Prof.dr.W.vanVlastuin


Column

Waarom ik twintig jaar geleden niet ben meegegaan naar de PKN

Toen in 1991 de contouren voor de Samen-op-Weg kerk zichtbaar werden, was er grote verontwaardiging onder hervormd-gereformeerden. In 1992 werd een ambtsdragersbijeenkomst in Putten belegd waar 1600 mannen in donkere pakken uitspraken dat zij niet me

Verdieping

Persoonlijke wedergeboorte: hoofdpijndossier in gereformeerde gezindte

Hoe verhoudt zich de persoonlijke wedergeboorte tot het geloof in de Heere Jezus Christus? Is de Nieuwe Mens alleen bereikbaar via de nieuwe mens? Moeten er eerst iets in ons gebeuren, voordat we zaligheid vinden buiten onszelf? Wat is onze ultieme h

God

Een kritische vraag na oratie over de hel: wordt Gods toorn vergeten?

Durf en dapperheid kan prof. dr. Arnold Huijgen niet ontzegd worden als hij in zijn tweede oratie het thema van de hel agendeert. Het thema is existentieel geladen en het vraagt academische precisie om hier publiek over te oreren. Gevraagd naar een r

Opinie

Israël en de landbelofte: Willem Ouweneel trekt vergaande conclusies

Hij schrijft: ‘Uiteindelijk is Van Vlastuin toch gewoon een ‘spiritualist’ – iemand die de oudtestamentische profetieën ‘vergeestelijkt’ – net als alle ‘vervangingstheologen’ doen. Zelfs Augustinus, de vader van dat ongelukkige profetische spirituali

God

Prof. dr. W. van Vlastuin: "Christenen kunnen geen hemel op aarde vestigen"

“Wie zonder strijd wil leven moet kiezen voor een leven in de wereld, zonder Christus. Wie van Hem is, is een vreemdeling op deze wereld,” zegt prof. dr. W. van Vlastuin. Wie Romeinen 8 leest kan op twee manieren de plank misslaan. Aan de ene kant ku

Opinie

Met Jezus’ komst is het onderscheid tussen man en vrouw niet verdwenen

Met enige verwondering las ik de bijdrage van Joël Boertjens op CIP.nl over de vrouw in het ambt als reactie op de RD-video met Lysanne van Rumpt-Baks. Hij verdisconteert helemaal niet dat deze jonge vrouw aanvankelijk geen bezwaren had tegen de vrou

God

Een alarmerende boodschap van prof. dr. Van Vlastuin: "Kerkelijke verdeeldheid doet pijn"

"Wat mij betreft zijn dominees uit de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) welkom op onze kansels. We kunnen veel van hen leren." Prof. dr. Wim van Vlastuin laat tegenover CIP.nl weten voorstander te zijn van kanselruil. Aanleiding voor het interview is

God

Engelen zijn volgens prof. dr. Van Vlastuin belangrijker dan veel christenen denken

“De engelen die je op internet tegenkomt zijn vaak hele lieve, aardige en begripvolle wezens. In de Bijbel wordt op een hele andere manier over engelen gesproken”, zo maakte prof. dr. Wim van Vlastuin duidelijk tijdens de lezing ‘Engelen, hoezo?’ van

God

Hoe laat is het op de wereldklok? Prof. dr. Van Vlastuin over eindtijdtekenen

“Wij zijn geneigd om menselijk met het begrip ‘tijd’ om te gaan, en op basis daarvan denken we te kunnen berekenen waar we ons in de wereldgeschiedenis bevinden. In het verleden is het gebeurd dat men het boek Openbaring chronologisch uitlegde. Jonat

God

Prof. dr. Van Vlastuin waarschuwt tegen schijnwerper op Maria: "Het volle licht schijnt op Jezus"

"Met de Reformatie vieren we juist dat we van een zelfstandige aandacht voor Maria zijn verlost en het volle licht op Jezus is komen te liggen." Op deze manier verwoordt prof. dr. Wim van Vlastuin tijdens de studiemiddag over Maria hoe er in reformat

Interview

Prof. dr. Van Vlastuin over robots en zelfrijdende auto’s: "Dit laat zien hoe groot God is"

Hoe vinden wij onze weg in deze tijd van verdergaande technologie? Deze vraag staat vandaag centraal bij de digitale talkshow van Stichting Techthics, genaamd ‘Feiten, Fictie, Fake – techniek en onze blik op de werkelijkheid’. Prof. dr. W. van Vlastu

God

Waar zijn Gods engelen druk mee? Prof. dr. Van Vlastuin antwoordt

“Voor Jezus’ komst waren engelen boodschappers van God. Engelen hebben vanaf het Nieuwe Testament een ander karakter gekregen, maar ze zijn nog altijd actief. God heeft ze niet nodig, maar Hij gebruikt ze wel”, zo stelde prof. dr. Wim van Vlastuin on