PThU


Nieuws

PThU en PGU ondertekenen huurovereenkomst Janskerk Utrecht

Unieke samenwerkingDr. Kees Boele die als bestuursvoorzitter van de PThU de overeenkomst ondertekende, is erg enthousiast over de huur en de samenwerking. “Het is uniek dat een theologische universiteit op deze manier is gehuisvest: een academische p

Nieuws

PThU verkeert in zwaar weer: Donner stapt op

Een ambtelijke commissie adviseerde onlangs tegen de nieuwe opleiding, omdat deze geen toegevoegde waarde zou bieden en mogelijk een negatief effect zou hebben op andere theologische opleidingen. Daarom gaf demissionair minister Dijkgraaf van Onderwi

Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Als rector heeft prof. Wisse met grote inzet en veel visie gewerkt aan de herpositionering van de PThU. Hij gaf leiding aan de totstandkoming van een nieuw instellingsplan. De realisatie van het instellingsplan wordt na zijn vertrek onverminderd voor

Nieuws

PThU-docenten schrijven protestbrief vanwege stopzetten gezamenlijke opleiding Theologie

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vrije Universiteit (VU) beëindigen de gezamenlijke opleiding Theologie, zo werd begin deze maand bekend gemaakt. Reden hiervoor is de geplande verhuizing van de PThU naar Utrecht. Een aantal PThU-do

Nieuws

PThU verhuist naar Janskerkhof in Utrecht

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is verheugd te melden dat de universiteit per september 2024 gaat verhuizen naar de Janskerkhof in Utrecht. De PThU, momenteel gevestigd in Amsterdam en Groningen, heeft het

Nieuws

Erik Olsman nieuwe hoogleraar Geestelijke Verzorging PThU

Hoop Erik Olsman is sinds 2020 als universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging verbonden aan de PThU. Hoop speelt een belangrijke rol in zijn onderzoek en binnen geestelijke verzorging. Olsman onderzoekt wat 'hoop' betekent voor mensen met een ps

Nieuws

Opening academisch jaar PThU: De herontdekking van de hel

Op 1 september 2023 opent de PThU het academisch jaar 2023-2024 met een symposium over de hel. Onder het motto 'Uitgeblust of opgestookt. De herontdekking van de hel' gaat PThU-hoogleraar dogmatiek Arnold Huijgen het gesprek aan auteur Arnon Grunberg

Nieuws

PThU naar Utrecht, zo werd onlangs bekend: een reflectie

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) vertrekt op termijn uit Amsterdam en Groningen en hoopt in september 2024 in Utrecht van start te gaan. Er is onderhand een boeiende scriptie te schrijven over de plaatsen waar de theologie-opleidingen

Nieuws

PThU start groot onderzoek naar relatie christelijk geloof en grond

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) start in september met een vijfjarig onderzoek naar de relatie tussen christelijk geloof en grond. In het project gaan onderzoekers concreet aan de slag met theologische doordenking van de waarde en be

Nieuws

Leerstoel vrijzinnige theologie aan de PThU

De samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Nederland (VVP) wordt verder versterkt door de omvorming van de bijzondere leerstoel Vrijzinnige theologie in een persoonlijke leerstoe

Nieuws

PThU benoemt twee nieuwe hoogleraren en een universitair docent

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft twee nieuwe hoogleraren en een universitair docent benoemd: dr. E. van ’t Slot tot hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit, dr. E.P. Schaafsma als hoogleraar Theologische ethiek en dr. H. Rij