Zonde


Preekverslag

Arie de Rover zoomt in op veelvoorkomend misverstand: "Zondigen is niet verkeerde dingen doen"

“Heel veel mensen en kerken denken nog steeds dat zonde verkeerde dingen doen is. Was het maar waar. Zondigen is niet verkeerde dingen doen. Zonde is dat jij je geestelijk verlangen, je identiteit niet uit God haalt maar uit iets anders.” Dat zei Ari

Verdieping

Sommige christenen beroepen zich op de ‘erfzonde’: terecht?

Ik kreeg een vraag over de ‘erfzonde’, een thema waarover nogal wat misverstanden bestaan. Om te beginnen: Adam werd een zondaar doordat hij zondigde; bij zijn nazaten is het andersom: ‘Adamieten’ zondigen doordat zij zondaars zijn, oftewel: doordat

Boekfragment

De wereld is aan de zonden overgegeven: wat betekent dit?

Ik heb daar al eerder over geschreven, maar er is een verschil tussen hoe de Heere met Zijn volk Israël, zijn knecht omgaat en hoe Hij met de rest van de wereld omgaat. Als Israël zondigt en afdwaalt naar de afgoden zal God ingrijpen en zijn volk str

Video

Welke rol speelt het geweten in het overtuigen van zonde? Ds. Meijer antwoordt

Bekijk de lezing van ds. Evert Meijer:

Video

Videoboodschap Dato Steenhuis: Ben jij wel echt bewust van je zonden?

In zijn video benadrukt Steenhuis dat één zonde al voldoende is voor zondebesef. “Als je één zonde weet van jezelf, dan weet je genoeg waarom je verloren gaat. Dus als je mij vraagt, mijn zondebesef is niet groot genoeg, dan is dat een aspect van zon

Video

Ds. Klaassen deelt confronterende boodschap: "Ook binnen de kerk zijn er nog veel mensen slaaf"

"Een poosje geleden heeft onze regering excuses aangeboden voor het slavernijverleden en de Nederlandse betrokkenheid bij de slavenhandel. Je kan er natuurlijk over discussiëren of excuses maken de goede manier is. Maar er is hoe dan ook heel veel ve

Verdieping

‘Zonde’ is in veel kerken geen populair onderwerp

In de christelijke wereld lijkt er een voorkeur te zijn ontstaan om meer uit te gaan van ‘gebrokenheid’ dan van ‘zonde’. Deze verschuiving is niet zonder betekenis en heeft verregaande gevolgen. Er vindt namelijk een verschuiving plaats van ‘de mens

Interview

Gertruud ziet hoogmoed als één van de grootste zondes steeds weer de kop opsteken

Met het geloof lijken soms voortdurend twijfels mee te komen. Dat lijkt vooral bij jongeren veelvuldig het geval te zijn. Zo merkt auteur Gertruud Bakker dat er onder andere getwijfeld wordt over de goddelijkheid van Jezus. Maar hoe komt dat dan eige

Interview

Is kerkelijke tucht nog wel van deze tijd? Ds. Yme Horjus antwoordt

“Er moet een weg te vinden zijn om weer nader tot elkaar te komen, dat is het uitgangspunt.” Ds. Yme Horjus is emerituspredikant en oud-rector van het Baptisten Seminarium en promoveerde eind 2020 op het onderwerp tucht. Een lastig onderwerp voor vee

Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller: 'Hoe kan ik strijden tegen de zonde?'

'De Heere Jezus was vanaf het begin zonder zonde', maakt ds. W. G. Hulsman duidelijk. 'De engel sprak tegen Maria over “het Heilige, Dat uit u geboren zou worden” (Lukas 1:35). Speciaal had de duivel het op Hem gemunt om Hem ten val te brengen. De du