ArnoldHuijgen


Preekverslag

Prof. dr. Arnold Huijgen: “Ontmasker karikaturen over de Rooms-Katholieke Kerk”

“Een oecumenisch initiatief, een platform en een studiedag. Dat hebben we toch vaker gezien”, maakt Huijgen duidelijk in het begin van zijn lezing, verwijzend naar de oprichting van Platform Rome-Reformatie. “Aandacht voor oecumene in het westen lijk

Opinie

De Statenvertaling aanpassen: is dat nu echt nodig?

Om te begrijpen wat hier speelt, moet je de geschiedenis van de Statenvertaling een beetje kennen. Deze zeventiende-eeuwse vertaling werd gefinancierd door de overheid, de Staten-Generaal, vandaar de naam ’Statenvertaling.’ De befaamde synode van Dor

Nieuws

God is geen vrouw, maar God is ook geen man

Op haar website schrijft Ploeg: ‘Ooit werd God aanbeden als echtpaar. In de oude tempel van Jeruzalem stonden ze zij aan zij, Jahweh en Asjera, een mannelijke en een vrouwelijke verschijningsvorm van God.’ Na de verwoesting van de tempel en de ballin

God

Crisis in de CGK: Wie de Bijbel anders leest, tast het Schriftgezag niet aan

Vier CGK-predikanten luidden onlangs de noodklok over de situatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). En onderzoeker dr. Arie van der Knijff concludeert dat de CGK steeds verder uit elkaar groeien. Naar aanleiding van zijn bevindingen

God

Fusiekerk benadert zondigheid baby op andere wijze: wordt de zonde vergoelijkt?

Hoe breng je de zonde ter sprake als er een kind gedoopt wordt? Die vraag gaf laatst wat deining in de christelijke pers. De aanleiding: de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken herenigen zich in mei en dus moesten de

Dagelijks leven

Tijd voor een langetermijnvisie op corona

Eerder heb ik mij uitgesproken vóór vaccinatie tegen het coronavirus. De argumenten en adviezen van wetenschappers zijn overtuigend. Deze mensen, die er meer verstand van hebben dan ik, stellen dat de vaccins bescherming bieden tegen Covid-19 en de d

Interview

Arnold Huijgen wil niet schieten met bijbelteksten: "Mensen dreigen bijbelmoe te worden"

In christelijk Nederland vallen regelmatig gewonden omdat we Bijbelteksten op elkaar afschieten, merkt ook prof. dr. Arnold Huijgen op. Een andere manier van Bijbellezen is wat hem betreft dan ook hard nodig. Wat hij daarmee bedoelt legt de christeli

Nieuws

SGP-kiezer stemt soms bewust op vrouw: begrijpelijk?

Een opvallend nieuwsbericht in het Reformatorisch Dagblad: bij de gemeenteraadsverkiezingen kregen vrouwen op SGP-lijsten behoorlijk wat voorkeurstemmen. In het geval van Anne Prins-van den Bergh ging dat in de gemeente Houten zelfs zo ver dat zij al

God

Gebruiken refojongeren alleen de Statenvertaling? Dat betwijfel ik ten zeerste

Leest de overgrote meerderheid van de jongeren uit de gereformeerde gezindte uitsluitend de Statenvertaling – of is dit een hardnekkig frame dat door een lezersonderzoek van het Reformatorisch Dagblad in stand wordt gehouden? Deze vraag houdt prof. d

Interview

Psalmen stempelen geloofsleven prof. dr. Huijgen: "Geen muziekbundel kan de psalmen evenaren"

“De psalmen bezitten een kwaliteit die veel hedendaagse muziek niet haalt. In welke moderne christelijke muziekbundel vind je de jammerklacht die je in Psalm 58 vindt?”, stelt prof. dr. Arnold Huijgen. Welke rol spelen psalmen in zijn leven? Hoe kijk

God

Willem Ouweneel vroeg zich af of ik 100 procent gereformeerd ben

Willem Ouweneel is meerdere keren gepromoveerd en heeft een brede belangstelling. Maar dat hij serieuze interesse zou tonen voor de nieuwe master van de Theologische Universiteit Apeldoorn had ik niet direct verwacht. In een bijdrage op CIP.nl sloeg

God

Fusiekerk is reden voor een feestje (maar er is en blijft werk aan de winkel)

De hereniging van twee gereformeerde kerken is reden voor een feestje, maar vooral voor dankbaarheid. Hier en daar klonken in de media (en ook op Cvandaag) zorgen of de nieuwe kerkformatie wel gereformeerd is of zal blijven. Die zorgen zijn ten dele

Dagelijks leven

Prof. dr. Huijgen: "Theologie is niet voor bange mensen"

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) start in september 2021 met een volledig nieuwe master theologie. ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’ is de perfecte master voor mensen die altijd al eens theologie willen studeren, vertelt prof. dr. Arn

God

Aan tafel met Jezus door de ogen van Maria

Ik ben zijn moeder. 'Gezegend onder de vrouwen', zou mijn nicht zeggen. En gezegend ben ik zeker. Het is niet niks om de moeder van de Langverwachte te zijn geworden. Uniek. Een engel op bezoek, dat maakt niet iedereen mee. En dan die boodschap. Also