vergeving


Preekverslag

Ds. Paul Visser over vergeving: "Nederlanders zijn goed in anderen klein houden"

“Als iemand mij veroordeelt maakt dat mij angstig en onzeker. Het houdt mij klein. Nederlanders zijn daar heel goed in, tot in de kerk toe,” vertelt ds. Paul Visser. In de Amsterdamse Noorderkerk hield de hervormde dominee onlangs een inspirerende pr

Interview

Dr. Raymond Hausoul waarschuwt voor verkeerde nadruk op vergeving: "Maakt levens kapot"

“In Vlaanderen was er onlangs een vrij heftige reportage op de televisie over het thema ‘ontdopen’”, vertelt Hausoul. “In deze documentaire wordt zeer kritisch gekeken naar de Rooms-Katholieke Kerk en de kerk in het algemeen. Er zijn namelijk veel me

Interview

Jan Nobel was bang voor zijn vader: "Het huis uitgaan voelde als verlossing"

Maar liefst dertig jaar lang heeft Jan Nobel last van chronische hoofdpijn. Hij slikt 8 tot 10 pijnstillers per dag en doet alles om er vanaf te komen. Tot hij erachter komt dat hij nog met heel veel pijn en wrok uit het verleden rondloopt. Op het mo

Dagelijks leven

Wilkin van de Kamp kon jarenlang niet vergeven: "Ik was ongelooflijk boos op iemand"

"Het klinkt misschien als de omgekeerde wereld maar door hem vergeving te vragen voor mijn boosheid, schonk ik hem vergeving voor wat hij mij had aangedaan." Voorganger en auteur Wilkin van de Kamp heeft met ‘Hoe vergeving schenken je leven verandert

Boekfragment

Vergeving is niet net doen alsof een zonde geen zonde is

Als in de roman Jane Eyre de hoofdpersoon een huwelijksaanzoek van St. John afwijst, vraagt ze hem om vergeving, en hij reageert heel kil: ‘Toen ik hem vroeg of hij me vergaf antwoordde hij dat het niet zijn gewoonte was oude grieven te koesteren; hi

Boekfragment

Waarom confronteer je een christen met zijn gedrag? Jezus legde het uit

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij

Boekfragment

De andere wang: roept Jezus op om het kwaad zijn gang te laten gaan?

Jezus zegt niet dat we ons niet tegen het kwaad moeten verzetten – net zo min als dat in de rest van het Nieuwe Testament gezegd wordt. De Heer keert zich tegen wie kwaad doen (1 Petr. 3:12). We moeten ons tegen de duivel verzetten ( Jak. 4:7; 1 Joh.

Boekfragment

Gods vergeving is niet gebaseerd op het feit dat wij anderen vergeven

In het nieuwtestamentische Grieks worden er voornamelijk twee woorden gebruikt om het concept vergeving over te brengen. Charizomai bevat het begrip charis of ‘genade’ en betekent met iemand omgaan op een gevende, genadige wijze in plaats van op een

Boekfragment

Zonder vergeving kunnen we niet leven

Wat geen van deze seculiere modellen in zich heeft, is de verandering in motivatie die de verticale dimensie teweegbrengt. De ervaring van goddelijke genade leidt tot diepgaand herstel. Ze is gebaseerd op een gelovig aanschouwen van de hoge prijs die

Dagelijks leven

Tot vergeving komen is een bijna onmenselijk proces

Slachtoffers van seksueel misbruik vrezen vaak om over vergeving te spreken. Er is hun zoveel aangedaan, vaak ook nog door mensen die op zondag voor in het kerkenraadsbankje zitten en op huisbezoek over vergeving spreken, terwijl ze hun handen niet t

Dagelijks leven

Vergeving is volgens Wilkin van de Kamp moeilijker voor christenen dan niet-christenen

"Ik denk dat christenen vaak bitterder zijn dan niet-christenen", zegt Wilkin van de Kamp. De voorganger en auteur heeft met ‘Hoe vergeving schenken je leven verandert’ opnieuw een bijzonder boek geschreven. Veel boeken gaan over het ontvangen van ve

Boekfragment

Vergeving schenken verandert onrust in vrede

‘Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet’ (Hebreeën 12:12-15). Vergeef anderen als je naar vrede verlangt. Niet vergeven leidt tot aanho

Interview

Hanneke Schaap over schuld en vergeving: "Vergeving gaat gepaard met de aanvaarding van het tekort"

Het onderwerp 'schuld en vergeving' is in veel kerken een steeds minder bekend onderwerp. Volgens Hanneke Schaap moeten we dit juist blijven benoemen, omdat het kwaad een diepe uitwerking heeft in onze levens. Hanneke Schaap is hoogleraar klinische g