NGK


Nieuws

Adviesrapport NGK: homo’s met relatie welkom in kerkenraad en aan avondmaalstafel

De commissie (ook wel deputaatschap genoemd) heeft uitgebreid werk gemaakt van de beantwoording van de vraag: wat heeft de gemeente van Christus te bieden aan broers en zussen met een homoseksuele geaardheid in haar midden? De vraag om zich te buigen

Opinie

Zou iedere dominee in onze kerken universitair opgeleid moeten zijn?

De synode van de NGK bespreekt een rapport over de toekomst van het predikantsambt in de NGK. Tijdens de behandeling en ook in de dagen erna is veel gesproken over één van de adviezen: hou de positie van gemeentepredikant voorbehouden aan de WO-theol

God

Ds. Rob Vreugdenhil over fusieproces NGK en GKv: “Ik had een verkeerd beeld van ‘on-bijbelse’ buitenverbanders”

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) werden de afgelopen jaren verliefd op elkaar. Vandaag (1 mei 2023) vindt de kerkelijke ‘bruiloft’ plaats. Beide kerken vormen vanaf dan samen de Nederlandse Gerefor

God

Hoe GKv en NGK naar elkaar toegroeiden: vier ontwikkelingen op een rij

In 1996 was de kloof tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) nog onoverkomelijk groot. De generale synode van de GKv besloot zelfs de verkennende gesprekken te beeindigen, omdat binnen de NGK een t

Nieuws

Eenwordingsbesluit GKv en NGK is getekend: 'Laten we als kerken niet bakkeleien'

De Kerkorde voor de fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken werd afgelopen weekend op één tegenstem na unaniem vastgesteld. Ook het formele besluit om per 1 mei a.s. als NGK en GKv een herenigde nieuwe kerkgemeenschap te vormen werd met algemene s

Video

Fusiekerk NGK: Bekijk hoe de eenwording werd gevierd in Utrecht

Op 12 mei vierden de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken in Utrecht de hereniging van NGK en de GKv. Deze video is een korte impressie van de inspiratiemiddag en van de avondviering in de Jacobikerk. 'Zó ga je met verschillen om, zó ziet christel

Opinie

Na de hereniging tussen GKV en NGK word je géén lid van een ander kerkverband

‘Waar gaat dit over?’ vroeg een kerkelijk meelevende twintiger mij toen hij het verhaal van mr. Pieter Pel en de reaktie van mr. Hans Bügel in het Nederlands Dagblad las. ‘Als je als twee kerken samen besluit om op 1 mei 2023 te fuseren, horen de pla