Bouwen aan de basis: 10 speerpunten van SGP-jongeren

Opinie21 november 2023 6 minuten Rody van Heijst
Rody van Heijst

Ik ben opgegroeid in een seculier gezin en mocht op latere leeftijd tot geloof komen. Toen ontstond ook bij mij de drive om politiek actief te worden en mij in te zetten voor politiek bij een geopende Bijbel. Als nummer 10 op de kandidatenlijst van de SGP en tevens jongste kandidaat uit de top-10 wil ik daar met en voor jongeren een concrete invulling aan geven. Het vertrouwen in de politiek is tot een dieptepunt gedaald. De toeslagenaffaire, de aanpak van de coronacrisis, het stikstofbeleid en de woningencrisis hebben een flinke deuk geslagen in het vertrouwen van de burger in de overheid. Herstel van het vertrouwen is hard nodig. Voor de campagne vanuit SGP-jongeren hebben we daarom tien speerpunten opgesteld en gekozen voor de slogan “Bouwen aan de basis”. Ik licht graag een aantal speerpunten toe die dat doel concreet maken. 

De Bijbel als basis voor de samenleving  
De slogan van de SGP is “Woord houden”. In de eerste plaats verwijst deze slogan naar het Woord van God. Ik geloof dat het goed is om Gods heilzame geboden te houden want zoals Prediker 12 ons leert is dat goed is voor alle mensen. Hiermee vormt de Bijbel de meest betrouwbare basis voor onze samenleving. Dit vormt eveneens de basis waarop ik mijn politiek handelen wil baseren. Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel onmisbaar is voor onze samenleving en handvaten en zegeningen biedt om vele problemen op te lossen. Hierbij denk ik met name aan de zondag als collectieve rustdag waarin we kunnen ontsnappen aan de dagelijkse hectiek, naar de kerk kunnen gaan en kunnen investeren in onze naasten en familie. Maar ook de waarde van het traditionele huwelijk. Het zijn zaken die ons worden gegeven vanuit Bijbel en ons een fundament geven om vanuit te leven. Vanuit het Bijbelse vertrekpunt wijst “Woord houden” ook op het nakomen van beloften tegen elkaar, zowel vanuit de overheid als in de samenleving. 

Ik geloof dat het goed is om Gods heilzame geboden te houden want zoals Prediker 12 ons leert is dat goed is voor alle mensen.

Bescherming van het ongeboren leven  
Een ander belangrijk punt in de campagne betreft de bescherming van ongeboren leven. In onze samenleving is het respect voor het door God geschonken leven vervaagd. In de discussie over abortus ligt steeds meer de nadruk op het vermeende "recht" van vrouwen om over hun eigen lichaam te beslissen, waarbij het feit dat het hier om een kwetsbaar mensenleven gaat vaak volledig over het hoofd wordt gezien. Ik vind dit zorgwekkend en aangrijpend, en zal me daarom blijven inzetten voor het ongeboren leven, dat zelf geen stem heeft. Het is naar mijn mening de verantwoordelijkheid van onze samenleving om naast vrouwen te staan die onbedoeld zwanger zijn geraakt en hen te ondersteunen in soms lastige situaties. Dit zie ik als een morele plicht.  
  
Realistische verwachtingen van jongeren en een betaalbaar (t)huis  
Helaas is onze samenleving ver geïndividualiseerd en is er steeds minder oog voor elkaar. Dat is een probleem dat terugslaat op de hele samenleving en daarnaast slecht is voor het vertrouwen in de overheid en elkaar. Een zorgelijk uiting daarvan is de toenemende prestatiedruk die jongeren ervaren. Wie niet werkt, komt in de financiële problemen en wie bezuinigt op sociale contacten, vereenzaamt. Daarom sta ik voor realistische verwachtingen van jongeren en is het misschien wel belangrijker dan ooit om jongeren houvast te bieden in deze tijd.   

Er zijn overigens nog meer kwesties die jongeren treffen, zoals het tekort aan woningen. Jonge gezinnen kunnen geen betaalbaar huis vinden en studenten hebben moeite met het vinden van geschikte studentenkamers. Daarom ben ik van mening dat er in verhouding meer betaalbare huur- en starterswoningen moeten worden gebouwd. Daarnaast pleit ik ervoor om de leeftijd waarop het volwassenminimumloon van toepassing is te verlagen van 21 naar 18, zodat jongeren minder financiële druk ervaren. 

