RobertPlomp


Dagelijks leven

We zijn geen christen omdat we de schepping of de Bijbel zo goed begrijpen

Vorige maand schreef ik over het wereldbeeld van Petrus van Mastricht, een vooraanstaand gereformeerde theoloog uit de 17e eeuw. Creationisten nu beroepen zich onder andere op hem als een bewijs dat christenen Genesis 1 traditioneel altijd al letterl

Dagelijks leven

Staan creationisten in de traditie van 17e-eeuwse gereformeerden?

We hebben allemaal tradities, maar toch veranderen ze continu, stelt columnist Robert Plomp. Het enige dat hetzelfde blijft is dat we telkens onszelf misleiden en denken dat onze prachtige tradities al eeuwen meegaan, altijd hetzelfde zijn gebleven,

Dagelijks leven

'Lezen zoals het er staat' is niet Bijbelgetrouw maar vrijzinnig

"Gewoon lezen zoals het er staat". Is dat de meest zuivere manier om de Bijbel te lezen? Krijgt de Bijbel zo het hoogste gezag, en zijn we op die manier het meest gehoorzaam aan God? Gewoon lezen zoals het er staat, het lijkt zuiver en goed, maar het

God

Zondigen staat volgens sommigen gelijk aan regels overtreden: wat is zonde nu eigenlijk?

Een vrouw wil scheiden van haar man. Hij ging vreemd, dat brak haar hart en haar vertrouwen. Hij ging vreemd omdat zijn vrouw geen interesse in seks meer had. Zij was haar libido kwijtgeraakt, ze had grote zorgen en hij had daar geen interesse in get

God

Huilende en lachende mensen in Rotterdam: hoe kijken we hier als christenen naar?

Op 14 mei 1940 vernietigde de bommenwerpers van de nazi’s het stadshart van Rotterdam. Overal was vuur en rook. Mensen huilden. Honderden mensen kwamen om, gebouwen en huizen werden vernietigd. Tienduizenden Rotterdammers werden dakloos. Velen bleven

Dagelijks leven

De uitverkiezing: waarom geloven geen eigen keuze is

Er vaart een cruiseschip over de oceaan. Achterop het schip staat Roos hangend over de reling naar het water te staren. Ineens is er een windvlaag, de hak van Roos klapt dubbel, en (vraag niet hoe het kan) ze valt over de reling in het ijskoude water

Dagelijks leven

Gereformeerde Bond raakt los van eigen missie en verzwakt belijden van de kerk

Met de nieuwe handreiking van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond over het huwelijk raakt de Bond steeds meer vervreemd van zijn eigen missie. Ds. J.A.W. Verhoeven schrijft namens het hoofdbestuur: "Met een beroep op de Bijbel vragen wij de Pr

Dagelijks leven

Hoe Paulus met 'de grot van Plato' alle christelijke discussies in een ander licht plaatst

Kent u de allegorie van de grot van Plato? Daarin beschrijft de Griekse filosoof hoe mensen in een grot de schaduwen zien van verschillende voorwerpen die buiten hun gezichtsbereik zijn. Plato geloofde dat alles wat wij kunnen zien en waarnemen slech

Column

Ieder mens representeert God

De Bijbel is met afstand het meest intrigerende en diepgravende boek ooit geschreven. Voor joden en christenen allereerst omdat het de boodschap van God bevat, en openbaart wie Hij is. Maar zelfs als je niet gelooft in de God van de Bijbel, geeft de

Dagelijks leven

Waarom ik wil dat er dingen veranderen in de kerk

"Wat zit er dan achter de enorme drang om alles te herzien?" vroeg ds. M. van Reenen mij op Cvandaag. Waarom wijk ik af van "wat de kerk 2000 jaar lang geleerd heeft"? Waar je ook komt, overal zuchten mensen onder veranderingen. Niemand houdt ervan o

Dagelijks leven

19 vragen aan tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers

"Kunnen we niet beter Christus verkondigen dan discussiëren over de plaats van de vrouw in de kerk?" Behoudende christenen stellen me die vraag regelmatig. Ze hebben gelijk, het beste stoppen we de discussie direct, stellen we vrouwen aan als ambtsdr

Dagelijks leven

Waarom verdeeldheid in de Kerk levensgevaarlijk is (en soms zelfs onvergeeflijk)

Eenheid en waarheid, het lijken soms tegenpolen te zijn in de kerk. Een strijd tussen de preciezen en de rekkelijken. De ruime eenheid van de zogenoemde rekkelijken werkt dan als een soort rode lap voor de principiëlen, die daardoor extra nadruk gaan

Opinie

Moet een christen in staat zijn om te bewijzen dat God bestaat?

