Europeseverkiezingen2024


Opinie

Verkiezingsuitslag toont aan: gehakketak tussen CU en SGP is schadelijk

Persoonlijk vind ik het betreurenswaardig dat ChristenUnie en SGP bij deze EP-verkiezingen niet voor dezelfde methodiek als GroenLinks en PvdA hebben gekozen. Want zij hadden bij deze verkiezingen een gezamenlijke kandidatenlijst, maar de gekozenen n

Nieuws

SGP behoudt zetel, CU verdwijnt uit Europa: 'SGP heeft trouwe achterban'

Daarmee lijkt de ChristenUnie de hoogste prijs te moeten betalen voor het stoppen van de gezamenlijke lijst met de SGP. Tot de vorige Europese verkiezingen trokken de partijen samen op. Kort daarna besloten ze uit zelfstandig van elkaar verder te gaa

Verdieping

De strijd om christelijke waarden in het Europees Parlement

Een laag dieper peilen, niet inzoomen op het nieuws van vandaag of op belangen voor groepen burgers, dat wil je als christen. Zonder diep in te kunnen gaan op de cultuurgeschiedenis van Europa stellen we de vraag naar levensbeschouwelijke lijnen, naa

Column

Christendemocraten stonden aan de basis van EU als waardengemeenschap

De Fransman Robert Schuman, een vrome katholiek, begreep dat duurzame vrede op het Europese continent alleen bereikt kon worden door samenwerking. Bij de totstandkoming van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal in 1953 noemde hij vrede het voorn

Opinie

Ga naar de stembus om christelijke wortels Europa te beschermen

Lang niet iedereen beseft het, maar aan de basis van de Europese Unie stonden veel toegewijde christenen. Neem de oude Duitse bondskanselier Konrad Adenauer, of de Franse minister Robert Schuman. In de periode na de Tweede Wereldoorlog zagen zij vanu

Nieuws

Europese verkiezingen: SGP en CU dreigen uit Brussel te verdwijnen

Het is deze verkiezingen de eerste keer dat de christelijke partijen los van elkaar meedoen. Tot dusver was er altijd sprake van een gezamenlijke lijst waarmee men tijdens de laatste verkiezingen twee zetels wist te veroveren. Nu SGP en ChristenUnie

Opinie

Abortus is en blijft het doden van ongeboren leven

De Franse president Macron beschouwde het dit voorjaar als een grote overwinning: op zijn aandringen nam Frankrijk het recht op abortus op in de grondwet. Zo maakte hij het moeilijker om de gruwelijke praktijk ooit nog verregaand te beperken of te ve

Nieuws

Oproep christelijke organisaties aan Europese politici: klimaatneutraal in 2030

De brief is opgesteld door vertegenwoordigers van de Laudato Si’ Alliantie NL, GroeneKerken, A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als Missie Nederland, KNR, Raad van Kerken, verschillende goede

Opinie

EU bouwt aan de toren van Babel: Nexit is absoluut noodzakelijk

Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, met elk tientallen miljoenen doden en immense materiële schade, was een sterk verlangen naar ‘eeuwige vrede’ begrijpelijk. Daarbij ontstond al snel overeenstemming: alleen iets totaal nieuws, namelijk een Verenigd

Opinie

Een oproep aan de EU: stop met het ondermijnen van het gezin!

Soms kan ik mijn ogen niet geloven. Ik moet vaak twee keer lezen als de voorstellen van de Europese Commissie op tafel komen in het Europees Parlement. Dan staat op de agenda weer zo’n ideetje voor gezins- en familiebeleid. Bizar, want de EU is helem

Opinie

De extreme flanken bedreigen onze vrijheid in Europa

Vrijheid is een kernwaarde die diep geworteld is in onze christelijke overtuigingen. We geloven in de intrinsieke waardigheid van elk individu en in het recht op vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en gelijke behandeling van iedereen, ongeach

Opinie

Ruimte om Bijbels geluid te laten horen staat in Europa ernstig onder druk

Het zijn taferelen die je verwacht in verre landen. Maar het overkomt ook christenen in ons eigen Europa. Het Finse christendemocratische parlementslid Päivi Räsänen moet zich al jarenlang voor de rechter verantwoorden voor een Bijbeltweet. Ze reagee

Nieuws

CU-Europarlementariër Anja Haga wijst op religieuze intolerantie binnen EU

Oud-Europarlementariër Dennis de Jong, vertegenwoordiger van Platform Godsdienstvrijheid Wereldwijd presenteert op de conferentie een rapport met concrete aanbevelingen voor de EU over godsdienstvrijheid en benadrukt dat het bij godsdienstvrijheid in

Nieuws

'Forward in Faith': ECPYouth lanceert campagne Europese verkiezingen

Tijdens het event, dat plaatsvindt tussen 1 en 3 maart, is het politieke programma en het motto van de campagne gepresenteerd. Dit keer gaan de jongeren onder het motto ‘Forward in Faith’ (Voorwaarts in het geloof, red.) de Europese verkiezingen in.

Interview

CU-Europarlementariër blikt vooruit op verkiezingen: "Oppassen voor dictatuur van de meerderheid"

Nadat de samenwerking met de SGP ten einde kwam, gaat de ChristenUnie zelfstandig de Europese verkiezingen in. Ondanks de fluctuerende peilingen, zo staan zowel de ChristenUnie als de SGP soms op nul zetels, is Anja Haga hoopvol gestemd dat haar part

Interview

SGP-Europarlementariër blikt vooruit op verkiezingen: "Er waait een gure seculiere wind"

Het is erop of eronder, dat maakt de SGP wel duidelijk bij de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma van de partij. Vanaf aankomende verkiezingen heeft de ChristenUnie besloten de veertig jaar lange samenwerking met haar christelijke partner

Nieuws

Peiling Europese verkiezingen: SGP scoort hoger dan ChristenUnie

ChristenUnie en SGP doen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2024 mee met eigen kandidatenlijsten. De partijen en hun voorgangers vormden 38 jaren samen één lijst. Gezamenlijk behaalden de partijen meestal twee zetels. Ook bij de