Evolutie


Interview

Ir. Bart van den Dikkenberg kritisch op theïstische evolutionisten: "In feite beroven ze God van Zijn eer"

U schreef het boek om te kijken of het theïstisch evolutionisme samen kan gaan met de Bijbel, het Woord van God. Wat is de belangrijkste conclusie?“Dat is heel eenvoudig: je hoeft als christen geen water bij de wijn te doen om Genesis 1 tot en met 11

Opinie

Een opmerkelijke claim: is de Heilige Geest gebonden aan natuurlijke processen?

De beschrijving die Van den Brink geeft van het werk van de Heilige Geest, als inwerkende Kracht in processen in deze werkelijkheid en als een Geest die levend maakt, wordt sinds mensenheugenis gedeeld door orthodoxe christenen. Dat waren christenen

Column

Een actuele vraag: 'voor God spelen' of Gods schepping ontdekken?

Een diverse groep wetenschappers mag er de komende tijd onder leiding van de bekende Delftse hoogleraar Cees Dekker en een collega aan gaan werken. Het project roept gemengde reacties op. Gesteld al dat het kan lukken om uit levenloos materiaal een l

Briefwisseling

Wetenschapsjournalist schrijft slotbrief: 'In onze benadering zit een fors verschil'

Beste René,Ik herken me in jouw ervaring dat het lastig is om in kort bestek zo’n complex onderwerp grondig uit te benen. Ik loop jouw brief op volgorde door, en zal daarop waar nodig reageren. Je begint met de terechte conclusie dat geen enkel weten

Briefwisseling

Bioloog schrijft slotbrief over evolutie: 'Ons kennen van Gods schepping is onvolledig'

Beste Bart, Zo’n laatste brief in een korte reeks over een complex thema is altijd lastig. Veel te bespreken, weinig ruimte… In deze brief behandel ik een aantal thema’s, en ga ik in op een paar vragen die je hebt gesteld. Ik begin met een beschrijvi

Briefwisseling

Wetenschapsjournalist schrijft vervolgbrief: 'Scheppingswonder is niet te verklaren'

Beste René, Dank voor je reactie. Je constateert dat wij verschillen van mening over de reikwijdte van de wetenschap en het gezag van de Bijbel. Ik denk dat je dat juist ziet en dat dit ook bepaalt hoe wij tegen de zaken aankijken. Ik ga stap voor st

Briefwisseling

Bioloog schrijft vervolgbrief: 'Bewijzen voor jonge aarde zijn slecht onderbouwd'

Beste Bart,Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik signaleer twee fundamentele verschillen in hoe wij de vragen rond schepping en evolutie benaderen. De eerste is een verschil in visie op de Bijbel, en hoe die te relateren aan wetenschap. De tweede gaa

Briefwisseling

Wetenschapsjournalist reageert op brief: 'Bijbel leert dat God alles in zes dagen heeft geschapen'

Beste René,Ik waardeer het dat je op de uitnodiging van Cvandaag wilt ingaan. We kennen elkaar al wat langer. We weten ook dat we op dit punt met elkaar van mening verschillen. Overtuigen van mijn standpunt kan ik jou niet, en dat is ook niet mijn do

Briefwisseling

Zijn schepping en evolutie onverenigbaar? Bioloog schrijft brief aan opponent

Beste Bart,Een paar maanden geleden zag ik de aankondiging van je boek, en ik was natuurlijk geïnteresseerd. In 2009 verscheen mijn eigen boek ‘Gevormd uit Sterrenstof’, waarin ik beschreef waarom ik er van overtuigd was geraakt dat evolutie de manie

God

Evolutietheorie lariekoek noemen grenst aan desinformatie

In een interview met Cvandaag beschreef ir. Stef Heerema hoe hij ooit net op tijd ervan weerhouden werd om de evolutietheorie in zijn geloof te integreren. Ineens zag hij wat een “lariekoek” hem verteld was. Daarmee doelt hij zo te zien op de evoluti

Nieuws

Ingenieur Stef Heerema wilde het evolutionisme integreren in zijn geloof: "Tot ik zag wat een lariekoek mij verteld werd"

Hij stond op het punt evolutie in de Bijbel te omarmen. Tot ingenieur Stef Heerema in Duitsland in een zoutpijler afdaalde en zijn ogen niet geloofde: hij kon nergens sporen van krabbetjes of ander soort ‘vervuiling’ vinden. Het was voor hem de doorb

Dagelijks leven

Het mengelmoesgeloof van gelovige wetenschappers is niet ongevaarlijk

Net als veel kinderen werd ik vroeger voorgelezen. We hadden van die boeken met 365 (of 366, als je geluk had) ‘verhaaltjes voor het slapengaan’. Meestal werd ik voorgelezen door mijn moeder, maar soms ook door mijn vader. Je zou het misschien niet v

God

Makkelijk scoren met een kinderboek over de evolutietheorie

Om christenen ertoe te bewegen de evolutietheorie te aanvaarden, is wel aangevoerd dat de tekst van Genesis bedoeld zou zijn als een uitleg op een niveau dat wij nog kunnen begrijpen. Wat er eigenlijk gebeurd is, is zo complex dat God als het ware op

