cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand

Opwekkingsliederen

Terug naar dossiers

Opwekking 807 - God van Licht | video + songtekst

Als je verdwaalt bent, is God ons lamp in het donker die ons de weg wijst. Beluister dit lied dat gaat over het licht van God dat ons in het donker veilig naar de kust leidt - Opwekking 807. In mijn twijfels, mijn verdriet,&...

Opwekking 789 - Lopen op het water | video + songtekst

Dit is een indrukwekkend aanbiddingslied over hoe geweldig het is om met de Heer te wandelen en alle vertrouwen te geven aan God. 'U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt me alles los te...

Opwekking 798 - Houd vol | video + songtekst

Dit is een bemoedigend aanbiddingslied waarin de vasthoudendheid van God wordt omschreven. God laat ons niet los. Hoe mooi is dat? Voor iedereen bij wie het even tegenzit en voor iedereen die behoefte heeft aan een be...

Opwekking 764 - Zegekroon | video + songtekst

Dit is een adembenemend lied over Gods getrouwheid, grootheid en strijdvaardige lust om voor ons te strijden. 'U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U...

Opwekking 802 - Hier is mijn hart Heer | video + songtekst

Het is soms goed om opnieuw te beseffen hoe trouw en sterk onze God is. Het lied 'Hier is mijn hart Heer' - Opwekking 802 - helpt je om dit bewustzijn te versterken! Hier is mijn hart, Heer.Hier is mijn hart, Heer.S...

Opwekking 797 - Breng ons samen | video + songtekst

Dit mooie lied gaat over de saamhorigheid onder de christenen en de verbondenheid in liefde die Jezus aan ons geeft. Een uitnodigend nummer om God duidelijk te maken dat we als christenen elkaar nodig hebben. Beluister...

Opwekking 687 - Heer, wijs mij Uw weg | video + songtekst

'Heer, wijs mij Uw weg' van Sela is een mooi lied dat ons aanmoedigd de het juiste pad te bewandelen. 'Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet.' Beluister het...

Dit prachtige lied van Opwekking vertelt wat Jezus voor de mens overhad: ´Waardig is Uw naam!

In de nieuwe serie liedjes van Opwekking is ook dit liedje bij de Pinksterconferentie verschenen. Prachtig hoe wordt beschreven wat Jezus deed voor hen die Hem zien als hun Verlosser! Waardig is Uw naamLam van God, U...

Opwekking 828 - Waardig is Uw Naam | video + songtekst

Dit bijzondere lied van Opwekking vertelt wat Jezus voor de mens overhad: ´Waardig is Uw naam' Prachtig hoe wordt beschreven wat Jezus deed voor hen die Hem zien als hun Verlosser! Het nummer, geschre...

Opwekking 785 - Fundament | Video + songtekst

Jezus is ons fundament, daarover gaat Opwekking 785. Een prachtig lied over geloofsvertrouwen. We bouwen op Jezus. 'Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, door al uw werk. In de storm blijft U Heer;...

Opwekking 136 - Abba, Vader, U alleen | video + songtekst

Het mooie lied 'Abba, Vader, U alleen' is een lofzang voor God onze Vader. 'Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen, dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.' Beluister de muziek hieronder!Liedtek...

Opwekking 767 - Familie | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 767 - Familie en lees de songtekst. 'Een mooi en krachtig lied over eensgezind leven en het bewaren van de vrede. 'Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen, om e...

Opwekking 794 - No longer slaves | video + songtekst

We zijn niet langer een slaaf van de zonde! Daarover gaat het prachtige lied 'No longer slaves'. Geloof in God geeft vrijheid. 'I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.' Beluister hier 'No longer slaves' - Opwe...

Opwekking 826 - De Heer is mijn bevrijder | video + songtekst

De Heer is mijn bevrijder is een krachtig lied van Opwekking over God, onze redder! 'Is er iemand als onze God, die ons liefheeft en ons verlost. Hij heeft betaald voor ons allemaal.' Het nummer verscheen in 2019 op CD 4...

Opwekking 799 - In eeuwigheid | video + songtekst

Dit schitterende lied omschrijft de dood van Jezus. Ondanks Zijn dood is Hij nog steeds de Levende! Hij is meer dan Overwinnaar. 'Want Jezus leeft in eeuwigheid: verrezen Heer, in heerlijkheid, verheven en verheerlijkt!'...

