cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. René de Reuver
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

09 november 2020 door Jeffrey Schipper

PKN diep door het stof: "Antisemitisme is zonde tegen God"

"De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien", aldus ds. René de Reuver (foto), scriba generale synode, tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020. Hij las de verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voor.

Verschillende afgevaardigden van kerken uit de gereformeerde gezindte hebben een handreiking opgesteld die kerken zondag 15 november in de dienst kunnen gebruiken. In deze handleiding wordt schuld beleden voor de nalatige houding van kerken in de Tweede Wereldoorlog. Ze willen deze dag uitroepen tot een zondag van verootmoediging en schuld. De handreiking werd ondertekend door predikanten uit de Gereformeerde Bond (PKN), Hersteld Hervormde Kerk (HHK), Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Los daarvan heeft ook de PKN een schuldbelijdenis opgesteld.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid
"De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien."

"Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld", citeerde De Reuver uit de verklaring. "Een pijn die door de volgende generaties wordt meegedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze Joodse gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat.

De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen."

De Reuver vervolgt: "In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. Zoals geschreven staat: Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden", aldus de PKN-scriba, verwijzend naar Job 16:18.

"De christelijke kerken hebben met hun schuldbelijdenis en erkenning voor mijn gevoel een streep achter het verleden gezet."

Volgens opperrabbijn Binyomin Jacobs is het "lofwaardig dat de huidige kerkleiding volmondig en in niet mis te verstane bewoordingen toegeeft dat de kerk als instituut meer had kunnen en moeten doen. De christelijke kerken hebben met hun schuldbelijdenis en erkenning voor mijn gevoel een streep achter het verleden gezet." De opperrabbijn voegt toe dat hij de huidige kerkleiders niets kwalijk neemt. "Zij hebben mijn familie niet naar de gaskamers gestuurd, zij hebben zelfs niet toegekeken." Jacobs vindt het vooral belangrijk dat de initiatiefnemers van de schuldbelijdenis het voornemen hebben uitgesproken om "samen met ons te strijden tegen het hedendaagse antisemitisme".

Niet iedereen juicht de schuldbelijdenis van de PKN toe. Liepke Scheepstra – in 2002 overleden – speelde een grote rol in het verzet. Zijn dochter ervaart de schuldbelijdenis als een klap in het gezicht. “Hier wordt niet namens mij gesproken", zegt ze in Trouw. "Ik voel me miskend door mijn eigen kerkbestuur. Alsof je je eigen huis wordt uitgezet.” Volgens Jan Slomp - zijn vader was actief in het verzet - pleegt de PKN "grafschennis". Hij is boos omdat in de schuldbelijdenis het werk van zijn vader en andere verzetsstrijders wordt genegeerd. "De kerk schoffelt over de graven van de verzetsmensen."

Lees hier de volledige verklaring van de PKN en bekijk waarom ds. C. P. de Boer de oproep tot schuld belijden steunt:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

D
Zolang de kerken om met de koning te spreken nu nog steeds de andere kant op kijken, Israel niet massaal steunen tegen de VN en het terrorisme, is hun belijdenis een wassen neus.Schuld belijden zonder bekering heeft geen enkele zin schreef ooit Dietrich Bonhoeffer, het is een vorm van goedkope genade.