Ds.ErnstLeeftink


Opinie

Hoeveel ruimte geef je elkaar in de kerk als het om homorelaties gaat?

Het rapport ‘Ruimte en richting’ is het eindproduct van het studiedeputaatschap ‘Homoseksualiteit in de kerk’ dat in 20217 is ingesteld. Behalve leden uit de NGK-leden werkten ook drie leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) aan dit rapp

Opinie

HHK Staphorst haalt kerkorde van stal om Van den Brink de mond te snoeren

Wat net zo belangrijk is: kerkrecht beperkt zich tot kerkelijke zaken. Dat wil zeggen: een plaatselijke kerk heeft niets te zeggen over wat er buiten het eigen kerkverband gebeurt. En een derde principe van hervormd-gereformeerd kerkrecht is: kerken

Opinie

Onbegrijpelijk dat christenen zich verzetten tegen een vaccinatieplicht

Gelukkig heeft het overgrote deel van de kinderen in Nederland de BKPT-prik (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) en de BMR-prik (bof, mazelen, rode hond) gekregen. Daardoor zijn tussen 1953 en 1992 rond de 10.000 sterfgevallen voorkomen. Om tot deze

Opinie

Bezoek SGP-leider Stoffer legt eenzijdige solidariteit met Israël bloot

Hij bracht begin januari met een aantal parlementariërs uit andere Europese landen een ‘solidariteitsreis’ aan Israël. Hij deed dit, zei hij, vanuit een diepe liefde voor Israël. Hij ging met het leger op stap, sprak met een slachtoffer van de barbaa

Opinie

Bijbelse retoriek van sommige pro-Israël christenen is ongepast

Sinds de gruwelijke oorlog in Israël en Gaza die Hamas op 7 oktober jl. ontketend heeft, citeren veel christenen Bijbelteksten om hun steun aan Israël te betuigen. De november-editie van Israël aktueel, het blad van ‘Christenen voor Israël’, plaatste

God

NPV laat echte transgenders pastoraal in de kou staan met eenzijdige brochure

Noem woorden met ‘gender’ erin, zoals ‘genderdysforie’ en ‘transgender’, en een grote groep orthodoxe christenen, vooral uit reformatorische en evangelische hoek, wijst ongenuanceerd elke vorm van transitie (in gewoon Nederlands: ‘ombouwen’) af. De t

God

Een te grote gescheurde broek: over GKv’ers die niet willen herenigen

Er heerst veel blijdschap en dankbaarheid over officiële hereniging op 1 mei 2023 van de GKv en de NGK tot één kerkgenootschap. De twee ‘vrijgemaakte’ kerkverbanden die eind jaren ’60 met veel trammelant uit elkaar gegaan zijn, hebben hun ruzie bijge

Verdieping

Geloofsgroei als slowfood: een realistische benadering van christenleven

Misschien is dit een extreem voorbeeld. Maar ik vind het wel herkenbaar. Er leeft bij veel christenen een sterk verlangen naar meer. We mogen van de Geest van Christus veel verwachten en daar moeten we ons ook naar uitstrekken. Daarbij mag je niet te