Opwekking 803 - Vol Ontzag | video + songtekst

Dit mooie lied gaat over hoe ontzagwekkend de heiligheid is van God en hoe Hij Zich eindeloos ontfermt over Zijn kinderen. 'Uw barmhartigheid is eindeloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart,...

Opwekking 769 - Bouw Uw koninkrijk | video + songtekst

Een aanstekelijke aanbiddingslied over de bouw van Gods koninkrijk en Zijn kerk. 'Kom, vestig uw gezag; wees Koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons; onthul uw doel met ons.' Beluister hier 'Bouw Uw koninkrijk' -...

Een schot in de roos van Opwekking: 'Mijn Anker, U laat niet los!'

Deze nieuwe song van Opwekking laat met een geweldige metafoor zien wat God voor je kan betekenen. Het anker, waardoor je nooit verdrinkt. Luister het hele lied hieronder! Mijn ankerHoe diep de zee ook is, het w...

Opwekking 772 - Overwinnaar | video + songtekst

Beluister hier opwekking 772 - Overwinnaar en lees de songtekst. Een mooil aanbiddingslied over God eren als Overwinnaar en beschermer. 'Hij, de grote Overwinnaar. Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen. Mijn sterkte, be...

Opwekking 805 - Maak ons hart onrustig | video + songtekst

Dit prachtige lied gaat over onrechtvaardigheid in de wereld en hoe God ons hart onrustig kan maken. 'Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan! Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten v...

Opwekking 783 - Wij houden ons niet langer stil | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 783 - Wij houden ons niet langer stil en lees de songtekst. Een zeer mooi aanbiddingslied over hulp en leren bidden in de Heer. 'Leer ons bidden, Heer. Laat ons weer een biddend volk zijn. M...

Op die dag - Opwekking 818 | video + songtekst

Op die dag is de Nederlandse vertaling van One Day (when we all get to heaven) van Matt Redman. Het nummer spreekt hoopvol over de dag die komen gaat. De dag waarop alles vernieuwd wordt, de dag waarop he...

Opwekking 806 - Soeverein | video + songtekst

Wat een voorrecht voor ons om een getrouwe vader als God te hebben. Dit lied gaat over hoe Hij ons hoop geeft en ons leidt door diepe dalen. Beluister hier 'Soeverein' - Opwekking 806. Er ligt hoop in onze tranen,...

Dit nieuwe liedje van Opwekking bezingt Gods liefde: ’Is er iemand als onze God, die ons liefheeft en ons verlost?’

Behalve God is er uiteindelijk niemand die ons liefheeft en verlost! Dit liedje dat werd gepresenteerd bij de Pinksterconferentie van Opwekking, weet dat prachtig te verwoorden. Luister verder naar ’De Heer is mijn...

Opwekking 796 - De leeuw en het Lam | video + songtekst

Dit lied bezingt de wederkomst van Jezus en hoe God elke veldslag overwint. Wie kan onze God ooit stoppen? 'De wereld zal het zien als Hij straks op de wolken komt, en elke ketting breekt en elk gebroken hart viert...

Opwekking 790 - God is mijn herder | video + songtekst

Dit bijzondere lied leert ons te vertrouwen op de goede Herder. Hij leidt ons, ook door diepe dalen! Beluister hier 'God is mijn herder' - Opwekking 790. God is mijn Herder, die mij weidt;in groene velden vind ik rust.Hij...

Opwekking 389 - Create in me a clean heart | video + songtekst

'Create in me a clean heart' is een prachtig engelstalig nummer van Opwekking. 'Schep in mij een rein hart o God! Verwerp mij niet van Uw aangezicht, O Heer. Geef mij weder de vreugde van Uw heil en vernieuw ee...

Opwekking 281 - Als een hert dat verlangt naar water | video + songtekst

'Als een hert dat verlangt naar water' is een wat ouder Opwekkingslied met een prachtige boodschap. 'U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidd...

Opwekking 801 - Het leven in mij | video + songtekst

Dit lied toont ons dat Jezus leeft en hoe dichtbij God bij Zijn kinderen staat. Hij vormt het leven en het vuur in ons. 'Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt: waar ik ook ben, daar is Hij bij. God toont zijn koninkrijk. Ik draag...

Opwekking 771 - Een doel | video + songtekst

Dit lied gaat over een prachtig doel: God aanbidden en danken voor zijn liefde. Ooit zullen we oog in oog met Christus staan! 'Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn vo...

