Hemelvaartsdag


Boekfragment

Hemelvaart: de glorieuze huldiging van Jezus in de hemel

Daniël heeft honderden jaren eerder de hemelvaart van Jezus gezien in een nachtelijk visioen. In hoofdstuk 7:9 beschrijft hij hoe hij God in de hemel op zijn troon zag zitten. Hij noemt Hem ‘de Oude Wijze’. Zijn kleed is wit als sneeuw, zijn hoofdhaa

Video

Gerald Troost komt met nieuwe liederen over de hemelvaart van Jezus

Beluister één van de liederen en beluister meer via Spotify: Hoogste Heer, die zich vernederd heeft,daalde neer, heeft onder ons geleefd.Eén met God, toch werd U één van ons.droeg ons lot; wij zijn verlost.Aan het kruis betaalde U de schuld.Ver van h

Verdieping

Hemelvaartsdag afschaffen, of toch niet?

Waarom zou je op Hemelvaartsdag naar de kerk gaan? Vaak is er geen dienst. En waar gaat het ook over? Jezus gaat naar de hemel of het afscheid van Jezus. Niet iets om je vrije ochtend aan te besteden. En toch beweer ik dat die hemelvaart heel belangr

Verdieping

Ds. C. H. Hogendoorn: "De Bijbel spreekt in passieve vorm over Jezus' hemelvaart"

In kerkelijk spraakgebruik hebben we het doorgaans over de hemelváárt van de Heere Jezus. Opmerkelijk is het dat de Schrift vaker in passieve vorm spreekt. De Vorst van Pasen wordt opgenomen in de hemel. Dat gebeurt door de Vader, schrijft ds. C. H.

Verdieping

Hemelvaartsdag: tot op heden doet Christus een goed woord voor ons bij de Vader

Jezus ging al in het jaar 33 na Christus naar de hemel. Maar de Hebreeënschrijver zegt rond 90 dat Hij ‘nu voor het aangezicht van God is verschenen voor ons’ (Hebr.9:24). Nu! Dit heeft ook in 2022 zeggingskracht. Als Christus zo’n 57 jaar na Zijn he