Ds. M. Klaassen: "Bidden is gewoon ontzettend moeilijk"

God
Ds. M. Klaassen
"Vaak denken we dat bidden spontaan moet gebeuren. Het is ook een opdracht van God. Ga het gewoon doen," zegt ds. M. Klaassen. Bidden is gewoon ontzettend moeilijk, vertelt hij. Onlangs schreef hij ‘Bidden zoals Jezus’, een praktische gids bij het ‘Onze Vader’. "Jezus gaf de discipelen geen gebedscursus. Hij gaf hen het ‘Onze Vader," aldus de hervormde predikant uit Arnemuiden.

De Heere Jezus roept ons op om niet te bidden als de huichelaars. Blijkbaar kunnen we verkeerd bidden. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
"De Farizeeën gebruikten gebed om zichzelf te etaleren en in het zonnetje te zetten. Dat kunnen wij vandaag de dag op onze manier ook doen. Ik moet toegeven dat mijn hart er niet altijd bij is. Ik moet ervoor waken dat gebed geen routine wordt. In mijn gezin én in de kerk. In de zondagse erediensten probeer ik dat te voorkomen door mijn gebeden voor te bereiden door een paar dingen op papier te zetten als oriëntatie wat ik tegen de Heere God wil zeggen. Daarmee zeg ik niet dat ik iets tegen een vrij gebed heb. Maar ik spreek dan wel in naam van de gemeente een gebed tegenover God uit. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Als ik daar verkeerd mee omga, misbruik ik Zijn naam. Ja, gebed is een serieuze zaak."

‘Heere, leer ons bidden’, zeiden de discipelen tegen Jezus. Waarom?
"In de eerste plaats omdat ze diep onder de indruk waren geraakt van Jezus’ eigen gebedsleven. De vertrouwelijkheid waarmee Hij met God sprak, viel hen op. Het was in die tijd ongehoord dat je God aansprak als Vader. Daar spreekt een enorme vertrouwelijkheid en intimiteit vanuit. ‘Hij heeft iets wat wij niet hebben’, dachten de discipelen. Bij die vraag van Jezus’ leerlingen zouden we ook in ogenschouw moeten nemen dat bidden gewoon ontzettend moeilijk is. Ik ben ervan overtuigd dat het één van de moeilijkste dingen is die er bestaan. Kijk maar eens hoe snel je wordt afgeleid wanneer je de stilte opzoekt. Opeens denk je aan allerlei zaken die nog gedaan moeten worden voor je werk of in je gezin. Paulus zegt in Romeinen 8 niet voor niets: ‘wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.’"
"Vaak denken we dat bidden spontaan moet gebeuren. Het is ook een opdracht van God. Ga het gewoon doen"
Wat valt u op aan hoe Jezus de vraag van de discipelen beantwoordde?
"Dat Hij geen gebedscursus gaf, maar het ‘Onze Vader’ als modelgebed meegaf," antwoordt Klaassen. "Wat het ‘Onze Vader’ zo krachtig maakt, is dat het onze omstandigheden te boven gaat. Denk aan momenten dat je ’s morgens chagrijnig opstaat. Dan ben je er al snel toe geneigd om je noden voor God te brengen. Eigenlijk is het heel egocentrisch als je op die manier je gebed begint. Het ‘Onze Vader’ begint dan ook met ‘Uw naam worde geheiligd’. Daar kunnen allerlei gebeden uit voort komen. Denk aan bekering van mensen om je heen of standvastigheid voor mensen die lijden. Door bekering en standvastigheid in het geloof wordt God geheiligd. En zo besef je dat veel belangrijkere dingen zijn dan je eigen gemoedstoestand. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ komt in het ‘Onze Vader’ pas op de vierde plaats."

De titel van uw boek luidt ‘Bidden zoals Jezus’. Is bidden zoals Jezus niet praktisch onmogelijk met een druk gezin, een fulltime baan en alle andere bezigheden?
"In de Bijbel lees ik dat Jezus Zich regelmatig terugtrok om te bidden en op die momenten mensen achter Hem aankwamen. Met andere woorden, ook Hij werd afgeleid en had het druk. Daarom bad Jezus soms in het diepst van de nacht tot Zijn Vader. Dan kon Hij niet lastiggevallen worden. Iedereen is druk, druk druk. Ook ik als gemeentepredikant. Maar het gebedsleven kun je simpelweg niet verwaarlozen. Daarvoor is het te belangrijk. Bid desnoods in de auto. Als je doordeweeks druk bent, trek er dan in het weekend extra tijd voor uit. Zelf doe ik dat wel eens op zaterdagmiddag. Dan neem ik een uur lang de tijd om de week met God door te nemen."
"Ook Jezus werd afgeleid en had het druk. Daarom bad Jezus soms in het diepst van de nacht tot Zijn Vader"
 