Opwekking 788 - Wees welkom Geest van God | video + songtekst

Een mooi en uitnodigend lied over de werking van de Geest van God. 'Wees welkom, Geest van God. Wees werkzaam onder ons.' Beluister 'Wees welkom Geest van God' - Opwekking 788. Wees welkom, Geest van...

Opwekking 795 - Amen | video + songtekst

Dit lied gaat over de hoop die Jezus geeft en de toekomst die Hij zal brengen. 'Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. Ik weet: Hij heeft mijn lot, mijn toekomst in zijn hand.'...

Opwekking 774 - Ik verlang naar Jezus | video + songtekst

Een mooi aanbiddingslied over het verlangen naar Jezus: Opwekking 774. 'Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, met zijn bloed kocht Hij mij vrij.' Opwekking 774: Ik...

Ik zal er zijn - Opwekking 770 | video + songtekst

Ik zal er zijn is een prachtig lied van Opwekking. De tekst is geschreven door Hans Maat en de muziek gecomponeerd door Kinga Bán en Adrian Roes. Een lied over Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Zijn belof...

Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God | video + songtekst

'Wees stil voor het aangezicht van God' is een prachtig aanbiddingslied van Opwekking. 'Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt;...

Opwekking 784 - Laat alles in dit huis zijn | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 784 - Laat alles in dit huis zijn en lees de songtekst. Dit prachtige lied gaat over aanbidding en het erkennen van God tot de hoogste Heer. 'Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elk...

Opwekking 786 - Met hart en handen | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 786 - Met hart en handen en lees de songtekst. Een prachtige aanbiddingslied over gewillig leven voor de Heer. 'Ik leef voor U, met hart en handen, om wie alleen is te omarmen. Neem he...

Opwekking 763 - Ik heb U nodig | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 763 - Ik heb U nodig en lees de songtekst. Dit lied gaat over God als onze Vrijpleiter en hoe hard wij Hem nodig hebben. 'O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig. U pleit voor mij, U s...

Opwekking 827 - Zie onze God | video + songtekst

Het bijzonder mooie nummer 'Zie onze God' van Opwekking herinnert ons aan Gods grootheid en macht. 'Wie vertelde Hem wat wijsheid is. Wie weerlegt Hem die de waarheid is. Wie verbeterd Hem die alles weet. Wie...

Opwekking 804 - Good good Father | video + songtekst

Dit is een indrukwekkend nummer over de goedheid van God. Al Zijn wegen zijn perfect. God is goed! 'You’re a good, good Father. It’s who You are, it’s who You are.' Beluister hier 'Good good...

Opwekking 765 - Uw vrede vult dit huis | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 765 - Uw vrede vult dit huis en lees de songtekst. Bekijk ook de video. Een krachtig en mooi lied over de aanwezigheid en heerlijkheid van Gods Geest. 'En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding....

Opwekking 708 - Hoe groot is uw trouw, o Heer | video + songtekst

'Hoe groot is uw trouw, o Heer' is een liefdevolle lofzang over Gods eeuwige trouw. 'Van generatie tot generatie, nooit liet U ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt. De He...

Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar | video + songtekst

Jezus Overwinnaar is een prachtig lied dat geschreven is door Eline Bakker, Reyer van Drongelen en Kees Kraayenoord. Het lied kwam uit in 2020 en verscheen op het album 'Opwekkingsliederen 44'. Laat je bemoedigen d...

Opwekking 791 - Almachtige | video + songtekst

Dit prachtige aanbiddingslied omschrijft Gods grootheid en heerlijkheid. 'U bent de Koning. U draagt de kroon. Engelen knielen rondom uw troon. Niemand is als U, Heer.' Beluister hier 'Almachtige' - Opwekking 791. U...

Opwekking 815 - Vul dit huis met uw glorie | video + songtekst

Het lied Vul dit huis met uw glorie is geschreven door zanger en toetsenist Jafeth Bekx bekend van de christelijke band Insalvation. Opwekkingslied 815 is een prachtige lofzang over heiligheid van God. 'Breng hulde geef Hem...

Opwekking 759 - Uw genade is genoeg | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 759 - Uw genade is genoeg en lees de songtekst. Een mooi aanbiddingslied over Gods trouw en genade voor Zijn kinderen. 'Mijn God, wat is uw trouw toch groot, U gaat de strijd aan met...

