Jodendom


Boekfragment

Is het Joodse volk gered, omdat ze van nature uitverkoren zijn?

Paulus noemt Joodse mensen de natuurlijke takken en beschrijft de gelovigen uit de heidenen als takken van de wilde olijf, die zijn geënt op de tamme olijf. Maar zegt hij daarmee dat de Joden al gered zijn? Nee, hij gebruikt de beeldspraak van de tak

Verdieping

Is Jesaja 52-53 een verboden tekst voor Joden?

Het klopt dat Jesaja 53 vandaag de dag in de synagoges niet op de lijst van de profetenlezingen (haftara's) staat. Maar heel veel profetische teksten staan daar niet op. De haftara’s zijn gekozen om hun inhoud die past bij de Toralezingen. In tegenst

Interview

Baruch ontmoette als Jood voor het eerst een christen: "Hij zag er 'normaal' uit"

“Ik had in mijn jeugd geen verlangen om God te leren kennen en in Hem te geloven”, maakt Baruch duidelijk. “Mijn ouders hadden niets met het geloof, alleen mijn moeder gaf op een paar momenten per jaar nog invulling aan een paar Joodse tradities. Toe

Interview

Alice en Claudia vinden evangeliseren in Israël ongepast: "Holocaust laat diepe wonden achter"

Chai is Hebreeuws voor leven. Binnen de gematria heeft chai de getalswaarde achttien, zo staat het getal achttien symbool voor het leven. Holocaustoverlevenden vertellen over hun ervaringen voor, tijdens en na deze duistere periode. Op de vraag waaro

Interview

Jan-Willem: "In onze theologie herkennen Zijn eigen Joodse broeders Jezus nauwelijks meer"

Hoe goed kennen we de Bijbel eigenlijk? Zijn we vooral bezig met wat Jezus voor ons heeft gedaan of willen we ook daadwerkelijk leren van het onderwijs én de daden van Jezus? Het zijn vragen die Jan-Willem van den Bosch zichzelf stelde, toen hij besl

Levensverhaal

Joodse familie van dominee David Zadok vond zijn bekering vreselijk: "Ze hadden nog liever dat ik verslaafd raakte aan drugs"

Hij moet zijn vliegtuig halen en wil zijn vlucht nog aanpassen, toch heeft David Zadok tijd voor ons en straalt hij rust en vertrouwen uit. "Je hebt vast gehoord dat wij Joden een rondzwervend volk genoemd worden. Ik heb een druk schema maar ik heb h

Interview

Asaf kwam als Jood tot geloof: "Veel Joden zien mij als een vegetariër die van biefstuk houdt"

“Christenen krijgen vaak een error in hun religieuze denkkader wanneer ze proberen te ontleden wat Joods zijn precies is”, legt Asaf uit wanneer we de eerste fase van zijn leven bespreken. “Joods zijn is namelijk heel veel. De ene Jood zal zeggen dat

Interview

Jacob Keegstra wil dat we beseffen dat de Bijbel een Joods boek is: "Sinds het christendom is er een behoorlijke knieval gemaakt"

"Sinds het christendom een staatsgodsdienst werd, is er een behoorlijke knieval gemaakt. Laten we beseffen dat de Bijbel een Joods boek is." Jacob Keegstra schreef het boek 'Gods Woord is één', waarbij hij vooral de nadruk wil leggen op het lezen van

God

Lody van de Kamp vindt verhouding met islam minder ingewikkeld: "Jezus staat tussen het jodendom en het christendom in"

Een brievenwisseling tussen een rabbijn en een islamitische scholier. Dat is wat het boek 'Over muren heen' eigenlijk is. De Nederlandse rabbijn Lody van de Kamp en de islamitische scholiere Oumaima Al Abdellaoui schreven elkaar brieven waarbij de me

Verdieping

Waar komt de tomeloze haat tegen de God van Israël en Joden vandaan?

Anti-IsraëlismeInmiddels breidt het anti-Israëlisme zich als een olievlek uit over de hele wereld. Kritische kanttekeningen bij het Israëlische regeringsbeleid zijn legitiem, maar het begrip anti-Israëlisme raakt aan Israëls bestaansrecht. Hoe vaak w

Dagelijks leven

Wim Verwoerd: "We moeten ons bekeren van het afzetten tegen de sabbat, de Bijbelse feesten en het herstel van Israël"

Hij groeide op met de visie dat Gods profetieën vandaag de dag nog steeds letterlijk moeten worden genomen. Daar hoort een liefde voor het volk Israël bij, zo vertelt Wim Verwoerd tegenover CIP.nl. Hij schreef het boek 'Het bloed schreeuwt uit de aar

Dagelijks leven

Michaël viert als christen het Loofhuttenfeest: "Steeds meer christenen willen terug naar de Joodse en Bijbelse wortels"

Vanaf 13 oktober gaat het Loofhuttenfeest van start, één van de belangrijkste en mooiste Joodse feesten. Maar wat houdt dit feest, dat een week lang duurt, in? Wat is het doel ervan? En waarom kun je het ook prima als christen vieren? CIP.nl sprak er

Interview

Gertruud ziet hoogmoed als één van de grootste zondes steeds weer de kop opsteken

Met het geloof lijken soms voortdurend twijfels mee te komen. Dat ljikt vooral bij jongeren veelvuldig het geval te zijn. Zo merkt auteur Gertruud Bakker dat er onder andere getwijfeld wordt over de goddelijkheid van Jezus. Maar hoe komt dat dan eige

Interview

Wim Verwoerd: "Sommige naziwetten waren één op één gelijk aan kerkelijke wetten"

Hij groeide op met de visie dat Gods profetieën vandaag de dag nog steeds letterlijk moeten worden genomen. Daar hoort een liefde voor het volk Israël bij, zo vertelt Wim Verwoerd tegenover Cvandaag. Hij schreef het boek 'Het bloed schreeuwt uit de a

Dagelijks leven

Gods oordeel over Europa vanwege het vergieten van onschuldig bloed

Hij groeide op met de visie dat Gods profetieën vandaag de dag nog steeds letterlijk moeten worden genomen. Daar hoort een liefde voor het volk Israël bij, zo vertelt Wim Verwoerd tegenover CIP.nl. Hij schreef het boek 'Het bloed schreeuwt uit de aar

Boekfragment

Tijd om het Joodse volk te troosten, maar hoe?

De troost van JesajaAls we opgeroepen worden Gods volk te troosten, moeten we ons afvragen hoe. In Jesaja 40 zien we duidelijk het hart en de bewogenheid van de Heere voor Zijn volk: “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen” (vs. 1). Maar het ver