cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Johan Matze
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

MET ENDANBENJELERAAR

 

Directeur Johan Matze van School met de Bijbel: "Leerlingen komen terug om hun rijbewijs te laten zien"

“Een oud-leerling wilde per se de vrachtwagen van zijn werk aan mij laten zien. Dan heb je geen hekel gehad aan school.” Johan Matze is directeur-bestuurder van de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland en geeft leiding aan 40 professionals. Samen met hen verzorgt hij dagelijks “mooi onderwijs” voor 300 leerlingen. 

Wil jij weten of het onderwijs iets voor je is? Kijk dan bij Endanbenjeleraar.

“Het is een enorm afwisselende baan. Van het onderwijs zelf tot aan de financiën, van het beheer van het schoolgebouw, tot aan personeelszaken. Het is elke dag anders”, vertelt de directeur vol enthousiasme. “Wat ik ook mooi vind is dat het een School met de Bijbel is. De school is van de Heere God en volgend jaar hopen we 100 jaar te bestaan. Ik ben slechts een voorbijganger en het is echt Zijn werkplaats waar je een stukje van je kracht en leven aan mag geven.”

Eeuwigheid
Na de pabo te hebben gevolgd gaat Johan aan de slag als leraar in het speciaal onderwijs. Na een vervolgstudie wordt hij onderwijsadviseur en inmiddels is hij nu 8 jaar werkzaam als directeur. “Ik zit al heel mijn leven in het onderwijs. Wat we proberen is om de kinderen echt een fundament te geven voor de toekomst. Het gaat daarbij om de Toekomst met een hoofdletter, elke dag is er ruimte voor Bijbelonderwijs en staan we stil bij het gegeven dat we deze aarde ook een keer gaan verlaten. We bereiden ons in die zin voor op de eeuwigheid. Aan de andere kant bestaat de toekomst met een kleine ‘t’ natuurlijk ook. We moeten door het leven heen, als goede burgers, als christenen. Die twee zaken proberen we te integreren in ons onderwijs.”

De directeur geeft vervolgens een mooi voorbeeld van die tweezijdige benadering. “Ik ondervond dat laatst toen ik zelf voor de klas stond en in groep 8 rekenles gaf. Er bestaat niet zoiets als ‘christelijk rekenen’, maar je kunt er wel uit opmaken dat ‘alles klopt’, of we nu hier of in China rekenen, dezelfde verhoudingen en rekenmethodes kloppen elke keer weer. De schepping zit wat dat betreft zo mooi in elkaar als het gaat om algoritmes en wiskundige natuurwetten. Gods hand is daar in. Je staat daar dan even bij stil en gaat vervolgens weer over tot de orde van de dag. Maar ik probeer het lesgeven wat dat betreft wel breder te trekken.”

Dorpspredikant
Ook tijdens de coronapandemie heeft Johan mogen ervaren dat zijn school een school is “waar de Heere voor zorgt”. Johan: “We hebben geen klassen thuis gehad. Tot op de dag van vandaag lukt het ook nog steeds qua personeelsbezetting. Natuurlijk, soms sta ik zelf een dag voor de klas of een andere docent werkt een dag extra bij om een klas op te vangen. Maar het gaat nog steeds goed wat dat betreft. We hebben een grote achterban en iedereen vindt iets van deze crisis. Maar toch merk je een betrekkelijke rust op onze school. Het is echt een voorrecht. Onze dorpspredikant neemt ons ook elke zondag vanaf de kansel mee in gebed. Het is onverdiende genade, want wij zijn niet beter dan andere scholen. Maar Zijn dragende armen mogen we ervaren en daarin heeft het onderwijs ook zijn voortgang.”

Waar wordt de directeur blij van bij zijn werk? “Als je de jongens en meisjes ziet die hier acht jaar zijn, en mag bijdragen aan een ontzettend belangrijk deel van hun leven waarin de basis wordt gelegd, dan is het schitterend om daarin met hen mee te mogen lopen. Waar we enorm voor staan is welbevinden en veiligheid binnen de school. Als ze goed in hun vel zitten staan ze namelijk ook open voor goed onderwijs en de goede boodschap. Daar word ik wel blij en warm van ja.”

Rijbewijs
Het contact dat de directeur met leerlingen en zelfs oud-leerlingen heeft, is dan ook zeer hartelijk. “Gisteren was er nog een leerling die bij mij kwam en vroeg of ik nog een klusje voor hem had. Die heb ik toen op onze schooltuin gewezen, daar kon hij vervolgens direct zijn hulpvaardigheid inzetten. Maar ik heb ook oud-leerlingen die even bij ‘meester Matze’ langskomen om te vertellen dat ze hun rijbewijs hebben gehaald. Zo wilde één van hen per se zijn vrachtwagen aan mij laten zien omdat deze school de basis had gelegd voor zijn nieuwe baan. Als je dat doet dan kun je wel stellen dat je geen hekel gehad hebt aan school.”

Tot slot blijft de vraag over waarom er volgens Johan meer mensen het onderwijs in zouden moeten gaan. “Je investeert in jonge mensen, het gaat niet om aandelen of targets, maar je investeringen hebben eeuwigheidswaarde. Ik wil andere beroepen daar niet tekort mee doen, maar aan het einde van de dag kun je wel zeggen: ‘Ik ben nuttig geweest.’. We maken allemaal fouten en het gaat soms met vallen en opstaan, maar je kunt jezelf helemaal geven in het onderwijs en ‘s avonds moe maar voldaan je bed instappen. Je geeft kinderen een gevoel van veiligheid en het gevoel dat ze er toe doen. Wat wens je nog meer?”

Geïnteresseerd in het vak van leraar-zijn? Endanbenjeleraar is een platform voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Neem een kijkje op de website!