Opwekking 787 - Man van smarten | video + songtekst

Dit prachtige lied gaat over de boetedoening van Jezus aan het kruis. Om ons te redden van de dood is Jezus afgedaald en zelfs voor wie Hem kruisigden heeft Hij de prijs betaald! Beluister hier 'Man van smarten' - Opw...

Opwekking 800 - Koning met eer gekroond | video + songtekst

Dit is een prachtig lied over de liefderijke goedheid van de Heer, die voor ons is gekruisigd en opgevaren naar de hemel. De koning met eer is gekroond! Beluister hier 'Koning met eer gekroond' - Opwekking 800. Glorie...

Opwekking 779 - Zoals je bent | Songtekst + video

Beluister het rustige nummer 'Opwekking 779 - Zoals je bent'. 'Rust is te vinden,al lijkt alles te veel: geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.' Opwekking 779 - Zoals je bent je kunt nog terug,dus geef Hem je ha...

Opwekking 775 - Bij het kruis | Video + Songtekst

Dit is een prachtig lied over het verlangen naar Gods Koninkrijk en gerechtigheid. 'Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat; Waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt. Genade als een waterval stroomt...

Opwekking 777 - Ik geef U alle eer | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 777 - Ik geef u alle eer en lees de songtekst. Dit mooie lied gaat over de Koning op de troon en het geven van alle eer. 'Ik geef U alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, U...

Opwekking 778 - Hoe lang, o Heer | songtekst + video

Beluister hier het melancholische lied Opwekking 778 - 'Hoe lang, o Heer'. De zanger roept het uit naar God, gebaseerd op psalm 13. 'Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog? Hoe lang, o Heer, verbergt U zich nog voo...

Opwekking 792 - Een eeuwig Halleluja | video + songtekst

Dit prachtige aanbiddingslied bezingt de mooie belofte van God: een leven vol heerlijkheid en zonder pijn. 'Nooit meer angst, nooit meer pijn. Al mijn tranen, al mijn zonden zijn voorbij. Nooit meer schuld, nooit meer spijt. Ik...

Opwekking 642 - De Rivier | video + songtekst

Het prachtige lied, De Rivier, herinnert ons telkens weer aan Gods geweldige genade. Welke zonden of zorgen wij ook hebben, wij mogen altijd bij Hem komen. 'Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag....

Opwekking 782 - Geloofd zij de Heer | video + songtekst

Beluister hier Opwekking 782 - Geloofd zij de Heer en lees de songtekst Dit prachtige lied gaat over geloof in de Heer als redder en verlosser. 'Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. Want ik ben van mijn vijanden v...

Opwekking 377 - Wat de toekomst brengen moge | video + songtekst

Wat de dag van morgen ons ook zal brengen, wij mogen weten dat God over ons waakt. Dat is waar het mooie lied 'Wat de toekomst brenge moge' over gaat. Beluister het hieronder!Liedtekst - Wat de toekomst...

Opwekking 488 - De kracht van uw liefde | video + songtekst

We mogen altijd tot rust komen bij God, daar gaat dit prachtige nummer over. Beluister 'De kracht van uw liefde' hieronder! Liedtekst - Opwekking 488 Heer ik kom tot UNeem mijn hart verander mijAls ik U ontmoe...

Opwekking 640 - Mijn hulp is van U Heer | video + songtekst

Mijn hulp is van U Heer, is een lied gebaseerd op psalm 121. 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.' Beluister het nummer hieronder!Lie...

Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus | video + songtekst

Zing mee met de prachtige nummer 'Samen in de naam van Jezus'. Een bijzonder lied ter ere van onze Heer. 'Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons...

Opwekking 123 - Groot is uw trouw, o Heer

'Groot is uw trouw, o Heer' is een gouwe ouwe van Stichting Opwekking. De prachtige lofzang over Gods trouw en zijn onvooraardelijke liefde blijft ook vandaag nog relevant. 'Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden...

Opwekking 781 - Jezus redt | songtekst + video

Beluister het prachtige lied Opwekking 781 - Jezus redt. 'Heel de hemel bruist en zingt, God verdrijft de duisternis. Hij brengt licht en eeuwig leven. Jezus redt.' Opwekking 781 – Jezus redt Hoor de hartslag va...

Opwekking 780 - Verwachten | video + songtekst

Beluister hier het prachtige Opwekking 780, een lied dat gaat over verwachten en uitzien naar de Heer. 'Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilig...

