MetGodoppad


Boekfragment

Met God op pad: Waar de zachtheid van Jezus het gevolg van is

En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar. (Markus 1:35) Uit geschriften van kerkvaders weten we dat Markus de tolk en secretaris van apostel Petrus is, in de tijd dat

Boekfragment

Met God op pad: Met open handen Gods genade ontvangen

Dertien brieven schrijft de apostel Paulus, aan geloofsgemeen- schappen en aan individuele personen. Misschien kunnen we wel zeggen dat, op Jezus na, geen ander mens zo’n grote invloed op de kerkgeschiedenis heeft als Paulus. Dat heeft niet alleen te

Nieuws

Met God op pad: Het onmogelijke gebeurt

Als koning Ahasveros zijn koningin in het voorportaal ziet staan, wordt hij niet boos omdat ze ongevraagd bij hem komt, maar nodigt hij haar vriendelijk uit om te vertellen wat ze wil.Esther vraagt hem diplomatiek niet rechtstreeks om de Joden te spa

God

Met God op pad: Wie het laatst lacht, lacht het best!

Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen. (Dan. 12:13) Zoals in Daniël 5 wordt verteld hoe het Babylonische rijk is geval- len, komt in de laatste drie hoofdstukken van Danië

Nieuws

Met God op pad: Wie in Zijn ogen kijkt is verkocht

Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij, Hij Die te midden van de lelies weidt. (Hooglied 6:3) Een Frans spreek woord zegt: L’amour a ses plaisirs aussi bien que se spei­ nes. Hoewel er niets gelogen is aan de vaststelling dat liefde ‘zowe

Dagelijks leven

Met God op pad: Een ongelofelijk tafereel!

In het dagboek ‘Met God op pad’ neemt John Lapré de lezer mee op een ontdekkingstocht van 365 dagen door de Bijbel. Ontdek de rode lijnen van ieder Bijbelboek, met toepassingen op het leven van vandaag! Cvandaag deelt 12 weken lang een fragment uit d

Nieuws

Met God op pad: Stilte is ontzettend belangrijk voor een gezond geloofsleven

In het dagboek ‘Met God op pad’ neemt John Lapré de lezer mee op een ontdekkingstocht van 365 dagen door de Bijbel. Ontdek de rode lijnen van ieder Bijbelboek, met toepassingen op het leven van vandaag! Cvandaag deelt 12 weken lang een fragment uit d

Boekfragment

Met God op pad: Het is kunst om terechte boosheid met zelfbeheersing te combineren

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boos­ heid, en geef de duivel geen plaats. (Efeze 4: 26-27) ‘Wees ontzet, maar zondig niet,’ zei koning David al in een avond- lied. (Ps. 4:5) Het is de kunst om terechte boosheid te com

Boekfragment

Met God op pad: Als het oordeel is geweest, zal de zon weer schijnen!

Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden ver­ trappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. (Micha 7:19) Het gaat zo erg mis in de maatschappij van Juda, dat de moed Micha in de schoenen zakt. Hij zegt:

Dagelijks leven

Met God op pad: Het geheim van het leven dat een leven waard is

In het dagboek ‘Met God op pad’ neemt John Lapré de lezer mee op een ontdekkingstocht van 365 dagen door de Bijbel. Ontdek de rode lijnen van ieder Bijbelboek, met toepassingen op het leven van vandaag! Cvandaag deelt 12 weken lang een fragment uit d