Van dat bidden word ik heel rustig, daar voel ik mij echt geweldig door. ” Wilma is bewoonster van Ahinoam, een zorginstelling van Eleos in Schalkhaar. Ze is negen maanden geleden in de woongroep komen wonen en ervaart haar nieuw

Ds. Paul Visser
Nieuws

Ds. Paul Visser vertelt wat hij leerde van het moeilijkste moment in zijn leven

Dominee Paul Visser legt in onderstaande video uit wat hij leerde van het moeilijkste moment in zijn leven. "Je hebt God niet in de vingers, het kan heel anders gaan. Het Woord van God brak af en God verdween. Tegelijkertijd heb ik ontdekt dat ik dan

Jan-Willem Grievink
Column

Een pastoraal medewerker moet niet dingen willen fiksen

Ik weet uit eigen ervaring hoe gemakkelijk je in het pastoraat in de actie-stand gaat. In de kern is pastoraat niets anders dan een confident (weer) in hartscontact brengen met zijn (haar) Verlosser en Heer. Je hoeft als pastoraal medewerker niets te

Ds. M. Baan
Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

"Veel mensen blijven God om een teken vragen. Zoeken ze dan geen onrechtvaardige dingen? Wat stellen wij mensen toch eigenlijk vreemde eisen aan de Heere", merkte ds. M. Baan onlangs op in een preek. De hervormde predikant verbaast zich over het gege

Randall
Nieuws

Ontslagen aalmoezenier spant rechtszaak aan na opmerkingen over 'LHBTI-ideologie'

Schoolaalmoezenier dr. Bernard Randall werd in 2019 door zijn werkgever op straat gezet. Dit omdat hij zijn leerlingen vertelde dat ze het niet eens hoeven te zijn met 'de LHBTI-ideologie'. Nu spant hij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever

Kerstboom
Nieuws

‘Satanische’ kerstboom op kerstfestival wekt verontwaardiging: ‘Het is absurd’

Het stadje Aschwaubenon in de Amerikaanse staat Wisconsin vormt het decor van een slepende rel. In het stadje waar jaarlijks een kerstboomfestival plaatsvindt, is veel te doen om twee bomen die tentoongesteld worden. Dat meldt CBN News. Eén boom zou

Delafé
Levensverhaal

Vrouw die haar kind in satanische tempel liet dopen deelt haar getuigenis

De Amerikaanse Yamisbel Garcia heeft op YouTube-kanaal Delafé Testimonies afgelopen week haar bijzondere verhaal gedeeld. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin maar werd daar fysiek en verbaal mishandeld door haar vader. Tijdens een reis naar Pu