RonvanderSpoel


Video

Ron van der Spoel behandelt de tweede vraag die God ooit aan de mens stelde

“’Waar is je broer?’, dat is de tweede vraag die God aan de mens stelt. In dit geval aan Kaïn. Kaïn was jaloers omdat God het offer van Abel wel aannam en dat van hem niet. En in plaats van dat Kaïn daarmee naar God gaat, wordt hij bozig, en uiteinde

Video

Ron van der Spoel over de eerste vraag die God ooit aan de mens stelde

“Hoe zou die allereerste vraag die God in de Bijbel aan de mens stelt geklonken hebben? Adam en Eva hebben gezondigd. Ze eten van de verboden vrucht en verstoppen zich. Maar dan komt God en klinkt de eerste vraag die God aan de mens stelt. Hoe zou di

Nieuws

Ron van der Spoel: "Niet beleden zonden staan de Heilige Geest in de weg"

In deze video behandelt Van der Spoel Psalm 51. Het is de bekende boetpsalm van David waarin hij zijn schuld belijdt nadat hij overspel pleegde met Bathseba. “Dan staat daar een heel intens vers: ‘Schep o God een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn gee

Video

In deze video behandelt Ron van der Spoel de zegenbede uit Numeri 6

Meer weten? Bekijk dan onderstaande video van IZB terug.

Video

Volgens Ron van der Spoel heeft God met de uitverkiezing óók ongelovige mensen op het oog

Bekijk in onderstaande video de volledige bijdrage van Ron van der Spoel op basis van Psalm 65 terug.

Video

Volgens Ron van der Spoel kunnen we alleen Gods stem horen als we stil zijn

“In Psalm 62 is David met zichzelf in gesprek. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Als het stil is om je heen, bijvoorbeeld als je op bed ligt en je bent nog wakker en je denkt na over de dingen die gebeuren in je leven of die de afgelopen dag

Video

Bemoedigende videoboodschap Ron van der Spoel: "God ziet elke traan"

"Psalm 56 is een heerlijke Psalm. Het begint al met de aanhef: ‘David, een stil gebed’. Hij is op de vlucht. hij is gegrepen in de stad Gath door de Filistijnen. En dan zegt hij: ‘Op de wijs van een roerloze duif in de verte.’ In de oude vertaling st

Video

In Psalm 57 zingt David zich boven zijn angsten uit

"In Psalm 57 heeft David het nog steeds heel moeilijk en is hij nog steeds op de vlucht. Hij heeft natuurlijk een heel lange periode in zijn leven gehad dat het gewoon echt heel zwaar was. Dat hij moest vluchten voor Saul, dat hij nog niet op de troo

Video

Ron van der Spoel over Psalm 63: "Net als David mogen wij hunkeren naar God"

Net als David mogen wij het ook tot God uitroepen, verzekert Van der Spoel. Bekijk in onderstaande video zijn volledige bijdrage terug.

Video

Ron van der Spoel zag zijn schoonouders met een glimlach sterven

Psalm 53 wordt gezongen. Een kunstig lied van David op de wijs van de rietpijp. Ik stel me zo voor dat dat met een dwarsfluit of een blokfluit gebeurt. Er klinkt een mooi melodietje. Maar wat zijn die woorden eronder scherp! ‘Dwazen’, zo begint David

Video

Ron van der Spoel houdt christenen een spiegel voor: "Zeg ik dingen die mensen pijn doen?"

“In Psalm 52 is David diep teleurgesteld. Hij moet vluchten voor koning Saul en verstopt zich. David wordt verraden door een zekere Edomiet. Doëg. Die zegt: ‘David zit in het huis van Achimelech. Daar kun je hem vinden!’ David is woedend natuurlijk e

Nieuws

Ron van der Spoel: "Bij God is er altijd een tweede kans"

“Psalm 30 is de Psalm van de tweede kans. David zegt in vers 3: ‘Heer mijn God, ik riep tot U om hulp. U hebt mij genezen, U trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar U hield mij in het leven.’ Het is dus helemaal misgegaan me

God

Hoe ontdek je de wil van God in jouw leven? Ron van der Spoel geeft antwoord

Wat is de wil van God met mijn leven en hoe ontdek ik dat eigenlijk? Misschien wacht je wel je op een briefje uit de hemel, maar blijft een antwoord uit. Ook koning David zocht naar wat Gods wil met zijn leven was, waar hij in Psalm 25 de Heere vraag

Video

Bemoedigende boodschap Ron van der Spoel: "God wordt ons klagen nooit zat"

"In Psalm 55 is David opnieuw aan het smeken. Er zijn een hele serie Psalmen in de 'vijftigers' waar David ontzettend smeekt en bidt, omdat hij het gewoon heel lastig heeft", vertelt Ron van der Spoel. "Zo begint hij dit lied, Psalm 55, met: ‘Luister

Video

Ron van der Spoel over wraak nemen: "Dat komt alleen God toe"

“Psalm 58 begint eigenlijk met een enorme frustratie die wij denk ik allemaal wel kennen. De frustratie dat mensen maar gewoon hun gang kunnen gaan en de meest vreselijke dingen kunnen doen, zonder dat ze daarbij ter verantwoording worden geroepen. A

God

Waar is een kind van God thuis? Ds. Ron van der Spoel geeft antwoord

Wat kan een kind van God innig verlangen dicht bij het Vaderhart van God te zijn en thuis te komen. Maar waar is een kind van God nou echt thuis? Het is een vraag die menig christen kan bezighouden. Ds. Ron van der Spoel vertelt in een video van IZB

God

Een flinke onweersbui doet je beseffen hoe klein je bent voor God

Na een periode van lange droogte en hoge temperaturen kan het soms zomaar gaan onweren. Het is een altijd indrukwekkend tafereel als de lucht zich vult met bliksemstralen en de donderslagen steeds dichterbij komen. Misschien geniet je er stilletjes v