cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
segers
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

15 juni 2020 door Patrick Simons

Gert-Jan Segers op online partijbijeenkomst: "ChristenUnie stemt alleen in met een noodwet die deugt"

“Het is best wel raar dat je als kerk zou willen samenkomen, je nog beter een Boeing kunt afhuren om in samen te komen dan in je eigen kerkgebouw.” Deze woorden sprak partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie afgelopen zaterdag op de online partijbijeenkomst die werd georganiseerd. Hij riep zijn achterban op om samen geschiedenis te gaan schrijven. Ook ging hij in op de vele zorgen rondom de ‘noodwet’ rondom corona die bij de achterban van de partij heersen.

Natuurlijk vormden het coronavirus en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de samenleving de rode draad van de toespraak van Segers. Hij stelt dat de keuzes die nu gemaakt worden een grote invloed hebben op het vervolg van deze geschiedenis. “De koers die wij nu uitzetten, zal beslissend zijn voor de uitkomst. Zal beslissend zijn, ook daar waar we zullen belanden. En het verhaal dat wij nu met elkaar schrijven, jij, u en ik, dat wordt de geschiedenis van de volgende generatie waar zij op terug gaan blikken.”

"Wij hebben het geloof dat dit voorbij gaat en dat het hoe dan ook goed komt."

De ChristenUnie heeft daar volgens Segers een belangrijke verbindende rol. “Daar waar er nu vertwijfeling is, en soms zelfs wanhoop, daar hebben wij het geloof dat de wereld in de hand van God is. Dat ons leven geleid wordt. Dat we veilig zijn bij Hem en dat dit voorbij gaat en dat het hoe dan ook goed komt. Wij hebben een hoop. En die hoop mogen wij delen met mensen om ons heen, ook als ze vertwijfeld en ook als ze wanhopig zijn.”

Noodwet
Segers stelt dat ChristenUnie voor de lange termijn gaat en noemt daarbij drie terreinen die cruciaal zijn. Allereerst spreekt hij over aandacht en zorg voor elkaar. “We moeten de zorg die wij nu voor elkaar hebben gehad, vasthouden, verbeteren en oog hebben voor elkaar. En als het daar ergens op aankomt, dan is het in verpleeghuizen. Als er ergens is geleden, dan is dat in verpleeghuizen. Als er ergens verstikkende eenzaamheid is geweest dan was het daar.”

Hij zegt dan ook blij te zijn dat ook de deuren van de verpleeghuizen weer een beetje opengaan. “En daar waar die deur verder open kan, waar dat verantwoord is, zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die menselijke maat terugkomt. Juist omdat er zoveel geleden is.”

"De ChristenUnie zal alleen instemmen met een goede noodwet."

De fractievoorzitter benadrukt vervolgens dat hij heeft gemerkt dat ontzettend veel mensen zich zorgen maken om de op handen zijn de noodwet rondom corona. “Ik heb in lange tijd over één onderwerp niet zoveel e-mails gehad, niet zoveel appjes gekregen, niet zoveel berichten gekregen, als over de noodwet. Of de coronawet. Er zijn heel veel mensen heel erg bezorgd over wat in die wet staat en wat dat betekent voor die samenleving, waar we ons nu zo sterk voor maken. Wij gaan nog over die wet praten, ook als coalitie. Maar ik wil u één ding zeggen: ik heb uw e-mails gelezen, ik heb die zorgen tot me genomen. En voor een deel deel ik die zorgen ook. En weet één ding: de ChristenUnie zal alleen instemmen met een goede wet. Als de coronawet, of de noodwet, niet goed genoeg is, zullen wij er niet mee instemmen en wij zullen er alleen mee instemmen als die deugt.”

Kerkdienst in een Boeing
Nadat Segers kort over de economie spreekt, komt hij uit bij het derde belangrijke terrein: zorg voor de schepping. Daarbij zet de partij vol in op duurzaamheid. Met name het vliegverkeer moet het ontgelden. “Ook deze crisis weer lijkt het alsof de luchtvaar een soort status aparte heeft. Dat daar de meeste aandacht naar gaat. Dat daar de grootste uitzonderingen worden gemaakt. En daar waar kerken nu niet, of nauwelijks mogen samenkomen, zijn er weinig restricties voor vliegtuigen. En ja, het is best wel raar eigenlijk dat je als kerk zou willen samenkomen dat je nog beter een Boeing kunt afhuren en daar kunt samenkomen dan in je eigen kerk. We moeten daarvan af. Het moet een normale bedrijfstak worden. En de zorg voor de schepping moet voorop staan. Dat is de omslag die wij gaan maken.”


Politiek
- Coronadebat: ChristenUnie steunt nieuwe maatregelen, SGP blijft zeer kritisch
- Achterban ChristenUnie vindt dat 'klimaat' hoogste prioriteit moet krijgen bij onderhandelingen
- Waarom voor de ChristenUnie een spannende tijd aanbreekt - CIP Podcast
- Kees van der Staaij messcherp tijdens formatiedebat: "Dit is toch gewoon poppenkast?"
- Historisch moment voor SGP in strijd voor éénverdieners: 'Prachtige mijlpaal'
Meer over Politiek »

Krijg hier volledige toegang tot CIP.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

B
Doe je best Gert_Jan om de voorgestelde wet van tafel te krijgen. Een maatregel van bestuur of iets dergelijks lijkt mij voldoende en het meest flexibel.