cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. M. Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

Ds. M. Klaassen: "Bidden is gewoon ontzettend moeilijk"

"Vaak denken we dat bidden spontaan moet gebeuren. Het is ook een opdracht van God. Ga het gewoon doen," zegt ds. M. Klaassen. Bidden is gewoon ontzettend moeilijk, vertelt hij. Onlangs schreef hij ‘Bidden zoals Jezus’, een praktische gids bij het ‘Onze Vader’. "Jezus gaf de discipelen geen gebedscursus. Hij gaf hen het ‘Onze Vader," aldus de hervormde predikant uit Arnemuiden.

De Heere Jezus roept ons op om niet te bidden als de huichelaars. Blijkbaar kunnen we verkeerd bidden. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
"De Farizeeën gebruikten gebed om zichzelf te etaleren en in het zonnetje te zetten. Dat kunnen wij vandaag de dag op onze manier ook doen. Ik moet toegeven dat mijn hart er niet altijd bij is. Ik moet ervoor waken dat gebed geen routine wordt. In mijn gezin én in de kerk. In de zondagse erediensten probeer ik dat te voorkomen door mijn gebeden voor te bereiden door een paar dingen op papier te zetten als oriëntatie wat ik tegen de Heere God wil zeggen. Daarmee zeg ik niet dat ik iets tegen een vrij gebed heb. Maar ik spreek dan wel in naam van de gemeente een gebed tegenover God uit. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Als ik daar verkeerd mee omga, misbruik ik Zijn naam. Ja, gebed is een serieuze zaak."

‘Heere, leer ons bidden’, zeiden de discipelen tegen Jezus. Waarom?
"In de eerste plaats omdat ze diep onder de indruk waren geraakt van Jezus’ eigen gebedsleven. De vertrouwelijkheid waarmee Hij met God sprak, viel hen op. Het was in die tijd ongehoord dat je God aansprak als Vader. Daar spreekt een enorme vertrouwelijkheid en intimiteit vanuit. ‘Hij heeft iets wat wij niet hebben’, dachten de discipelen. Bij die vraag van Jezus’ leerlingen zouden we ook in ogenschouw moeten nemen dat bidden gewoon ontzettend moeilijk is. Ik ben ervan overtuigd dat het één van de moeilijkste dingen is die er bestaan. Kijk maar eens hoe snel je wordt afgeleid wanneer je de stilte opzoekt. Opeens denk je aan allerlei zaken die nog gedaan moeten worden voor je werk of in je gezin. Paulus zegt in Romeinen 8 niet voor niets: ‘wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.’"
"Vaak denken we dat bidden spontaan moet gebeuren. Het is ook een opdracht van God. Ga het gewoon doen"
Wat valt u op aan hoe Jezus de vraag van de discipelen beantwoordde?
"Dat Hij geen gebedscursus gaf, maar het ‘Onze Vader’ als modelgebed meegaf," antwoordt Klaassen. "Wat het ‘Onze Vader’ zo krachtig maakt, is dat het onze omstandigheden te boven gaat. Denk aan momenten dat je ’s morgens chagrijnig opstaat. Dan ben je er al snel toe geneigd om je noden voor God te brengen. Eigenlijk is het heel egocentrisch als je op die manier je gebed begint. Het ‘Onze Vader’ begint dan ook met ‘Uw naam worde geheiligd’. Daar kunnen allerlei gebeden uit voort komen. Denk aan bekering van mensen om je heen of standvastigheid voor mensen die lijden. Door bekering en standvastigheid in het geloof wordt God geheiligd. En zo besef je dat veel belangrijkere dingen zijn dan je eigen gemoedstoestand. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ komt in het ‘Onze Vader’ pas op de vierde plaats."

De titel van uw boek luidt ‘Bidden zoals Jezus’. Is bidden zoals Jezus niet praktisch onmogelijk met een druk gezin, een fulltime baan en alle andere bezigheden?
"In de Bijbel lees ik dat Jezus Zich regelmatig terugtrok om te bidden en op die momenten mensen achter Hem aankwamen. Met andere woorden, ook Hij werd afgeleid en had het druk. Daarom bad Jezus soms in het diepst van de nacht tot Zijn Vader. Dan kon Hij niet lastiggevallen worden. Iedereen is druk, druk druk. Ook ik als gemeentepredikant. Maar het gebedsleven kun je simpelweg niet verwaarlozen. Daarvoor is het te belangrijk. Bid desnoods in de auto. Als je doordeweeks druk bent, trek er dan in het weekend extra tijd voor uit. Zelf doe ik dat wel eens op zaterdagmiddag. Dan neem ik een uur lang de tijd om de week met God door te nemen."
"Ook Jezus werd afgeleid en had het druk. Daarom bad Jezus soms in het diepst van de nacht tot Zijn Vader"
 

Wanneer leid ik een gebedsleven zoals God het heeft bedoeld?
"We denken al snel dat gebed spontaan moet zijn. Voor een deel is dat zo. Er zijn veel momenten waarop ik ongepland tot God bid. Aan de andere kant zijn er ook veel momenten waarop ik dat niet doe. En toch ga ik bidden! Maarten Luther zei: ‘Gebed is een plicht.’ God heeft niet voor niets opgeroepen om Zijn aangezicht te zoeken. Die opdracht haalt je uit een kramp. Ga het gewoon doen en zie hoeveel vreugde het geeft."

"Tim Keller heeft onlangs een nieuw boek over gebed uitgebracht. Ook hij zegt dat gebed meer is dan een spontane actie. Je kunt het leren. Volgens hem moet er allereerst evenwicht in het gebedsleven zijn: aanbidding, schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede. De ene keer zal het ene element meer nadruk krijgen dan het andere. Ook wijst hij erop dat gebed moet gebeuren vanuit een besef van hulpeloosheid, ontzag voor God en steunend op Gods genade in de Heere Jezus. Dan is er sprake van een gezond gebedsleven. Dat kan iedereen leren. Steunend op Jezus."


Gebed
- GerGem-predikant: 'Geen bezwaar tegen gemeenschappelijk gebed, vorm roept bedenkingen op'
- Vier redenen waarom God gebeden niet verhoort
- Franca Treur: bidden maakt van plofkip kip
- Ron van der Spoel verhuisde naar Limburg: "Ik vroeg God om een teken"
- Wat is gebed? Ontdek het in deze prachtige animatie!
Meer over Gebed »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Is het 'Onze Vader' dan zo moeilijk? Is bidden als Jezus de voorwaarde? Waarom ging Hij dan alleen en nam Hij zijn discipelen niet mee om het hen te leren? Die ene keer dat Hij ze mee nam voor een bidstond vielen ze in slaap en gaf Hij de moed maar op en bad alleen verder. Moeten wij daar niet iets van leren? Volgens mij is bidden echt niet moeilijk en zijn er weinig vormvereisten.