AnneBorkent


Column

Te veel kerkleiders zorgen niet goed voor hun eigen ziel

De afgelopen jaren is het ene na het andere schandaal naar buiten gekomen. In jouw eigen netwerk of kerkbeweging kun je misschien wel voorbeelden noemen van leiders die hebben moeten aftreden vanwege moreel falen of ander wangedrag. Naast het falen v

Column

Waarom zijn christenen niet in staat om het lijden te omarmen?

Want soms is er gewoon geen antwoord. Dan is het antwoord ‘wij hebben geenantwoord, wij weten het niet’ beter op zijn plaats bij dit soort vragen. En daarnaast is er nog een dieperliggende kwestie. Ik denk dat het nodig is dat wij het lijden een meer

Interview

Anne Borkent zag zijn vrouw bijna sterven: "Psalm 113 was mijn reddingslijn"

De vrouw van Anne Borkent verkeerde in levensgevaar. “Ik werd gebombardeerd met de gedachte: ‘Jij gaat je vrouw verliezen’”, vertelt Anne Borkent, pastor van C3 Rivers Church in Arnhem. Naar aanleiding van zijn boek ‘De Crisis-Schatkamer’ sprak Cvand

Column

Op sommige momenten is gebed niet het juiste antwoord

Inmiddels had ik er twee en een half jaar opzitten, van de driejarige fulltime bijbelschool die ik volgde. Als onderdeel van deze school diende ik in verschillende teams en gaf ik leiding aan de band in een van de vele satellietkerkdiensten die deze

Verdieping

Een krachtig principe in Gods koninkrijk: de driedubbele zegen van geven

Mijn mooie horloge zat nu om de pols van een jongeman die had geholpen met vertalen van het Engels naar het Roemeens, tijdens het kamp voor weeskinderen in Moldavië dat we hadden georganiseerd. Meerdere malen had hij vragen gesteld over mijn horloge.

Column

Focus op kerkgroei en succes verlamt christelijk Nederland

Na enkele maanden gaat Jezus aan de slag. Ik vraag Hem ieder kwartaal om een voortgangsrapportage. Het eerste kwartaal is geweest en Jezus stuurt mij een update: ‘Vier jongens bereid gevonden me te volgen, twee keer een stel broers. Simon met zijn br