JosStrengholt


Column

Dat ene uurtje in de kerk op zondag, dat maakt niet het verschil

Maar je moet toch wat? De jeugd loopt weg! Doorgaans denken we meteen aan hoe we de eredienst op zondag kunnen opvrolijken. Maar zou dat uurtje in de week nou echt de reden zijn dat mensen al dan niet deel willen uitmaken van de christelijke gemeensc

Verdieping

Waarom ik niet geloof in een 'opname van de gemeente voor de grote verdrukking'

Dit idee van de 'opname van de gemeente voor de grote verdrukking' dateert van begin negentiende eeuw. De eerste die het duidelijk verkondigde als onderdeel van zijn 'bedelingenleer' was John Nelson Darby (1800-1882), één van de voormannen van wat nu

Recensie

Ouweneel over Israël en Palestijnen: neerbuigend en historisch onnauwkeurig

Ik waardeer het dat Ouweneel expliciet zegt dat elke Jood en elke christen die Palestijnen haat omdat ze Palestijnen zijn, regelrecht ingaat tegen Gods plannen. "Het feit dat Israël Gods volk is, betekent niet dat wij Israëli's als zodanig meer moete

God

God presenteren als een lievige Sinterklaas: een groot gevaar

Veel kerken lijken de ik-ben-okee-jij-bent-okee cultuur volledig te hebben binnengehaald. Hun einde zal spoedig zijn, vermoed ik. Een kerk die niks anders doet dat de heersende cultuur papegaaien, heeft niks te bieden aan mensen die naar God en Chris

Nieuws

Kruisje om de nek van politieagent is verleden tijd: discriminatie?

Hoofddoeken, keppels, kruisjes en andere uitingen van geloofs- en levensovertuigingen worden definitief verboden voor politieagenten in uniform. Minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft de knoop doorgehakt. Ik vind dat hier beslist sprake is

Dagelijks leven

Een pijnlijk besluit voor Anglicanen: afscheid van de moederkerk

Deze vrijdag nam een internationale vergadering van anglicanen, bijeen in Rwanda, het besluit om niet langer in gemeenschap te zijn met de Church of England die wordt geleid door aartsbisschop Justin Welby. Welby werd al jaren geconfronteerd met pres

God

Avondmaal vieren aan de keukentafel in plaats van in de kerk: goed idee?

Kan je het avondmaal gewoon informeel aan de keukentafel vieren? Gaat het niet om de vorm en is elke manier mooi, als je hart maar bij Jezus en de ander is? Jos Strengholt, directeur van stichting Nijlvallei, is het niet eens met deze benadering van

God

In pleidooien voor de zaterdag als christelijke feestdag is de waarheid slachtoffer

Ik kom nog wel eens christenen tegen, of ik lees hun pennenvruchten, die beweren dat het ‘eigenlijk ‘beter’ zou zijn als we als christenen niet op de zondag maar de op de zaterdag onze bijeenkomsten zouden vieren. Ik heb de indruk dat in deze gedacht

God

Een veelvoorkomend misverstand: in Anglicaanse kerk worden homoparen niet ingezegend

Binnen de Church of England (een klein, maar centraal deel van de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap) wordt al jaren heftig gediscussieerd over kwestie van homoseksualiteit en het homohuwelijk. In de Verenigde Staten vond hierdoor binnen de Episcopa

Column

Je bent niet in staat in je eentje de Bijbel goed te begrijpen

Theologie (wat we geloven) is de weerslag van onze omgang met de Bijbel, maar ook van de cultuur waarvan we deel uitmaken. Het idee dat je je geloof baseert “op de Bijbel alleen” is een illusie. Je kan dat wel denken, maar je vergist je. Je leest imm

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Wist Jezus niet wanneer de eindtijd zou komen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een gedeelte uit Matteüs 24 waar Jezus lijkt te zeggen dat Hijzel

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Afval der heiligen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Kan iemand

God

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Wilde God Mozes doden?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het over een opvallend verhaal uit het Bijbelboek Exodus, waar lijkt te staan

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Waren Joden bestemd om Jezus te kruisigen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag is een tekst uit de eerste Petrusbrief aan de beurt waarin lijkt te staan dat de Jo

God

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Overheid als dienares van God?

Moeten we onze overheid altijd gehoorzaam zijn? Paulus lijkt een vrij categorische opdracht te geven aan de gemeente in Rome. Alle gezag komt van God, en God heeft alle gezagsdragers aangesteld. In de Tweede Wereldoorlog leidde dit er zelfs toe dat n

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Reuzen in de Bijbel?

