cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Levensverhaal

13 april 2015 door Jeffrey Schipper

"In Madagaskar is mijn vertrouwen in God gegroeid"

"In Madagaskar werden we als zendelingen bestolen. Dat was lastig. Het leven in een totaal andere cultuur dan de onze gaf veel onzekerheden. Juist daardoor heb ik Madagaskar geleerd om meer op God te vertrouwen." Joanne van der Vlist was onlangs drie weken in Madagaskar. Namens Wycliffe Bijbelvertalers gaat de vertaalconsulent twee a drie keer per jaar naar het Afrikaanse land. Bovendien heeft ze tot 2012 met haar gezin in Madagaskar gewoond. CIP.nl sprak met haar.

"In mijn puberteit las in uit nieuwsgierigheid de Bijbel," vertelt Joanne over de beginfase van haar geloofsleven. "Langzamerhand besefte ik dat ik het leven van God heb gekregen." Ze had toen nog geen duidelijk doel met haar geloofsleven voor ogen. Wel vroeg Joanne God regelmatig of Hij zijn wil met haar leven wilde laten zien. "Lange tijd bleef het onduidelijk. Ik besloot een algemene studie te gaan doen met veel talen, want daar was ik goed in. Op den duur hoorde ik over Wycliffe Bijbelvertalers. Toen viel alles op z’n plek, want bij hen staan taal en de Bijbel centraal. Mijn twee passies."
"Het leven in een totaal andere cultuur dan de onze gaf veel onzekerheden. Juist daardoor heb ik Madagaskar geleerd om meer op God te vertrouwen"

"Een voormalig directeur van Wycliffe vroeg mij op een gegeven moment om hem tijdens een workshop in Madagaskar te vervangen. Naar dat land keerde ik later terug, en toen ontmoette ik er een Nederlands echtpaar. Ze waren voor hun organisatie op zoek naar een monteur: het beroep dat mijn man uitoefent. Dat was geen toeval. Vervolgens zijn we als gezin naar Madagaskar verhuisd."

Hoe zag jullie leven in Madagaskar eruit?
"We huurden een huis in de hoofdstad Antananarivo. Wij bevonden ons in een luxe positie, gelet op de sociale armoede in het land. Sociale voorzieningen zijn er nauwelijks en scholing is voor veel mensen onbetaalbaar. We hoorden ook veel verhalen over uitbuiting. Als gezin hadden we drie Malagasy mensen in dienst. Dat klinkt heel luxe, maar we kregen er een belangrijke verantwoordelijkheidspositie bij. Dat beseften we later extra goed toen bleek dat wij door twee van hen waren bestolen. We hebben hen moeten ontslaan, in de wetenschap dat ze geen inkomen meer zouden hebben. We vertrouwden hen oprecht. Dat vertrouwen in mensen werd toen wel beschadigd."

"We bezochten ook trouw een kerk. Daar hebben we gemerkt hoe gezegend men op kerkelijk gebied is in Nederland. Het doordeweekse gemeenteleven was er niet en hebben we dan ook gemist. Ook was er geen christelijk onderwijs; onze kinderen gingen naar een Franse school."Wat heb je daar als bijbelvertaler bereikt?
"Vorig jaar is het Lucas-evangelie afgerond in drie lokale talen. Twee talen volgen nog. Datzelfde geldt voor de Jezus-film. Het vertaalwerk in Madagaskar verloopt langzaam. We werken met vrijwilligers, van wie velen laagopgeleid zijn. Bovendien wordt in veel regionale gebieden de nationale voertaal niet begrepen. Vandaar dat het vertalen in allerlei inheemse talen écht nodig is om de boodschap van het Evangelie te verspreiden."

Bijna de helft van de bevolking van Madagaskar behoort tot het christendom. In hoeverre werd het Evangelie daar als apart ervaren?
"Het klopt dat een groot deel van de bevolking regelmatig naar de kerk gaat. In die zin is het Evangelie niet iets nieuws voor hen. Wel merkten we op dat wanneer ze het Evangelie kregen uitgelegd, voor velen een nieuwe wereld openging. Dat was bijvoorbeeld het geval wanneer het begrip ‘vergeving’ werd uitgelegd. Een heel bekend begrip binnen het christelijk geloof. Maar we merkten dat veel christenen gewend waren om mensen tot op een bepaalde hoogte te vergeven. Ook de manier waarop God mensen vergeeft (Hij komt er nooit meer op terug) was voor velen een openbaring."
"De manier waarop God mensen vergeeft (Hij komt er nooit meer op terug) was voor veel christenen een openbaring"

"Verder komt er in Madagaskar wel vermenging van het christendom en de traditionele godsdienst voor. Een aantal bevolkingsgroepen houdt zich bezig met voorouderverering, en daar doen ook christenen nog wel aan mee. Zo worden lichamen van gestorven één keer in de zeven jaar uit het graf gehaald en schoongemaakt. Dit gaat gepaard met een enorm groot, traditioneel feest."

Sinds 2012 wonen jullie weer in Nederland. Waarom?
"De hoofdreden was onze kinderen. We hebben drie kinderen en de oudste was al eerder teruggegaan naar Nederland vanwege school. We vonden het bovendien goed om de middelbare schooltijd van de andere twee kinderen af te ronden in Nederland. Gelukkig heb ik mijn werk in Madagaskar kunnen voortzetten. Tijdens mijn recente bezoek aan het land ben ik druk geweest met de typesetting (het drukklaar maken) van het Lucas-evangelie in twee van de lokale talen."

"Door onze tijd in Madagaskar heb ik geleerd dat God altijd te vertrouwen is. Ik ben iemand die graag de lijnen uitzet en wil weten hoe dingen lopen. In een land als Madagaskar is dat niet mogelijk. Daardoor heb ik geleerd om meer en meer op Hem te vertrouwen."

Bekijk ook deze video over het belang van Bijbelvertalen:


Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen