cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Gevangenis doop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 januari 2023 door Patrick Goede

Atheïstische organisatie eist dat Amerikaanse sheriff gevangenen niet meer laat dopen

Eén van de grootste atheïstische organisaties van de Verenigde Staten van Amerika heeft geëist dat een sheriff in de staat Indiana stopt met het promoten van het evangelie op social media. Ook wil de organisatie dat er een einde komt aan het dopen van gevangenen in een detentiecentrum, zo meldt Christian Post.

Het kantoor van sheriff David Durant in Decatur County heeft toezicht gehouden op meerdere openlijk christelijke evenementen en bedieningen in het detentiecentrum en heeft deze bijeenkomsten gedeeld en bejubeld op de eigen Facebook-pagina.

Als reactie daarop stuurde de in Wisconsin gevestigde Freedom From Religion Foundation (FFRF) meerdere klachtenbrieven naar Durant over de promotie van het christendom en de evangelisatie-inspanningen van zijn bureau.

300 bekeerlingen
De Christian Post nam contact op met het kantoor van de sheriff en hoorde dat Durant afgelopen november een verkiezing verloor en inmiddels is vervangen door sheriff Bill Meyerrose, die op de eerste dag van het jaar aantrad.

Meyerrose vertelde de Christian Post dat hij de klachtbrief van de atheïstische organisatie niet had gezien en er nog geen specifiek antwoord op heeft, hoewel hij bekend is met het gegeven dat er doopdiensten in het detentiecentrum werden gehouden voordat hij aantrad. 

Op 29 december plaatste de officiële Facebook-pagina van Decatur County Sheriff foto's van een evenement in het Decatur County Detention Center (DCDC) waar de doop van verschillende gevangenen werd gevierd.

'Wat een geweldige manier om Kerstmis en Nieuwjaar te vieren! DCDC-aalmoezenier Dave Burnett doopte samen met REC-leden vier mannen en vrouwen na een persoonlijke, openbare belijdenis van Jezus Christus in hun leven', viel er in de post te lezen.  

'In de afgelopen vier jaar hebben bijna 300 mannen en vrouwen hun leven aan Jezus Christus gegeven terwijl ze vastzaten in het detentiecentrum van Decatur County. Alle eer aan GOD!'

Vorige week schreef FFRF-advocaat Christopher Line een brief aan Durant om te protesteren tegen de promotie van het christendom en de dooppraktijken, met het argument dat "het bureau van de sheriff het christendom is blijven opdringen aan gevangenen".

'De DCDC dwingt gedetineerden actief deel te nemen aan haar religieuze programma's, die hoogtij vieren op de afdeling. Elke gedetineerde die op de hoogte is van de officiële steun van de DCDC voor een viering van gedetineerden die deelnemen aan religieuze programma's, zal zich niet vrij voelen om deelname te weigeren', schreef de advocaat in de brief van januari.

Ontoelaatbaar
'Dit is grondwettelijk ontoelaatbaar. De regering kan wettelijk gezien zelf geen sektarische, religieuze evenementen organiseren in haar faciliteiten. Of ze promoten in haar officiële hoedanigheid. Evenmin kan ze een districtscorrectiecentrum gebruiken, met een publiek van mensen die letterlijk gevangen zitten, om gevangenen te veranderen en tot het christendom te bekeren.'

Line schreef eerder een klachtbrief waarin hij meerdere voorbeelden schetste van het kantoor van de sheriff dat christelijke evenementen organiseerde, doopfeesten vierde en Bijbelverzen op de Facebook-pagina plaatste. 

'Meerdere bezorgde inwoners van Decatur County hebben gemeld dat de sheriffafdeling van Decatur County religie heeft gepromoot en zich expliciet heeft aangesloten bij het christendom', schreef Line.

'We schrijven deze brief om ervoor te zorgen dat het Sheriff's Department van Decatur County stopt met het promoten van een officiële band met het christendom op zijn officiële sociale mediapagina's en via zijn religieuze evenementen, programma's en activiteiten die in strijd zijn met de Establishment Clause van het Eerste Amendement.'

Line beweert dat hoewel 'de DCDC de rechten van vrije uitoefening van zijn gevangenen toelaatbaar kan accommoderen door mogelijkheden voor religieuze eredienst te bieden, Decatur County en zijn werknemers deze religieuze evenementen en programma's niet mogen organiseren, promoten en hier ook niet zelf aan mogen deelnemen.'

'Overheidsmedewerkers kunnen elke gewenste religieuze tekst bidden of citeren wanneer ze handelen in hun persoonlijke hoedanigheid. Maar het is hen niet toegestaan om de machinerie van een overheidskantoor te gebruiken om hun persoonlijke religie te promoten', vervolgde Line.

'Om verdere zorgen over de Establishment Clause te voorkomen en om de rechten van de gevangenen en het grote publiek te beschermen, moet de Decatur County Sheriff's Department afzien van het promoten van religie op sociale media en stoppen met de coördinatie van religieuze programma's en evenementen', besluit de advocaat. 

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Wat prachtig dat zovele gevangenen tot geloof in Jezus zijn gekomen en zich hebben laten dopen! (Mark. 16:16). Dat de duivel dat niet leuk vindt en zich in allerlei bochten wringt om te proberen het tegen te gaan, hoeft geen verbazing te wekken.