God

Andere interpretatie Bijbel wegzetten als 'afgoderij' maakt gesprek onmogelijk

Is wetenschap afgoderij? In zijn eerste CIP-column betoogde Gert-Jan van Heugten dat dit inderdaad zo is. Want wetenschap baseert zich op naturalisme en dat is volgens hem een ‘geniepige afgoderij’. Naturalisten zeggen immers dat er geen bovennatuurl

God

Cees en Corien geloven dat de oerknal een scheppingsdaad van God was

Wetenschap en geloof combineren? Onmogelijk, zeggen sommige christenen. Toch is dat precies wat Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink doen in hun boek OER. Hierin wordt het bijzondere verhaal verteld van het ontstaan van de wereld, de

God

Het evolutiedebat: waarom ik de term 'afgoderij' niet terugneem

In zijn reactie op mijn column stelt René Fransen dat ik christenen van afgoderij beschuldig op basis van een foute redenering. Onbedoeld geeft Fransen echter een prachtig voorbeeld waarmee hij mijn stelling onderbouwt. In zijn betoog maakt Fransen e

God

Het evolutiedebat: laten we als christenen niet te snel met censuur dreigen

Censuur is zo gek nog niet, betoogde Gert-Jan van Heugten onlangs op CIP.nl. Afgoderij moeten we namelijk uit de kerk weren. Daar zit zeker wat in. Alleen beschuldigt hij een grote groep gelovigen van afgoderij op basis van een foute redenering, en d

Dagelijks leven

Een nieuw boek over evolutie en schepping: een beetje wetenschap en een beetje Bijbel

Ik moet altijd een beetje gniffelen als mensen klagen over censuur op sites als Google, YouTube en Facebook – al dan niet via precies die kanalen. Wat mij betreft mogen deze sites alles censureren wat ze willen! Censuur is zo gek nog niet. We leven i

Interview

Stef Heerema trekt aan de hand van de Nederlandse bodem de evolutie in twijfel

Terwijl de zondvloed door veel wetenschappers wordt afgedaan als ‘een sprookje’, gelooft wetenschapper Stef Heerema dat dit verhaal wetenschappelijk zeer goed onderbouwd kan worden, zegt hij in gesprek met Cvandaag. Is de zondvloed niet een van de me

God

Waren Adam en Eva de eerste mensen?

Waren Adam en Eva de eerste mensen? Dat is de vraag die prof. dr. Edgar Andrews in deze video beantwoordt. Als je evolutionisten mag geloven dan is dat niet zo. De mensheid heeft volgens velen van hen nooit bestaan uit minder dan 10.000 mensen. En is

God

Vijf redenen om Genesis 1 serieus te nemen

Het artikel van René Fransen met de titel 'Vijf redenen om de wetenschap serieus te nemen' deed nogal wat stof opwaaien. Er kwamen zeer uiteenlopende reacties uit de hoek van creationisten en evolutionisten, die elkaar bijna in de haren vlogen om de

God

Vijf redenen om de wetenschap serieus te nemen

Er is de laatste maanden weer flink gediscussieerd over de verhouding tussen een Bijbels scheppingsgeloof en de wetenschappelijke evolutietheorie. Kun je de Bijbel serieus nemen en toch een miljarden jaren oude schepping accepteren? Of moeten we op b

Video

De zondvloed: wereldwijde of plaatselijke overstroming?

De zondvloed, een gruwelijk verhaal als je erbij stilstaat. Heel de wereld staat onder water en alle mensen verdrinken, behalve Noach en zijn familie. Een verhaal dat bovendien veel vragen oproept. Stond werkelijk de hele aarde onder water of was het

Video

Adam, Eva en de pratende slang: waargebeurd of symbolisch?

In hoeverre moeten we de sprekende slang uit Genesis 3 letterlijk nemen? Was hij echt aan het praten met Adam? In deze tweede video van deze videoserie over schepping en evolutie gaat prof. dr. Mart-Jan Paul in gesprek over Adam en Eva en de zondeval

Video

Kunnen christenen evolutie combineren met God?

Veel christenen hebben moeite om het scheppingsverhaal letterlijk te nemen. De eerste drie hoofdstukken van Genesis zouden vooral poëtisch bedoeld zijn. Die zes dagen zouden symbolisch zijn en duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren zijn. In deze

Interview

Prof. dr. Gijsbert van den Brink legt uit waarom evolutie je geloof niet onderuit hoeft te halen

“Laten we als christenen niet te bang zijn voor de evolutietheorie. Daarin is niets te vinden dat tegen de kern van het christelijk geloof ingaat. Ook wetenschap is een gave van God waarmee we ons voordeel kunnen doen,” zegt prof. dr. Gijsbert van de

God

Evolutie: zes redenen waarom het niet samengaat met het christelijk geloof

De evolutietheorie stelt dat het leven op aarde zoals wij dat nu kennen er miljoenen jaren over heeft gedaan om tot ontwikkeling te komen. Middels het proces van natuurlijke selectie lukte het de soorten die de beste kans op overleven hadden om zich

Verdieping

Zes redenen waarom de evolutietheorie prima samengaat met het christelijk geloof

In dit artikel is de positie die in wordt genomen ten gunste van de evolutietheorie niet die van een atheïst —want dat zou weinig overtuigingskracht hebben voor een christelijk lezerspubliek—maar die van een christen. Deze christen is niet tegen wete