Tiendengeven


God

Sommige christenen worden opgedragen een tiende deel van hun inkomsten te geven: een Bijbelse plicht?

Een vriend van me vertelde dat bij hem in de kerk iedereen wordt gevraagd een tiende deel van zijn inkomsten af te dragen. Hij vroeg mij naar de bijbelse achtergrond van deze vraag, en of dat in deze tijd ook nog geldt. Als antwoord heb ik voor hem h

God

Beroven we God door geen tienden te geven?

In de (belasting)wetgeving van het volk Israël is de regel vastgelegd dat iedereen 10% van de opbrengst van zijn werk naar de tempel brengt als salaris voor de stam van Levi. De Levieten hebben geen eigen grond omdat ze zijn uitgekozen voor de tempel

Dagelijks leven

Rijker worden door tienden geven. Klopt dat wel?

Uit ervaring weten we, dat het helemaal niet verkeerd is als christenen die de Heer Jezus liefhebben, ook geleerd worden om regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks), financieel bij te dragen aan het werk van God. Feitelijk zou iedereen, die deel is van

God

7 redenen waarom christenen niet verplicht zijn hun tienden te geven

Maak jij elke maand een tiende van je inkomsten over naar de kerk? Theoloog Thomas Schreiner is gespecialiseerd in het Nieuwe Testament en hij legt bij de Gospel Coalition uit waarom hij denkt dat we als christenen niet verplicht zijn om onze tienden

Dagelijks leven

Waarom ik geen voorstander ben van het geven van tienden aan de kerk

De helft van de protestanten geeft minder dan 50 euro per maand aan goede doelen, heeft onderzoek van Christelijke Charitatief Peil (CCP) in 2017 laten zien. Hierbij gaat het zowel om eenmalige als periodieke giften, collectes en bijvoorbeeld sponsor

God

Is tienden geven als christen verplicht?

Je tienden geven, is dat nou wel of niet een plicht voor christenen? In het Oude Testament moesten de Israëlieten tien procent van alles wat ze verdienden aan de tempel geven. De kerk heeft de tien procent overgenomen uit het Oude Testament, als een

God

Moet een christen tienden geven aan de kerk?

Wie niet 10 procent van z'n inkomen aan de kerkelijke gemeente afstaat, is ongehoorzaam aan God. In sommige charismatische kringen leeft deze gedachte. Moet een christen tienden geven aan de kerk?, zo vraagt Chris Verhagen, initiatiefnemer van YouTub