Zondagsrust


Boekfragment

Heeft God voor christenen een verplichte rustdag ingesteld?

Met name vier standpunten hebben zich ontwikkeld, die we hier kort moeten noemen:1. Christenen, óók die van niet-joodse afkomst, moeten de letterlijke sabbat houden, want die dateert al van Genesis 2, dus van vóór de Mozaïsche Torah, en is en blijft

Nieuws

Gelovige Olivier moet nu ook op zondag gaan voetballen: “Ik laat mijn team niet in de steek”

De christelijke Olivier Pilon stond even voor een dilemma toen hij hoorde dat zijn zaterdagclub VV Scherpenzeel tijdens dit seizoen ook op zondag moet voetballen. De KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) besloot anderhalve maand geleden de zater

God

Waarom wordt van reformatorische christenen verwacht om de rustdag te houden?

Kun je uit het Nieuwe Testament afleiden dat wij een rustdag moeten houden?, wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. In de vraag wordt onder andere Romeinen 14:4 geciteerd: 'De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de

God

Zondagsrust leert ons vertrouwen op God

Het fenomeen rustdag dateert van net na de schepping. God was klaar met creëren en rustte van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. Het woord voor rust is shabath en betekent ook stoppen, eindigen. Aan zijn volk Israël droeg Hij op om de 7e dag te viere

Nieuws

"Op zondag absoluut niet sabbatswetten toepassen"

Hoe belangrijk is de zondagsrust volgens de Bijbel? Willem Ouweneel is daar duidelijk over: niet zo belangrijk als veel christenen deze vinden. "Hoe je over de zondagsrust denkt, hangt samen met je hoe je over de sabbatsrust denkt. Bij reformatorisch

Dagelijks leven

Wat als je baas wil dat jij op zondag gaat werken?

Mag je baas eisen dat jij op zondag naar kantoor komt? Wat kun je doen als je als christen deze dag niet wilt werken? En is het slim om naar de rechter te stappen als je om die reden wordt afgewezen bij een sollicitatie? CIP vraagt het jurist Jan Sch

Dagelijks leven

Jan Krooneman strijdt voor behoud zondagsrust: "We bewaken het christelijke karakter van Elburg"

“Vroeger was het vanzelfsprekend dat niet-gelovige buren op zondag de grasmaaier in de schuur lieten staan. Die tijd is voorbij”, constateert Jan Krooneman, fractievoorzitter van de SGP in Elburg. Zijn partij staat momenteel in de belangstelling in v

Dagelijks leven

Video: houden christenen in Barendrecht zich aan de zondagsrust?

'Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.' Is dit gebod anno 2020 achterhaald? Namens het Reformatorisch Dagblad vraagt Louis aan christenen in Barendrecht waarom zij de zondagsrust belangrijk vinden. "Een dag rust is voor mij heel belangrijk. Ik