Kun jij bewijzen dat God bestaat? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt, soms in een persoonlijk gesprek, maar meestal meer in het algemeen op social media of in blogs en columns. Soms is de persoon die de vraag stelt echt benieuwd naar het a

God

Kloppen jouw dogma’s met de realiteit of leef je in een theoretische schijnwereld?

Rond de eeuwwisseling werkte ik in een kantoor direct naast rijksweg A13. Vanuit het raam zagen mijn collega’s en ik het verkeer langsrazen door weer en onweer. Over diezelfde A13 moesten wij ook naar huis, dus aan het einde van de dag bekeken we de

Dagelijks leven

Waarom zitten zoveel christenen naast Jona te mopperen?

Eén van onze tieners zat in een donkere periode. Hij hekelde de wereld, de maatschappij, en alle onechtheid en onoprechtheid onder volwassenen. "PEOPLE ARE SHIT!" schreef hij in koeienletters op zijn jasje. Als jeugdleider vond ik het moeilijk om hem

God

Wetticisme: een reëel gevaar voor iedere christen

Plotseling loopt er tijdens de kerkdienst, terwijl je uit volle borst een psalm zingt, iemand naar voren. Hij pakt de microfoon, de gemeente valt stil. Vol overgave brengt de ongenode spreker zijn boodschap: "Het orgel is niet christelijk, wij mogen

Nieuws

Dominee Kort werd door sommigen gezien als postmoderne christelijke martelaar

Gelukkig, dominee A. Kort wordt niet vervolgd voor zijn brief. Het OM wilde hem al niet vervolgen en de rechter gaat daar in mee, en vindt zijn brief ook niet grievend. Ook Päivi Räsänen, de Finse politicus, is vrijgesproken van 'homofobe uitspraken'

Dagelijks leven

Er is een oorlog aan de gang om onze naaste (ook in de kerk)

Elke dag raken er honderden kinderen vermist in India, misschien zelfs wel meer dan 1300 per dag. Twee derde van alle ouderen in Nederland voelt zich eenzaam, 15 procent van de 85+’ers is zelfs ernstig eenzaam. In Nederland leeft een half miljoen hui

Dagelijks leven

Waarom lijkt vrije seks voor veel mensen een bevrijding?

Eens in de zoveel tijd verschijnen er bekende Nederlanders in de media die klagen over een truttige monogame standaard. Ze beweren dat mensen, net als dieren, helemaal geen monogame wezens zijn. Een relatie is leuk zolang die duurt, maar als je elkaa

God

Scheuren vanwege vrouwelijke ambtsdragers is niet christelijk

Kun je samen lid zijn van hetzelfde kerkverband als je het fundamenteel oneens bent met elkaar over de positie van de vrouw? Kun je samen je geloof belijden en bidden als de standpunten tegenover elkaar staan? Ik geloof dat juist ook als we verschill

Dagelijks leven

Duivelse chaos in crisistijd: ben je vredestichter of zaai je verdeeldheid?

