NieuweTestament


Boekfragment

Worden Jezus' discipelen in de Bijbel gepresenteerd als 'superchristenen'?

Vele generaties christenen na de Bijbelse tijd zagen de discipelen inderdaad als ideaal. De eerste volgelingen van Jezus werden letterlijk heilig verklaard, zodat men in Engelse gebieden vaak spreekt over Saint Matthew, Saint John, Saint Paul, enzovo

Boekfragment

De gave van ‘het onderscheiden van geesten’: wat staat ons te doen?

OnderscheidingsvermogenVolgens deze benadering zou Paulus doelen op het bepalen of een profetie waar is of vals, vaststellen of die echt van de heilige Geest komt of niet (1 Joh. 4:1-3, waar echter het Griekse werkwoord dokimazein wordt gebruikt: ‘on

Interview

Hoe het Nieuwe Testament Rob van Houwelingen blijft verrassen: “Ik ben nog lang niet uitgeleerd”

Samen met dr. Myriam Klinker- De Klerck schreef u het boek ‘Op ontdekkingstocht door het Nieuwe Testament’. Waarom?“Vaak schrijven we meer wetenschappelijk gerelateerde artikelen die de gewone Bijbellezer ontgaan. Al proberen we ons ook regelmatig te

Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

“Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, wanneer u de slagen verdraagt die u krijgt wegens wangedrag, levert dat u toch geen aanzien op? Het is echter een blij

Boekfragment

Zo, Paulus, gaan we schelden?

Ook Titus moet leren omgaan met dwaalgeesten. De aan hem geadresseerde instructiebrief lijkt een verkorte versie van 1 Timoteüs. In het eerste gedeelte schrijft Paulus dat Titus moet voorgaan in de gezonde leer. “Gebruik je gezag om dit [het evangeli

Boekfragment

Iedere christen kan een geestelijke woestijnervaring gebruiken

KenmerkenToch is de woestijn normaal gesproken niet een plaats die je graag opzoekt. Dat is een eerste kenmerk van woestijnervaringen: ze overkomen je. Een tweede kenmerk is dat ze langere tijd duren. Ten derde brengen ze een periode van loutering of

Boekfragment

Hoe kunnen wij Gods Geest verdriet doen?

Soms wordt in de Bijbel op heel menselijke manier over de werkelijkheid van God gesproken. Zo ook in Efeziërs 4:30, waar Paulus oproept: “Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd.” Kennelijk kun je de Geest van God verdrietig maken. Het Griekse werkwoor

Boekfragment

Bergen verzetten: zijn christenen met hun gebed tot alles in staat?

“Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren”, zegt Jezus in Marcus 11:23; verg. Matteüs 21:21. Onbepe

Interview

CGK-predikant wijst op Gods wraak: "Met God als ‘scheidsrechter’ zal het recht nooit falen"

“Gods wraak is sinds de komst van Jezus geen verdwenen realiteit. Gods oordeel en wraak zijn in het Nieuwe Testament geen ondergeschoven kindjes”, maakt dr. J. van den Os duidelijk. De titel van zijn proefschrift is ‘Mij komt de wraak toe. De beteken

Verdieping

Herstel van het Koninkrijk voor Israël is een zaak die biddend wordt verwacht

Reden te over is er vandaag om te vragen wat het koningschap van Christus behelst. Niet het minst voor het volk van de Joden, ruim een halfjaar na de verschrikkelijke terreuraanslag door Hamas op 7 oktober, en een enkele dag voor het gedenken van zes