In onze samenleving is het respect voor het door God geschonken leven vervaagd.

Bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer  
Gedurende het hele jaar is de kloof tussen stad en platteland een veelbesproken onderwerp geweest. Om deze kloof te verkleinen moet "de regio" beter toegankelijk worden. Ik ben van mening dat elk dorp moet beschikken over een eigen bushalte en dat het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar moet blijven. Op deze manier blijft het aantrekkelijk om te wonen in krimpgebieden, waar ook woningen beschikbaar zijn. In tijden van vergrijzing is dit ook belangrijk om bijv. mantelzorg te faciliteren en de leefbaarheid van de regio hoog te houden. 
  
Toekomst voor jonge boeren, vissers en tuinders  
Als Randstedeling die in een regio woont met veel tuinders, sta ik volledig achter de jonge boeren, vissers en tuinders die momenteel het slachtoffer dreigen te worden van inconsistent en onbetrouwbaar overheidsbeleid. Ook onder hen is het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt gedaald. Als kandidaat-Kamerlid voor de SGP beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om nauwlettend te luisteren naar de zorgen van deze jonge ondernemers. Zij zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening en economie. Ik sta ervoor dat de politiek samen met de sector zoekt naar realistische en toekomstbestendige plannen.  
  
Minder consumeren  
Die realistische en toekomstbestendige plannen wil ik ook weerspiegeld zien in de overgang naar een duurzame samenleving. In debatten wordt echter een cruciaal obstakel over het hoofd gezien: ons overmatige consumptiegedrag. Dat is zichtbaar in het feit dat we in Nederland per jaar meer consumeren dan de aarde kan produceren. Earth Overshoot Day was dit jaar al op 2 augustus. In Nederland valt die dag nog veel eerder. Dit jaar op 12 april. Als we daadwerkelijk willen bijdragen aan een beter klimaat en milieu, is het essentieel dat we minder gaan consumeren. Het zijn die kleine stappen in ons eigen gedrag die we nu al kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van tweedehands spullen en kleding, vaker de fiets of het OV gebruiken, minder lang douchen etc. De taak van overheid hierin is het maken van regelgeving die onder andere de levensduur en reparatiemogelijkheden voor apparaten verbeterd en het heffen van accijns op kerosine.

Als we daadwerkelijk willen bijdragen aan een beter klimaat en milieu, is het essentieel dat we minder gaan consumeren.

Rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid  
Als christen ben ik van mening dat het onze verantwoordelijkheid is om goed voor onze (verre) naasten te zorgen. Niettemin moeten we erkennen dat Nederland tegen grenzen aanloopt wat betreft migratie. Een realistisch en toekomstbestendig beleid is daarom essentieel. Op de huidige koers, met een vastgelopen asielketen en een enorm woningtekort, bevinden we ons op een onhoudbare weg. Daarom pleit de SGP voor de invoering van quota's. Deze quota's zouden helder moeten zijn voor arbeidsmigratie en studiemigratie, en een richtsnoer moeten bieden voor asielmigratie. Concrete maatregelen omvatten het ondersteunen van NGO's om opvang in de regio te stimuleren, beperking van gezinshereniging tot het kerngezin, een humane en snelle uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, ontmoediging van studiemigratie door middel van taaleisen, en het strafbaar stellen van werkgevers die werknemers zonder geldige verblijfsvergunning in dienst hebben.  
  
Bescheiden overheid die haar woord houdt en geen schulden naar toekomstige generaties schuift  
De overheid heeft de afgelopen jaren een te dominante rol ingenomen en heeft daardoor herhaaldelijk beloften gebroken. Nederland heeft behoefte aan een betrouwbare overheid die haar beloften nakomt en zorgt voor rust en stabiliteit. Wat de SGP betreft, betekent dat dat relevante taken zoveel mogelijk worden gedecentraliseerd naar lokale overheden, uiteraard voorzien van passende financiële middelen. Bovendien pleit de SGP ervoor dat de overheid haar bemoeienis inperkt en bijvoorbeeld stopt met subsidies die de genderideologie aan burgers oplegt, met name via het onderwijs, ook niet onder het mom van seksuele voorlichting. Deze verantwoordelijkheid ligt namelijk primair bij de ouders en niet in het onderwijs.  
  
