cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
ds. J. M. D. de Heer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

30 maart 2022 door Jeffrey Schipper

5 uitspraken van ds. J. M. D. de Heer over de vernieuwde NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) vond sinds haar verschijning in 2004 breed ingang, ook in heel wat kerken. Kritiek was er ook. Een flink deel daarvan is verwerkt in een herziene uitgave, de zogeheten NBV21. Ds. J. M. D. de Heer schreef hierover in De Saambinder, het weekblad van het Nederlandse kerkgenootschap de Gereformeerde Gemeenten. CIP.nl zet een aantal uitspraken van de predikant uit Middelburg op een rijtje.

Over verbeteringen in de NBV21: "Allereerst is er gekeken naar de zogeheten consistentie. Dit houdt in dat dezelfde woorden in de grondtaal zo mogelijk hetzelfde worden vertaald. Ook het begrip concordantie had een grote plaats in de herziening. Dit betekent dat woordherhalingen een functie hebben die ook doorklinkt in de vertaling. Het team kwam verder tot de conclusie dat de vertaling soms een uitleg volgde die niet echt gefundeerd was en dat er soms teveel uitleg in de vertaling was geslopen."

Een verarming: "De NBV21 vertaalt Genesis 29:1 met ‘Jakob vervolgde zijn reis’. Is dit onjuist? Vanuit het uitgangspunt van de NBV niet. Maar de vertaling mist zo wel de bijzondere uitdrukkingswijze van de grondtaal. In het licht van de woordelijke inspiratie noemen we dat een verarming, die helaas op veel plaatsen aan te wijzen is.”

De terugkeer van de hoofdletter: “In de NBV21 zijn bij verwijzingen naar God en de Heere Jezus de zogeheten hoofdletters weer teruggekomen. Daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd kan ik moeilijk wennen aan de keuze voor ‘u’ en ‘jij’ in de NBV21. Onbekenden spreken elkaar met ‘u’, vrienden en bekenden zeggen ‘je’ tegen elkaar, tegen hogergeplaatsten wordt ‘u’ gezegd en tegen lagergeplaatsten ‘je’. Dit betekent dat we in Psalm 2:7 lezen: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ We missen hier de Messiaanse verwijzing in de vertaling. Dat is een verarming!”

Herkenbaarheid Messiaanse profetieën: “Een vooruitgang is ook de vertaling van Genesis 12:3. Het was in de NBV: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Nu is het: ‘In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ Ook hier is het nu in elk geval mógelijk om er een Messiaanse belofte in te lezen, hoewel dit weer wordt getemperd in Genesis 22:18. NBV21 is ook daar een verbetering ten opzichte van de NBV.”

Conclusie: “De NBV21 is een stap vooruit ten opzichte van de NBV. Vele voorbeelden zouden te noemen zijn. Toch komen we tot de conclusie dat we de Statenvertaling blijven zien als een geschenk van de Heere aan Zijn kerk in Nederland, een geschenk dat direct na verschijning zo’n grote plaats kreeg in de harten van Gods kinderen. Vasthouden aan de Statenvertaling is geen vorm van conservatisme. Het is een keuze die voortkomt uit dezelfde eerbied voor de woorden Gods als de Statenvertalers hadden.”

Lees ook: Cor Hoogerwerf vertaalde deel NBV21: "Geoefende lezer legt nu makkelijker verbanden".

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Vasthouden aan de Statenvertaling is geen vorm van conservatisme. Het is een keuze die voortkomt uit dezelfde eerbied voor de woorden Gods als de Statenvertalers hadden.”

Met dat verschil dat de Statenvertalers schreven in toen hedendaagse taal. En dat maakt het dus wel degelijk conservatief. De HSV wordt weggezet als een vertaling van een vertaling en daarom ongeschikt. Maar als men echt wil blijven in de lijn van de Statenvertalers, komt met een nieuwe vertaling met dezelfde eerbied voor de woorden Gods als de Statenvertalers hadden.