Wanneer leid ik een gebedsleven zoals God het heeft bedoeld?
"We denken al snel dat gebed spontaan moet zijn. Voor een deel is dat zo. Er zijn veel momenten waarop ik ongepland tot God bid. Aan de andere kant zijn er ook veel momenten waarop ik dat niet doe. En toch ga ik bidden! Maarten Luther zei: ‘Gebed is een plicht.’ God heeft niet voor niets opgeroepen om Zijn aangezicht te zoeken. Die opdracht haalt je uit een kramp. Ga het gewoon doen en zie hoeveel vreugde het geeft."

"Tim Keller heeft onlangs een nieuw boek over gebed uitgebracht. Ook hij zegt dat gebed meer is dan een spontane actie. Je kunt het leren. Volgens hem moet er allereerst evenwicht in het gebedsleven zijn: aanbidding, schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede. De ene keer zal het ene element meer nadruk krijgen dan het andere. Ook wijst hij erop dat gebed moet gebeuren vanuit een besef van hulpeloosheid, ontzag voor God en steunend op Gods genade in de Heere Jezus. Dan is er sprake van een gezond gebedsleven. Dat kan iedereen leren. Steunend op Jezus."

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Prins Bernhard
Nieuws

Prins Bernhard verklaarde met hand op de Bijbel: "Ik was nooit een nazi"

"Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad", verklaarde prins Bernhard ooit in een serie vraaggesprekken die hij voor zijn dood had met de

Maasbach Worship
Nieuws

Maasbach World Mission Conferentie in Den Haag

De jaarlijkse conferentie (6 tot en met 8 oktober) van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending staat dit jaar helemaal in het teken van missions en evangelisatie. In een tijd waar men veel hoort over de ontkerkelijking in Nederland, is er tegelijke

Guido Hamelink
Nieuws

Nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha Nederland

Guido Hamelink (41) is de nieuwe bestuursvoorzitter van A Rocha Nederland. Hij volgt Harm Schoten op, die sinds 2017 voorzitter was van de christelijke natuurbeweging. Guido is algemeen directeur van ecologisch adviesbureau NLadviseurs dat zich inzet

Shalva-band
Nieuws

Christenen voor Israël organiseert concerten met Shalva-band

Ze zouden Israël vertegenwoordigen in 2019 in de finale van het bekende Eurovisie Songfestival, en werden beschouwd als één van de grootste kanshebbers. De Shalva-band, een muziekgroep van Israëlische artiesten met een verstandelijke en lichamelijke

Prof. dr. Bernhard Reitsma
Nieuws

Belijden we als christenen een inclusief of exclusief geloof?

Is het zo dat christenen openstaan voor iedereen? Dat je in de kerk en de christelijke gemeente mag komen zoals je bent? In alle gebrokenheid en onvolmaaktheid? Dat lijkt wel de enig logische conclusie te zijn die je uit het Evangelie kunt trekken. A

Politiek
Nieuws

Medische ethiek: Wat zijn de standpunten van de grootste politieke partijen?

Welke standpunten hebben de in de peilingen vijf grootste partijen op medisch-ethisch gebied? In dit overzichtsartikel lichten we de partijprogramma’s van VVD, GroenLinks/PvdA, PVV, BBB en D66 door op dit gebied. Hoe kijken deze partijen naar abortus

Ds. P. den Ouden
Nieuws

HHK-predikant roept christenen op om dagelijks te bidden voor de vervolgde kerk

‘Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden’. Het zijn de woorden van Paulus aan het begin in de brief aan Filemon. Wanneer hij ze optekent, zit hij gevangen. Maar terwijl hij vastzit, ontvangt hij veel kracht. Er wordt namelijk door vel

Paus Franciscus
Nieuws

Paus ziet zegen voor homostellen als pastorale optie: "Maar hoeft niet per se de norm te worden"

In antwoord op de vraag van vijf kardinalen naar het zegenen van een homoseksuele relatie zegt paus Franciscus open te staan voor zo'n zegening als pastorale optie, dat melden diverse media. De paus gaf aan dat het volgens hem een uiting van "pastora