Kies voor christelijk, realistisch en toekomstgericht!
In de zoektocht naar een betrouwbare overheid en een samenleving gebaseerd op Bijbelse waarden, is het van belang dat er concrete stappen worden gezet. Als kandidaat op de lijst van de SGP en de jongste kandidaat in de top 10, ben ik ervan overtuigd dat het herstel van het vertrouwen tussen overheid en burger begint bij het nakomen van ons woord, zowel vanuit de overheid als tussen burgers onderling. Mijn politieke inzet wordt geleid door de tien speerpunten en de slogan "Bouwen aan de basis", waarbij de basis van de samenleving wordt gelegd op het Woord van God. Ik sta, alles samenvattend, voor een christelijke, realistische en toekomstgerichte politieke koers voor Nederland. Daarvoor hebben we elkaar en zeker ook de jongere generatie nodig. Geef jongeren een stem, en kies daarom op 22 november voor SGP, nummer 10! 

Rody van Heijst is landelijk voorzitter van SGP-jongeren.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Bram van Grootheest
Nieuws

Directeur Bram van Grootheest na16 jaar weg bij Wycliffe Bijbelvertalers

Algemeen directeur Bram van Grootheest vertrekt na ruim 16 jaar bij Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Van Grootheest gaf jarenlang met volle inzet leiding aan het verder uitbouwen van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Van Grootheest legt zijn fun

brief
Nieuws

Kamerleden walgen van brief en plastic foetus die ze via post ontvangen

Opnieuw ontvingen nieuwe Kamerleden deze week een brief van Civitas Christiana. De katholieke organisatie sprak daarin haar afschuw uit over abortus en stuurde een plastic foetus mee na tien weken zwangerschap. Ook roept men op tot het ‘beschermen va

Johan Schep
Video

Johan Schep over Jona: "Hij kon niet overweg met Gods genade"

"Hij doet niet naar onze overtredingen en het is door genade dat wij behouden worden", maakt evangelist en Bijbelleraar Johan Schep kenbaar in een video van Bijbelcursussen Nederland. In de tweede aflevering van de serie 'Jona', gaat Schep in op Gods

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Het laatste overblijfsel van de oorspronkelijke tempel vertelt wie God is

Het is maar een muur. Wel een gerestaureerde muur. Het laatste overblijfsel van de buitenmuur die ooit om het tempelplein was gebouwd. Van de oorspronkelijke tempel in Jeruzalem is deze muur alleen over. Ooit heeft de profeet Jeremia in het voorhof v

Jan van den Bosch met jongerenwerkers Jeanine en Jonathan Pellegrom
Nieuws

Jongerenwerkers Jonathan en Jeanine Pellegrom aanstaande zondag te gast bij Hour of Power

Jeugdwerkers Jonathan en Jeanine Pellegrom zijn komende zondag te gast bij Hour of Power. De twee zetten zich al sinds 2010 fulltime in voor kwetsbare jongeren. Daarnaast spreken zij geregeld in kerken, op conferenties en evenementen. Jonathan zelf k

Eleos - Corine Moree
Nieuws

Corine Moree is leidinggevende bij Eleos Ahinoam: "De bewoners bidden voor ons"

“Voor bewoners die eigenlijk nergens een plekje kunnen vinden, doe ik dit werk het liefst.” Corine Moree is senior projectleider bij Eleos in Schalkhaar. Ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de beschermde woonvorm Ahinoam. Ze verta

ds. C. G. Vreugdenhil
Video

GerGem-predikant wijst op wegpiraten met ichtusvius op auto: "Onchristelijk rijgedrag"

"Soms zie je een auto met een ichthusvis op de achterkant. Dat betekent dat de bestuurder van die auto christen is", stelde ds. C. G. Vreugdenhil onlangs tijdens een preek. "Soms lijkt de chauffeur een wegpiraat als hij veel te hard rijdt. Hij gebrui

Christendom en islam
Levensverhaal

Steeds meer moslims in islamitische landen omarmen christendom

Steeds meer moslims in islamitische landen laten zich niet meer intimideren door de shariawetten en besluiten om het christelijke geloof te omarmen. Ze geven daarbij blijk van een opmerkelijke veerkracht te midden van tegenspoed en vervolging. In lan

Meerartikelen

Stille tocht
Nieuws

Christelijke partijen steunen Israël met deelname aan stille tocht

Precies twee maanden na de gruwelijkheden van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas organiseerden Christenen voor Israël (CVI) en CIDI donderdag een stille tocht in Den Haag. Daarmee werd aandacht gevraagd voor de onschuldige burgers die nog steeds

Wilkin van de Kamp
Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp: "God jaagt je niet op"

