LinekeBlijdorp


Opinie

Jezus volgen en PVV stemmen? Dat is onmogelijk

Handelingen 10:38 leert dat Jezus rondging, goed doende en genezing brengende aan de zieke mensen. Liefde, herstel, bescherming, altijd omzien naar die ene, afzien van geweld en vergelding, en niet toestaan dat mensen als verschoppelingen werden beha

Opinie

Waarom ik als christen geen tegenstander ben van euthanasie

Een lastiger verhaal in dit geheel, is de euthanasie voor patiënten die niet kampen met lichamelijk lijden maar met uitzichtloos en ondraaglijk lijden van psychische aard. Het criterium “ ondraaglijk”, valt - hoewel natuurlijk altijd subjectief - vaa

Opinie

Evangelische beweging is in aanloop naar Pasen vooral met zichzelf bezig

Iedereen kent de voorbeelden van voorgangers die langdurig vreemdgaan (en daarover liegen). Of van oudsten en leiders die dat wel weten of vermoeden maar die bang zijn voor hun eigen positie en het wangedrag in stand laten. Binnen genezingsbedieninge

Dagelijks leven

Tom de Wal predikt het evangelie (en dit is het enige dat relevant is)

Heerlijk! Heerlijk! Heerlijk! Als de Vader vorige maand al niet supertrots op ons als christelijk Nederland moet zijn geweest, dan toch zeker deze maand… “Iemand moet immers de waarheid durven te spreken…” en ja, hoor… dat doen we graag! Weliswaar ee

Nieuws

The Great Reset: blijf waakzaam en vooral heel erg nuchter

Weinig namen leiden momenteel zo makkelijk en zo ongenuanceerd tot hoge bloeddruk, conspiracy-erupties en eindtijdangst, als de naam van de Duitse professor Klaus Schwab (1938) met zijn publikatie “The Great Reset” (TGR). Tegelijkertijd merk ik dat v

Dagelijks leven

Ik schaam mijzelf voor de actie van InSalvation

Een arts, enkele bekende auteurs en theologen, beroemde wetenschappers, lokale vissers en ondernemers, ambtenaren, voormalige prostitués, rovers en dieven, binnenlanders maar ook heel veel buitenlanders uit alle hoeken van de wereld, mensen met relig

Dagelijks leven

Slachtoffergedrag in coronatijd: het wordt tijd dat we als kerk volwassen worden

Onze rechten als christen worden in Nederland steeds verder ingeperkt. Gisteren vernam ik dat christenen, die in het donker autorijden, per se de verlichting van hun auto moeten aandoen. Niet alleen vóór, maar zelfs de achterlampen. Even denk ik: bes

Dagelijks leven

Hoe ik door de komst van asielzoekers teleurgesteld raakte in mijn christelijke dorp

Ook in mijn dorp werd inmiddels een crisisnoodopvang geopend voor asielzoekers, waar zo’n 70 mensen worden opgevangen. Zoals bekend, heeft de Rijksoverheid bepaald dat elke gemeente aan een zeker aantal asielzoekers opvang dient te bieden. Op de voor

Dagelijks leven

Christelijke anarchisten terroriseren in toenemende mate ons land

Ons land wordt in toenemende mate geterroriseerd door zogenaamde christelijke anarchie. Demonstranten, christenen, die op grond van hun gestelde geloofsovertuiging menen dat zij zich ten aanzien van bepaalde onderwerpen niet meer aan de wet hoeven te

Verdieping

Christelijke partijen over asiel en migratie: wat valt op?