Draag ik bij aan verwarring of aan vrede? We leven in een tijd van chaos, wantrouwen en verwarring. De maatschappij is verdeeld. Er is geen oorlog, maar er is ook geen sprake van vrede. Dankzij het internet en de social media kan iedereen zijn eigen

God

(S)preken in de kerk is een missie, geen goedbetaalde hobby

Het komt regelmatig voor dat ik als spreker word afgemeld. De organisatie van bijvoorbeeld een gemeenteavond over homoseksualiteit wilde graag dat ik zou komen spreken, maar dan blijkt later dat mijn boodschap volgens anderen toch niet in orde is, en

Dagelijks leven

Waarom ik niet meer in een middeleeuwse hel geloof

Toen ik als kind door onchristelijke vriendjes weleens te horen kreeg dat ik een domme kerkganger was, antwoordde ik met: "Maar jullie gaan lekker naar de hel!" Dat was toen nog een mooi weerwoord, maar gelukkig ben ik er later achtergekomen dat chri

God

De beschuldiging van verontruste CGK-dominees klopt niet

In discussies rondom de plaats van vrouwen of homo's in de gemeente krijgen hervormers vaak het verwijt dat ze gebruik maken van 'de nieuwe hermeneutiek'. Ds. J. M. J. Kieviet en ds. C. P. de Boer deden dit bijvoorbeeld recent in de discussie die nu

Dagelijks leven

Robert Plomp reageert op homovisie ds. Klaassen: 'Misbruik van Gods Woord en liefdeloosheid naar de naaste'

Binnen de protestantse orthodoxie wordt verschillend gedacht over de vraag of homoseksuele relaties door God zijn gewild of toegestaan. Behoudende theologen zien een scheppingsorde die alleen ruimte zou laten voor een huwelijk van één man met één vro

Nieuws

Is een universitaire opleiding noodzakelijk om te preken?

Jantje stapt trillend van de zenuwen het vliegtuig in. De piloot, die iedereen verwelkomt, vraagt Jantje wat er aan de hand is. "Dit is de eerste keer dat ik vlieg, piloot!" zegt Jantje. Waarop de piloot antwoordt: "Oh, maar dat geeft helemaal niks,

Dagelijks leven

Een populaire christelijke hobby: ruzie maken over wie het meest gelijk had

Ergens, midden in een groot dorp, stond een miniscuul klein zandbakje in een hoekje half tegen een meertje. In de zandbak zat een jongetje van 7 naast een jongetje van 5. Er was amper plaats voor beiden. Het grote kind probeerde een tuintje te maken

Dagelijks leven

Ieder mens is een kathedraal die niet is over te dragen naar een chip of een kloon

Toen de Notre-Dame in Parijs in brand stond huilde de wereld. We dachten dat de prachtige kathedraal nog duizenden jaren kon worden bezocht en bewonderd, maar ineens bleek ze sterfelijk te zijn. De gedachte dat het prachtige gebouw, vol waardevolle s

Dagelijks leven

Het homohuwelijk bepaalt de identiteit van de SGP

De identiteit van een politieke partij wordt meestal bepaald door één of twee kernzaken. Bij het CDA denk je aan rentmeesterschap, bij de VVD aan vrijheid voor ondernemers. De ChristenUnie koppel je al snel aan zorg voor vluchtelingen, terwijl GroenL

Dagelijks leven

Ik vond die vader op het schoolplein een wappie (en nu heb ik spijt)

Op Facebook raakte ik in gesprek met de vader een een vriendinnetje van mijn dochter. Regelmatig plaatste hij kritische en cynische berichten over de coronamaatregelen, de vaccinaties, en ontkende hij de pandemie. Met iemand die je in het echt kent p

God

Waarom iedere christen een volgzaam schaap zou moeten zijn

Een gesprek over abortus eindigt vaak als een pro-choicer zegt: "Maar wat als een 12-jarig meisje wordt verkracht, en zwanger raakt!" Het is geen vraag, er staat een uitroepteken. Soms is het meisje in het gebruikte voorbeeld ook nog verstandelijk be

Dagelijks leven

De ruzie tussen God en mens escaleerde en God zette de eerste stap

Met Kerst zet God de eerste stap om het goed te maken tussen Hem en ons.Als je in een conflict terecht bent gekomen dat na verloop van tijd steeds meer op je drukt, dan wil je een oplossing. De beste manier om dat te bereiken is het uitspreken met di

Nieuws

Verontwaardiging over refoscholen voelt erg hypocriet aan

Op 16 april 1996 stemde de Tweede Kamer in met een motie voor het homohuwelijk. Twee PvdA'ers en de halve VVD-fractie stemden tegen, onder wie prominente leden als Frits Bolkenstein en Frans Weisglas. Dat is niet gek lang geleden. Ook in 2020 wordt h

God

David en Bathseba: is er sprake van overspel of seksueel misbruik?

