migratie


Nieuws

ChristenUnie-jongeren vragen met manifest aandacht voor opvangcrisis

In het manifest wordt het kabinet opgeroepen om concrete maatregelen tegen de opvangcrisis te nemen. "Het nieuwe hoofdlijnenakkoord biedt geen antwoord en oplossingen voor deze crisis. In het akkoord worden vooral maatregelen genomen die op lange ter

Interview

Hoe wil God dat we omgaan met vluchtelingen? Lianne van der Zee antwoordt

Het is 2015 als de vluchtelingencrisis uitbreekt. Lianne van der Zee wordt op dat moment geraakt door de tv-beelden van massa’s vluchtelingen, maar ook door de ruwe migratiedebatten. Op dat moment studeert Lianne van der Zee theologie aan de Evangeli

Nieuws

SGP wil VN-Vluchtelingenverdrag aanpassen: "Migratiebeleid in Nederland functioneert niet"

De asielcrisis in Nederland houdt ook de Tweede Kamer voortdurend bezig. Een flink aantal partijen ziet een (tijdelijke) asielstop als oplossing. Nederland is echter gebonden aan het VN-vluchtelingenverdrag. Een motie om te onderzoeken wat de voor- e

Levensverhaal

Gezin Amir leeft in onzekerheid: "We hebben geen verblijfsvergunning, maar we hebben God in huis"

Al zes jaar wacht het gezin van Amir, Samaneh, Sofia en Emilia op een veilige plek. Ondanks de tergende onzekerheid waarin Amir verkeert, weet hij een ding zeker: "God is goed! Hij zorgt voor ons." "Dat Amir nog leeft, is een wonder", zegt Anne van E

Dagelijks leven

De inzet van christelijke partijen voor vluchtelingen is onder de maat

Een Afghaanse vrouw die als vluchteling naar Nederland was gekomen, ik noem haar Anna, werd afgewezen door de IND. Eindconclusie was dat ze zou moeten terugkeren, hoewel haar problemen in Afghanistan uiteraard niet waren opgelost. Inmiddels had Anna