Asiel en migratie is bij uitstek een hoofdstuk zonder oplossing, althans: zonder oplossingen die aansluiten bij wat wij willen. Immers: we willen wel de gunstige exportmogelijkheden van de EU, maar niet de open grenzen die leiden tot asielmigratie. V

Nieuws

Niets geleerd van het verleden: CDA steunt anti-Israël motie

Dankzij de steun van het CDA verkreeg op 13 juli 2021 een anti-Israël motie (ingediend door de SP) de steun die zij nodig had om te worden aangenomen in de Tweede Kamer. De strekking van deze motie is dat Nederlandse pensioenfondsen niet langer in Is

Dagelijks leven

Christenen staan niet boven de wet en hebben niet meer rechten dan een ander

Op 19 mei 2023 bepaalde de kantonrechter in Dordrecht dat het ontslag tegen de Dordtse onderwijsassistent rechtmatig is geweest en dus in stand blijft. De meeste lezers zullen deze zaak wel in de media gevolgd hebben. Deze onderwijsassistent heeft zi

Dagelijks leven

De wet geldt voor ons allemaal, ook voor de boeren

Vooropgesteld zij dat ik niet afkomstig ben uit een boerengezin en ook niet de pretentie heb om te kunnen bevatten hóe ingrijpend het is wanneer de overheid zegt: “jouw bedrijf moet inkrimpen”. Ik lees en hoor hoe de verschillende kabinetten al jaren

God

Is de coronacrisis het einde van de kerk in Nederland?

De afgelopen weken meldden diverse leiders dat de kerk in Nederland geen toekomst meer zou hebben (“de tijd van de kerk in Nederland is voorbij!....”) De hoofdreden voor deze gedachte ligt dan vooral in de coronaperiode, waarin de meeste kerkgangers

Dagelijks leven

Oorlog Oekraïne: wanneer laten christelijke partijen hun tanden zien?

Met aanhoudende verbijstering en verdriet zie ik dagelijks de beelden van Oekraïne. Oekraïne en haar president vragen, nee: smeken, ons wekelijks om hulp en daadwerkelijk ingrijpen. En in alle eerlijkheid… we doen… he-le-maal niets. We zamelen dekens

Nieuws

Brian Houston: een slachtoffer van zijn eigen succes?

Onze kerkelijke manier van leiderschap vraagt vaak om problemen. Ik doel dan op kerken en gemeentes waarin voorgangers en ouderlingen/oudsten niet democratisch worden gekozen, maar worden aangesteld vanuit een bepaalde roeping en geestelijke geschikt

Dagelijks leven

We zijn niet geroepen de wereld om ons heen de les te lezen over hoe ze moeten leven en sterven

De enige echte gelijkmaker (“equilizer”) in dit leven, is de dood. Rijk of arm, links of rechts, moslim of christen, Westers of Oosters – (lichamelijk) dood gaan we allemaal. De meesten van ons schuiven dit moment graag nog voor ons uit, terwijl een

Nieuws

Asielchaos Ter Apel: dit wanbestuur zegt iets over wie we willen zijn

De overheid doet het graag voorkomen alsof er 'ineens' problemen zijn met de opvang en instroom van vluchtelingen. Voor de duidelijkheid: met de instroom is niets mis, althans: die is niet substantieel anders dan andere jaren. De opvang daarentegen i

Dagelijks leven

Als christen in actie komen kan het verschil zijn tussen leven dood

Zelden werden twee buitenlandse mannen in korte tijd zo bekend, zelden werden namen met grotere bewondering en respect uitgesproken. De Burgemeester en de President. Twee relatief jonge jongens, die in het zwartste uur in hun land daadwerkelijk opsta

Dagelijks leven

De inzet van christelijke partijen voor vluchtelingen is onder de maat

Een Afghaanse vrouw die als vluchteling naar Nederland was gekomen, ik noem haar Anna, werd afgewezen door de IND. Eindconclusie was dat ze zou moeten terugkeren, hoewel haar problemen in Afghanistan uiteraard niet waren opgelost. Inmiddels had Anna

Dagelijks leven

Welke droom heb jij van God ontvangen?

Jaap was een bijzondere jongen. Zijn geboorte was lastig geweest en zijn komst ging met pijn gepaard. Jaap was dol op zijn vader en de relatie met zijn vader was alles voor hem. Zijn eerste dringende verzoek aan zijn vader was: wilt U mij alstublieft