Koning David is één van de bekendste en belangrijkste personen in de Bijbel. De man naar Gods hart die ook gruwelijk in de fout gaat met Bathseba. In veel preken en inleidingen staat deze zonde centraal, en wordt na afloop Psalm 51 of Create in me a

God

Kerken bedenken pubersmoesjes om kerk te zijn in coronatijd

Als puber haalde ik regelmatig erg slechte cijfers. Dan volgde elke keer zo’n ongemakkelijk gesprek met een leraar of een decaan, die dan zei: “Robert, je kunt het wel maar je doet het niet.” Zelf vond ik dat het probleem niet bij mij lag. De leraren

Opinie

Iedereen legt onbewust de Bijbel uit zoals het in eigen straatje past

In deze column schreef ik over het vrij algemeen aanvaarde christelijke principe dat Gods normen heilzaam zijn. Gods geboden zijn niet willekeurig of arbitrair. Als iets niet toegestaan is is dat omdat het gevaarlijk of ongezond is, ons geloof schaad

God

Christelijke discussies over grenzen en regels leiden al duizenden jaren nergens toe

Met veel interesse las ik de briefwisseling tussen John Lapré en Willem Ouweneel. Het viel me op dat zij, ondanks hun verschil van mening over homoseksuele relaties, beiden geloven dat God de mens begrenst binnen een scheppingsorde.* Hoewel ze versch

God

Wereldgelijkvormigheid in de kerk: christenen schakelen andere christenen uit

Eén van de vervelendste reacties die je kunt krijgen is de ja-maar-reactie. Zojuist heb je je visie uiteengezet. De voors en tegens zijn afgewogen, de praktijk heb je in het licht van je principes geplaatst, en de feiten en de gevoelens heb je recht

Dagelijks leven

Wie God voor eigen wetticistisch karretje spant lijdt aan Jesajacomplex

Heb je weleens gehoord van het Jesajacomplex? Het is het kleine broertje van het messiascomplex en komt zowel aan de conservatieve als aan de progressieve kant van de kerk voor. Het gaat om christenen die gepassioneerd zijn door een ideaal of een doe

Dagelijks leven

Wordt het tijd dat kerken zich verzetten tegen strenge coronamaatregelen?

Je wordt er als christen een beetje jaloers van! De terrassen gaan weer open, mensen mogen weer naar het zwembad, zelfs de pretparken zijn bezig opnieuw op te starten. Waarom mogen we nog niet met zijn allen naar de kerk? Hoe is het mogelijk dat in s

Column

Sommige christenen balanceren op hypocriete wijze tussen twee culturen

Woon jij op de plaats van je eigen keuze? Doe je het beroep waar je zelf voor gekozen hebt? Hebben je ouders een levenspartner voor je uitgezocht of moesten ze akkoord gaan voor je kon trouwen? Kijken anderen je beschuldigend aan omdat je broer crimi

Dagelijks leven

Het gevaar van schijnconservatisme in de reformatorische gezindte

"Het zou toch zonde zijn als we zo'n prachtige reformatorische traditie als het vieren van de Tweede Paasdag kwijt zouden raken!" zei de ouderling. Het aantal bezoekers van de kerkdiensten op de 2e feestdagen liep sterk terug in zijn gemeente, en omd

Column

De afgoden zijn dood, op eentje na

Het wordt in de kerk zelden zo praktisch als wanneer het over afgoderij gaat. Geld, seks, macht, bezit, popsterren, sporthelden, je mobieltje, het zouden allemaal de postmoderne equivalenten zijn van de afgoden uit de tijd van de Bijbel. Hoewel het a

God

Gehoorzaam je God of de overheid?

Jezus zegt het, Paulus zegt het, en Petrus zegt het: Christenen moeten de overheid gehoorzamen. De meeste christenen beamen dat, en vervolgens ze schrapen de keel, en zeggen zoiets als: “Ja maar alleen als de overheid niet ingaat tegen Gods wetten.”E