cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Bertus Span
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 september 2022 door Redactie

Hoe zit het nu met de Drie-eenheid van God? Evangelist Bertus Span geeft antwoord

De Drie-eenheid van God, Jezus en de Heilige Geest is voor vrijwel alle christenen een onomstotelijke waarheid. Bij moslims daarentegen roept de Drie-eenheid veel vragen op. Evangelist Bertus Span vertelt in deze video namens Bijbelcursussen Nederland hoe je dit onderwerp het beste in gesprekken met moslims kunt bespreken en wat de Drie-eenheid van God nu eigenlijk inhoudt.

"Wat moslims vaak gebruiken als argument tegen de Drie-eenheid, is dat wij zeggen: '1+1+1=1.' Dat is voor hen zeer onlogisch. Als je kijkt naar het concept binnen de islam wat betreft het Godsbeeld, dan is God één", zegt Span.

"Voordat we over een antwoord nadenken over wat de Drie-eenheid inhoudt, is het eerst belangrijk om te kijken naar hoe we praten over God. God is van een hogere dimensie dan wij en we kunnen ons maar enige voorstelling maken van Zijn wezen maar we zullen nooit God begrijpen wie Hij daadwerkelijk is vanuit ons eigen menselijke perspectief."

"Sterker nog: als we naar de islam kijken, zeggen moslims dat God als Schepper ver boven zijn schepping staat en dat Hij met niks te vergelijken is. Het zou dus vreemd zijn om als schepselen precies te kunnen omschrijven wie God is. Ik zal dit toelichten met een voorbeeld."

"Stel je voor dat er mensen zijn die allen maar in twee dimensies leven, ze leven in een tweedimensionale wereld en je zou ze 'platlanders' kunnen noemen. Op een bepaald moment komt er een driedimensionale bol die deze tweedimensionale wereld doorsnijdt. Wat zouden deze mensen dan zien? Ze zouden eerst een stip zien, daarna een cirkel die steeds groter wordt en tenslotte, nadat die cirkel kleiner is geworden, zien ze weer een stip en verdwijnt het."

"Daar kunnen we allerlei analyses op loslaten en over nadenken, maar volledig begrijpen zullen ze het nooit. Zo is het ook wanneer wij spreken over God. Uiteraard gaat God niet tegen ons verstand in, maar God gaat wel ver boven ons verstand uit. We kunnen alleen datgene begrijpen wat binnen ons eigen voorstellingsvermogen ligt. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het spreken over God. We kunnen slechts aanstippen van wie God is, maar om werkelijk God te kennen hebben wij een openbaring nodig van het wezen van God. Gelukkig hebben we die, namelijk in Zijn Woord."

"Als we nadenken over de Drie-eenheid, dan is het van belang dat we ons realiseren dat de Drie-eenheid een eigen gekozen term is. Het woord Drie-eenheid komt niet voor in de Bijbel, evenals de islamitische term voor God, Tawheed, niet voorkomt in de Koran. Zowel de christen als de moslim heeft een term gegeven aan deze beschrijving van God, die in de Bijbel en de Koran niet te vinden is. Wat is de Drie-eenheid nou eigenlijk?"

"Het is goed om eerst te kijken wat het niet is. Het heeft in ieder geval niets te maken met de definitie die de Koran aan de Drie-eenheid geeft. De Koran suggereert dat de Drie-eenheid betekent dat deze bestaat uit Jezus, Maria en God. Dit staat onder andere in Soera 5 vers 116 tot 118 en Soera 4 vers 171."

"Als een moslim de Drie-eenheid afkeurt op basis van wat de Koran definieert als de Drie-eenheid, dan kun je hem daar volledig gelijk in geven. Een christen heeft ook geen enkele gedachte bij een seksuele gemeenschap of wat dan ook wanneer hij denkt aan de Drie-eenheid. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat iemand die de Drie-eenheid leert op basis van datgene wat de Koran zegt over Drie-eenheid, die niet als christen geaccepteerd zou worden. Je zou het polytheïsme kunnen noemen, maar het heeft niets te maken met de Bijbelse definitie van wat de Drie-eenheid is."

"Interessant genoeg zegt de Koran in Soera 29 vers 46 waarbij verwezen wordt naar de Bijbel: 'Onze God en uw God zijn één.' Wanneer we kijken naar de Bijbelse beschrijving van de Drie-eenheid, dan zien we dat dit inhoudt dat er een Goddelijke natuur is, een Goddelijk wezen met drie personen. Er zijn voldoende plekken in de Bijbel waar zowel de Zoon, als de Vader alsook de Heilige Geest God genoemd wordt en waar ook duidelijk goddelijke eigenschappen aan alle drie de Personen worden toegekend."

Oftewel: God is één in wezen, maar drie in eeuwige personen. Op zich is dit ook niet heel vreemd, omdat een bepaalde vorm van Drie-eenheid ook zichtbaar is in de natuur. Kijk naar de mens: de Bijbel zegt dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld. Een mens is één in wezen, maar heeft een geest, een ziel een een lichaam. In zekere zin bestaat de mens dus uit drie onderdelen, die te onderscheiden zijn maar niet te scheiden zijn. En zo is het ook met God. Er is één God, die één in wezen is maar die Zich openbaart in drie personen die te onderscheiden zijn maar in hun goddelijk wezen niet te scheiden zijn."

"Een andere manier om het te zeggen is door te kijken naar wie Hij is en wat Hij is. Wie Hij is: Hij is de vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van zowel de Vader, als de Zoon als de Heilige Geest kun je ook zeggen wat Hij is: God. Moslims geloven niet in de Drie-eenheid. Zij geloven in het principe van Tahweed, wat betekent dat God volledig één is in Zijn wezen. Dus nogmaals: christenen geloven niet in meerdere goden, maar hebben een andere beschrijving van die ene God."

"Het is dus niet zo dat het christendom een 'meergodendom' is of polytheïstisch, maar ze heeft een bepaalde definitie van die ene God die zich onderscheidt van de definitie die we binnen de islam vinden."

Benieuwd naar de volledige bijdrage van Span? Bekijk dan de video hieronder. 

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"Dus nogmaals: christenen geloven niet in meerdere goden, maar hebben een andere beschrijving van die ene God."

Wij hebben maar één God, namelijk God de Vader en één Heer (kurios), namelijk Jezus Christus (zie 1 Kor. 8:6).

Gods geest is niet een aparte persoon, maar de geest van God zelf, zijn persoonlijkheid en kracht en wordt ook wel genoemd zijn rechterhand, vinger of arm.

De geest van God is dus niet een (onder)deel van de ‘Godheid’, maar in feite God zelf die zich op diverse manieren manifesteert.