ChristianVerwoerd


Dagelijks leven

Wat wij kunnen leren van het krachtige getuigenis van de eerste christenen

Veel mensen maken zich zorgen over de vele crisissen die er zijn momenteel. Het zijn tijden waarin we chaos en ellende zien toenemen en waarin de maatschappij op allerlei terreinen verhardt. Maar te midden van al deze stormen dreigt er nog een gevaar

Dagelijks leven

Deze ene vraag zal opwekking geven

Toen Petrus op de Pinksterdag met veel vrijmoedigheid begon te preken, werden de mensen ‘diep in het hart geraakt’. Zij vroegen aan de discipelen: ‘wat moeten wij doen?!’ Na het stellen van deze vraag brak er een grote opwekking uit, en ik geloof dat

Dagelijks leven

De onzichtbare hand van God: een vernietigingsplan werd op het nippertje voorkomen

Deze dagen viert het Joodse volk hoe het ontsnapte aan het vernietigingsplan van Haman, ten tijde van de ballingschap in Perzië. Daarbij speelde het Joodse meisje Hadassa/Esther de hoofdrol. Het Bijbelboek Esther, dat deze wonderlijke geschiedenis va

Dagelijks leven

Durven wij op te treden tegen verval en onreinheid in Gods huis?

In Haggai 1 kunnen we lezen over het verlangen van God dat Zijn huis gebouwd en hersteld zou worden. Terwijl het volk vooral bezig was met het verfraaien van hun eigen huizen, lag Gods tempel daar nog verwoest. De mensen hadden totaal verkeerde prior

Dagelijks leven

Corona vraagt om leiders zoals koning David

David is voor mij altijd één van mijn favoriete Bijbelse personen geweest. Niet alleen omdat hij muziek maakte, maar vooral ook omdat Hij een man was die én in een hoge positie stond, én die ook nog eens een hart had dat helemaal naar God uitging. Da

Dagelijks leven

In Nederland woedt een oorlog tegen het gezin

Zelfs als je niet zou weten dat het huwelijk en gezin instellingen van God zijn, dan zou je het haast al kunnen zien aan de hevige strijd die er tegen gevoerd wordt vanuit een steeds meer seculariserende maatschappij. In een tijd waarin het tradition

Dagelijks leven

Christian Verwoerd over de onbekende boodschap van het woord 'Pinksteren'

Heel Nederland viert komend weekend Pinksteren. Het is een apart idee dat een feest met zoveel mooie inhoud door ongelovigen wordt gevierd, terwijl ze de prachtige boodschap missen. Maar ook voor veel christenen is er nog een laag verborgen in het Pi

God

Christian Verwoerd plaatst het coronavirus in profetisch perspectief

Nu de hele wereld wordt geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan en de onzekerheid van het leven, mogen wij als christenen weten dat niet het coronavirus regeert, maar dat God regeert over deze wereld. Het is Zijn schepping en Hij weet wat

Dagelijks leven

Waarom het gevaarlijk is om als christen te leven vanuit gevoel

In deze tijd worden onze zintuigen door alle moderne technieken en media-invloeden geprikkeld om steeds meer, en steeds extremer, dingen emotioneel te ervaren. En dit heeft veel invloed op ons als gelovigen vandaag de dag. Terwijl Bijbels geloven in

Dagelijks leven

We leven in bijzondere tijden: God gaat de rollen omkeren!

Als kind keek ik altijd al gefascineerd naar een aantal videobanden die wij thuis hadden liggen over de recente oorlogen van Israël. Dat het kleine landje in een halve eeuw tijd zo’n vijf oorlogen heeft moeten voeren en die op wonderlijke wijze won,