Wetenschap


Column

Het vermeende conflict tussen geloof en wetenschap

Een paar maanden geleden vroeg Martin Visser van GlobalRize me om na te denken over de vraag of we vragen over geloof en wetenschap via hun kanalen niet wereldwijd zouden kunnen uitzenden.Voor de Publieke Omroep heb ik een aantal jaren geleden de ach

Opinie

Waar eindigt wetenschap en worden aannamen een geloof?

Een belangrijke spelregel in de natuurwetenschap is dat je alleen uitspraken kunt doen over processen of gebeurtenissen die je kunt waarnemen. De natuurwetenschap heeft het moeilijk als er processen of gebeurtenissen verklaard moeten worden die in he

Nieuws

Volgens schrijver Rob Wijnberg werd wetenschap eeuwenlang door het christendom verboden

“Het christendom verbood eeuwenlang wetenschap”, dat schrijft Rob Wijnberg in zijn nieuwe bestseller ‘Voor ieder wat wils’. In de EO-podcast ‘De Ongelooflijke Podcast’ licht Wijnberg toe waarom hij dat van mening is. Presentator David Boogerd en theo

Boekfragment

Geloof en wetenschap: twee geloven op één kussen?

We mogen wetenschap positief benaderen. Het is na-denken van de gedachten die God had toen Hij de wereld heeft geschapen (Bavinck). In de wetenschap ontdekken we de goedheid, wijsheid, almacht en alomtegenwoordigheid van God in Zijn schepping. Tegeli

God

Alleen het christelijke geloof in een rationele Schepper kon de moderne wetenschap voortbrengen

De slechte naam die het christendom tegenwoordig heeft, is in sommige wezenlijke opzichten onterecht. Al eerder bleek dat de eigenlijke stichter van het christendom, de apostel Paulus, de basis heeft gelegd voor de uitvinding van het individu, en daa

God

Prof. dr. Gijsbert van den Brink: "Je hoeft niet te kiezen tussen geloof en wetenschap"

Hij wil het zelf niet gezegd hebben, maar het was zíjn idee, de NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. Zes jaar geleden bedacht professor Gijsbert van den Brink deze Bijbel, die de kloof wil overbruggen tussen toen en nu. Veel

God

Geen ruimte voor klassiek scheppinggeloof in de nieuwe Wetenschapsbijbel

Sinds begin november 2022 is er een zogenoemde Wetenschapsbijbel verkrijgbaar. Een NBV21 Bijbel met 300 bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. Deze Wetenschapsbijbel is niet te vergelijken met een commentaar of een studiebijbel. De toelichting

God

Hoe zit dat eigenlijk met wetenschap en de Bijbel?

Wetenschap bestaat niet in de Bijbel. Beter gezegd, je zult er geen beschrijvingen vinden van wat wij tegenwoordig wetenschap noemen, en zeker geen beschouwingen over hoe geloof zich tot wetenschap verhoudt. De moderne wetenschap zoals wij die kennen