In het Bijbelboek Genesis staat een eigenaardig verhaal, over Gods zonen die dochters van de mensen uitzochten? Waren er reuzen op aarde? Wie waren die 'zonen van God' en 'dochters van mensen'? Vandaag zoomen we in op dit bijzonder Bijbelgedeelte.  E

Dagelijks leven

Zeven fouten die Jos Strengholt in zijn werk in Egypte maakte: 6. Complex van de zaligmaker

Ik heb de fout gemaakt om vanaf dat ik in Egypte arriveerde in 1988 veel te snel in allerlei projecten te duiken en hulp te bieden waar ik maar kon. Ik had mijn tijd en energie wellicht beter kunnen gebruiken.  Zo ontstond er een uitgeverij van kinde

Dagelijks leven

Zeven fouten die Jos Strengholt in zijn werk in Egypte maakte: 5. Cultuur leer je niet uit boekjes

In mijn voorbereiding op mijn wonen en werken in Egypte begon ik al verkeerd. Ik dacht dat veel leren over de islam en westerse boeken over de cultuur van de Islam, me enorm zou helpen om Egyptenaren te begrijpen. In mijn voorbereiding was de eerste

Dagelijks leven

Zeven fouten die Jos Strengholt in zijn werk in Egypte maakte: 4. Alles moet gezegd worden

Ik arriveerde in 1988 in Egypte met die oer-Hollandse overtuiging dat als je ergens een mening over hebt, je dat ook moet zeggen, openhartig en direct. Dat is iets wat in Egypte echt niet kan. De waarheid zeggen lijkt onze afgod, ten koste van relati

Dagelijks leven

Zeven fouten die Jos Strengholt in zijn werk in Egypte maakte: 3. Instrumentele vriendschap

Van nature ben ik enorm werk-georiënteerd en ook nog wat introvert (INFJ, voor de ingewijden). Zomaar een beetje zitten met vrienden - behalve dan op het strand van Egypte - kost me veel energie. In Egypte is dat wel een probleem. Je wordt altijd gea

Dagelijks leven

Zeven fouten die Jos Strengholt in zijn werk in Egypte maakte: 2. Geen tijd te verliezen!

Ik maakte de fout dat ik mijn eigen begrip van tijd en mijn omgang met mijn horloge, agenda en kalender als norm gebruikte in Egypte. Dat was erg ongelukkig in de context van Egypte waar veel mensen een ander idee hebben over tijd. Van kerkelijke wer

Dagelijks leven

Zeven fouten die Jos Strengholt in zijn werk in Egypte maakte: 1. Mijn kerk of die van Egypte?

Toen ik op 1 juli 1988 in Egypte arriveerde als kerkelijk werker uit Nederland, kwam het niet bij me op om te vragen wat de kerken van Egypte eigenlijk zouden willen dat ik deed. Eerst eens goed luisteren naar de plaatselijke Egyptische kerk stond ni

Dagelijks leven

Veel christenen worden in hun kerken stelselmatig gevoed met wantrouwen

Justitie maakt zich serieus zorgen om christelijke complotdenkers, sinds enkele leden van de zogenaamde Bodegravengroep met geweld tegen sommige ambtenaren en politici dreigden in verband met coronabesluiten. In de kringen van die Bodegravengroep, wa

Dagelijks leven

'Alleen de Heere kan vrede geven': een christelijke dooddoener waar ik niks mee kan

Een paar dagen geleden zag ik een opinieartikel in een christelijke krant waarin werd gezegd dat Finland misschien zijn veiligheid bij de NAVO gaat zoeken, maar dat we toch vooral moeten bidden, want “echte veiligheid komt echter alleen bij God vanda

Dagelijks leven

Zeven redenen waarom Jezus geen vegetariër was

In Egypte geven we met Pasen voedselpakketten aan ongeveer 1200 arme christelijke gezinnen. We geven wel vaker in het jaar zulke voedselpakketten aan onze minder bedeelde broedes en zusters. De vraag die we ons telkens stellen: doen we er een kilo vl

Nieuws

Een pijnlijke waarheid over de oorlog in Oekraïne

Hoe beïnvloedt de crisis - die je nu toch wel oorlog mag noemen - tussen Rusland en Oekraïne onszelf hier in Nederland? Uiteraard gaan onze gebeden uit naar de mensen in het midden van het geweld - en naar verluidt vielen de eerste uren na de Russisc

Nieuws

Ons opgeheven vingertje richting China: een christelijke opdracht?

Is het wel ethisch om je te interesseren voor de Olympische Winterspelen in China? Of om te gaan kijken naar het WK voetbal in Qatar? Een jaar geleden, toen er nogal veel ophef was over de vele doden bij de bouw van stadions in Qatar, nam ik me in he

Dagelijks leven

Stammen Arabieren van Ismaël af?

Dit is een ingewikkelde kwestie! Is de zoon van Abraham en Hagar, Ismaël dus, de vader van de moderne Arabieren? Tegenwoordig verstaan we onder Arabieren de mensen die in de lidstaten van de Arabische wereld wonen. Hun Arabisch-zijn is vooral gedefin