Meerartikelen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop
Nieuws

Terugkijken: SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kritisch over spreidingswet

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer twee dagen over de spreidingswet waarvan het lot nog altijd onzeker is. Veel partijen stellen dat gemeenten meer tijd moeten krijgen om opvangplekken voor asielzoekers te kunnen realiseren. In het actualitei

Pakistaanse voorganger verwond zichzelf opzettelijk met pistool
Nieuws

Pakistaanse voorganger verwondt zichzelf opzettelijk met pistool

De Pakistaanse predikant Eleazar Sidhu is vorige week aangeklaagd wegens het uiten van valse beschuldigingen, meldt Morning Star News. De predikant stelde begin vorig maand beschoten te zijn door moslimextremisten en spande een zaak aan bij de politi

Marokko aardbeving
Nieuws

Marokkaanse christenen zetten zich in voor slachtoffers aardbeving

In Marokko wonen niet heel veel christenen, maar toch zijn ze er. En ze bieden hulp na de verwoestende aardbeving van enkele weken geleden, waarbij rond de 3000 mensen om het leven kwamen. Enkele mooie initiatieven van Marokkaanse christenen kwamen a

Ds. Willem Glashouwer
Nieuws

Wat het Loofhuttenfeest tot christenen uit de volkeren te zeggen heeft

Jezus vierde het Loofhuttenfeest mee, op Zijn eigen manier. We lezen het in Johannes 7:37-38: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft,

Lee Strobel
Nieuws

Voorganger Lee Strobel sprak met de oprichter van Playboy over Jezus

Lee Strobel sprak afgelopen zondag bij de First Baptist Church in Dallas, daar refereerde hij aan zijn ontmoeting met wijlen Playboy-baas Hugh Hefner. De 71-jarige bestseller-auteur is bekend van zijn boek 'Bewijs genoeg' waarin hij dertien topwetens

Oekraïense kerken bekritiseren voorstel om porno-industrie te legaliseren
Nieuws

Oekraïense kerken bekritiseren wetsvoorstel om porno-industrie te legaliseren

Het plan om de porno-industrie in Oekraïne te legaliseren is een "destructief initiatief", menen tal van religieuze leiders in Oekraïne. CNE News meldt dat Oekraïense kerken met kracht het politieke voorstel om porno legaal te maken, verwerpen.  De O

Ds. Arie van der Veer
Nieuws

Veel christenen hebben het niet over de angst der hel

Hoewel het meer dan vijftig jaar geleden is, zitten de oude psalmen er bij mij nog altijd goed in. Wat ik me nu vooral realiseer is, dat het vooral psalmen waren ‘op donkere toon’. Onder de lange lijst van oude psalmen die ik uit mijn hoofd ken, staa

Piet Vergunst
Nieuws

Israëlzondag stelt verhouding van de kerk tot het jodendom aan de orde

Staat het christelijk geloof nu tegenover het jodendom, of niet? Die vraag kon op (Israël)zondag (afgelopen zondag, red.) aan de orde komen, als de voorganger het aangeboden materiaal van de Protestantse Kerk volgt. De verhouding van Jezus tot de Far

Ulrich
Levensverhaal

Ulrich leerde één grote les in zijn leven: "Zonder God red je het niet"

Ulrich (47) fietste onlangs voor de zevende keer mee met Cycle for Hope. Hij is 13 jaar getrouwd met Esther en werkt bij een metaalbedrijf. Twintig jaar geleden zag zijn leven er compleet anders uit. “Ik zat zwaar verslaafd in een leeg huis. Alles wa

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 24

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

LEV
Positief nieuws

Kom bij met dit prachtige lied van LEV: 'Haal maar adem'

LEV heeft een schitterend lied uitgebracht om even bij op adem te komen. Het nummer 'Haal maar adem' gaat over jezelf overgeven aan God en het loslaten van de strijd. Het leven kan ons soms het idee geven dat we heel erg ons best moeten doen om alles

Gerdien Blom
Positief nieuws

Gerdien wilde blik naar boven gericht houden bij begrafenis dochter

Een krachtig getuigenis van Gerdien Blom, de moeder van acht kinderen was de afgelopen tijd te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. In gesprek met Cvandaag vertelde ze eind 2021 over de begrafenis van haar dochter Miriam (6). Ondanks al het leed