Opnamevandegemeente


Video

Christelijke apologeet verwacht geen 'geheime opname' van christenen

Bekijk de uitleg van Chris Verhagen en klik hier voor meer video's van Christelijke Apologeet:

God

De opname van de gemeente: wat moeten we ermee?

In een oogwenk de Heer tegemoet in de lucht. Hierover sprak Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. “We worden opgenomen in de hemel. En dat is geen proces van eeuwen, maar zal in een ondeelbaar ogenblik plaatsvinden,” zegt Jaap Dieleman. In zi

God

Volgens Jaap Dieleman zorgt een foutieve vertaling voor misvatting over opname van de gemeente

In een oogwenk de Heer tegemoet in de lucht. Hierover sprak Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. Over de opname van de gemeente wordt binnen christelijk Nederland wellicht regelmatig gepraat, maar veel preken hoor je er niet over. Wellicht v

God

Op 14 mei zou de opname plaatsvinden (maar dat ging niet door)

Er is weer niemand opgenomen. Dat is geen verrassing, want wie goed op de hoogte is van eerdere aankondigingen, wist dat het rustig zou blijven. Ik heb het hier niet over ziekenhuis- of televisieopnamen, maar over ‘de opname van de gemeente’. Vóór 14

God

Gaan alle christenen vlak voor de grote verdrukking voor 1000 jaar naar de hemel?

Onlangs plaatste het Nederlands Dagblad zeven korte interviews waarin lezers aangaven waarom ze zich wel of niet hadden laten vaccineren. Eén van de zeven christenen liet weten, dat hij in ‘de opname van de gemeente’ geloofde. Die term staat voor de

God

Jaap Dieleman over de opname: een sprookje of werkelijkheid?

De meeste christenen kennen wel teksten die gaan over dat de gemeente wordt opgenomen. Maar wat het nu precies is? In deze video gaat Rik in gesprek met Jaap Dieleman, bekende Bijbelleraar, spreker en schrijver. Hij heeft meer dan twintig boeken gesc

Verdieping

De opname vóór de grote verdrukking is een ongegronde aanname

Eeuwenlang was het vanzelfsprekend dat er één wederkomst van Jezus Christus zou zijn aan het eind van de tijd, en dat het ‘opgenomen worden’ zoals beschreven in 1 Korinthe 15:51-53 en 1 Thessalonicenzen 4 pas dán zou plaatsvinden, dus na de vervolgin

God

Hoe zit het met de opname van de Gemeente?

Op 14 mei wist ik allang dat de ‘opname van de Gemeente’ niet zou plaatsvinden, want God volgt natuurlijk de joodse kalender; volgens die kalender viel Israëls Onafhankelijksdag dit jaar al op 14/15 april. Ik geloof trouwens wél in de opname van de G

God

Hoe Bijbels is de zogenaamde 'Opname van de gemeente'?

Sommige christenen denken dat Jezus twee keer terugkomt. Bij de eerste keer zal Hij dan de gemeente opnemen in de hemel. Waar komt deze gedachte vandaan? Naast een foutief lezen van Matteüs 24:40-42 wordt ook gewezen op 1 Tessalonicenzen 4:17: ‘En da

Dagelijks leven

Laten evangelischen minder spreken over de opname (en anderen juist meer)

Iedere lezer een gezegend 2022 toegewenst! Een jaarwisseling zet ons stil bij de voortgang van de tijd. De tijd vliegt, wij vliegen. Waar naartoe? Alles gaat richting de wederkomst van Christus. Het lijkt wel alsof over heel de wereld een extra haast