Koning David heeft jarenlang de kudde gehoed die zijn vader aan hem had toevertrouwd. In die tijd heeft hij waarschijnlijk Psalm 23 geschreven, merkt spreker Wilkin van de Kamp op. In vers 3 zingt hij: ‘De Goede Herder leidt mij in de rechte sporen’.

ds. A. I. Kazen
Dagelijks leven

HHK-predikant adviseert Refoweb-vragensteller: 'Doe niet klakkeloos mee met goegemeente'

'In de klas van mijn dochter zitten kinderen van niet-gelovige en gelovige ouders. Ze heeft nu een groepje vriendinnen die niet of heel anders gelovig zijn. Ze is, mede door deze vriendinnen, helemaal into Frozen, Mega Mindy, Paw Patrol, Unicorns, LO

Harmen van der Werf
God

Theologiestudent liep stage in de kerk: hoe roept God?

Om te dienen in het Koninkrijk van God is roeping nodig. Maar hoe roept Hij? Voor een theologiestudent is en blijft dat een vraag. Bij dr. A. van Brummelen las ik eens de voor mij helpende woorden ‘je roeping ingroeien’. Dat zinnetje is blijven haken

ds. S.J. Verheij
Nieuws

Ds. S.J. Verheij schrijft boekje over de betekenis van de christelijke gemeente

Christenen hebben verwachtingen van de gemeente waar ze bij horen. Leidinggevenden hebben verwachtingen van de gemeenteleden. Die verwachtingen kunnen heel verschillend zijn. Wat kan men voor elkaar betekenen? Wanneer wordt het spannend? Vroeger lag

Mars voor het Leven
Nieuws

NPV over klachten Week van het Leven: 'Gesprek over abortus mág confronteren'

Op de reclameboodschappen van de Week van het Leven zijn verschillende klachten binnengekomen bij de Reclame Code Commissie. Vandaag kreeg het Platform Zorg voor Leven de kans daar mondeling op te reageren, in aanvulling op het schriftelijke verweer

Broeder Lee bij de Regiotour
Nieuws

Deze speciale ontmoeting met Noord-Koreaanse broeder Lee is vanavond te bekijken

Het was een bijzondere ontmoeting tussen honderden bezoekers en de Noord-Koreaanse Lee: op de Regiotour van Stichting HVC maakte hij zijn opwachting. De avond is vanaf vanavond terug te kijken en wordt gestreamd op het YouTube-kanaal van de organisat

Mirjam van der Vegt
Nieuws

Wat iedereen over Jezus moet weten volgens Mirjam van der Vegt

Mirjam van der Vegt is stiltecoach en schrijver. Ze vertelt over de grootheid van God en Jezus. Zijn liefde is volgens Mirjam zo groot dat we dat als christenen niet in ons eentje kunnen beantwoorden. "Wil je echt dat de liefde tussen God en mensen t

John Lapré
Boekfragment

Met God op pad: Het is kunst om terechte boosheid met zelfbeheersing te combineren

In het dagboek ‘Met God op pad’ neemt John Lapré de lezer mee op een ontdekkingstocht van 365 dagen door de Bijbel. Ontdek de rode lijnen van ieder Bijbelboek, met toepassingen op het leven van vandaag! Cvandaag deelt 12 weken lang een fragment uit d

Opperrabbijn
Column

Dagboek van een opperrabbijn: ook een extremist kan gelijk hebben

Ik heb het gevoel dat ik me aan het voorbereiden ben voor mijn bar mitswa want de komende dagen moet ik dertien toespraken houden! Nu geef ik eerlijk toe dat die dertien toespraken niet allemaal volledig van elkaar zullen verschillen, want een paar z

Jan-Willem Grievink
Column

Draait het in de kerk om mij of om de verlangens van God?

Als jij en ik in de kerk naar voren komen voor gebed of ons melden voor pastoraat, dan willen we vooral graag bemoedigd worden, zo zitten wij als mensen in elkaar. We willen graag een geestelijke aai over onze bol. We willen horen dat God ons ziet st

Alice en Claudia
Interview

Alice en Claudia vinden evangeliseren in Israël ongepast: "Holocaust laat diepe wonden achter"

"Het is ongepast om zending te bedrijven in Israël, gezien de geschiedenis en het leed van het Joodse volk", stellen auteur Alice ten Napel en fotografe Claudia Kamergorodski. Zij tekenden achttien verhalen op van voor, tijdens en na de Holocaust. "D