Schrijver van nieuw Opwekkingsliedje 'Reckless Love': ‘’God zou alles doen om de vijand te stoppen‘’

Op de Pinksterconferentie van Opwekking werd het mooie nieuwe liedje Reckless Love gepresenteerd. In een interview met Relevant Magazine vertelt de schrijver van het liedje hoe het lied tot stand kwam. En wat &rsqu...

Opwekking 694 - Ik bouw op Jezus | video + songtekst

'Ik bouw op Jezus, anders niet; Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem hoopt,wordt niet beschaamd; Ik steun alleen op Jezus' naam.' Het zijn de prachtige woorden van Opwekking 694 over Gods mooie belofte...

Opwekking 793 - Een fonkelnieuw begin | video + songtekst

Dit prachtige lied gaat over een fonkelnieuw begin met de Heer. Hoe mooi is dat?! 'Hij zegt: ‘Er komt een fonkelnieuw begin. Daar staan mijn liefde en mijn macht voor in'. Beluister hier 'Een fonkelnieuw begin' -...

Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia | video + songtekst

'Dit is de tijd van Elia' is een vrolijk lied van Opwekking over de dag die komen gaat! De dag waarop de Heer terugkomt, stralend als de zon met bazuingeschal. Beluister het nummer hieronder!Liedtekst - Dit is de tijd...

Opwekking 727 - Ik val niet uit zijn hand | video + songtekst

'De hele nacht lig ik aan God te denken; Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.' Dit zijn de mooie woorden van het...

’Faithful One’ blijft schitterend: Brian Doerksen zingt het 30 jaar na uitbrengen nóg een keer

Al weer 30 jaar geleden bracht Brian Doerksen het liedje ’Faithful One’ uit. Nu, in 2019, zingt hij het nog een keer. Mét clip, gefilmd door Luke Vandevert, de schoonzoon van Doerksen.’Faith...

Opwekking 334 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen | video + songtekst

'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' is prachtige lofzang over onze Heer. 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw...

Opwekking 773 - Enige die redt | video + songtekst

Beluister Opwekking 773 - Enige die redt. Dit liedt gaat over Jezus, die het duister en de dood heeft verslagen. 'Want Hij baande een weg waardoor wij zijn gered.Hij’s de enige die redt. Daarom juichen wij luid en...

Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil | video + songtekst

'Stil mijn ziel wees stil' is een prachtig lied met een hoopvolle boodschap. Een lied om mee tot rust te komen. Wij hoeven niet bang te zijn voor de toekomst en de beproevingen die op ons pad komen. God is erbij.  ...

Opwekking 585 - Er is een dag | video + songtekst

'Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen, zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!' Zing mee met d...

Opwekking 665 - Tot aan die dag | video + songtekst

Beluister het prachtige nummer 'Tot aan die dag' over de dag die komen gaat! 'Ooit komt er een dag, dat U terugkomt op een wolk en dat U kijkt met ogen stralend als de zon' Opwekking 665 - LiedtekstOoit...

Opwekking 813 - Uw liefde wint elke strijd | video + songtekst

Zing mee met het vrolijke lied 'Uw liefde wint elke strijd'. Een heerlijk Opwekkingslied over Gods geweldige kracht. 'U die reuzen verslaat en bergen verplaatst. U die ketens verbreekt van wat is geweest. Breek de leug...

Opwekking 768 - Zing een nieuw lied | video + songtekst

In dit lied mogen we ons bewondering uitspreken voor de Heer. Zing een nieuw lied voor Hem! 'Leef in bewondering, geef vertrouwen aan de Heer.' Beluister hier 'Zing een nieuw lied' - Opwekking 768. Zing, zing, zing...

Opwekking 761 - De Heer is in ons huis | video + songtekst

Dit aanbiddingslied gaat over de grootheid van God en de diepe liefde die Hij voor ons heeft. 'Zijn grootheid torent uit boven alles wat wij bouwen.' Beluister hier 'De Heer is in ons huis' - Opwekking 761. Zijn grootheid t...

Opwekking 733 - Tienduizend redenen | video + songtekst

Tienduizend redenen, opwekkingslied 733, is een prachtig lied uit 2012. Het nummer vormt een lofzang en een dankbetuiging voor onze Heer. 'Tienduizend redenen voor dnakbaarheid!' Bekijk hieronder de live video! Tiend...

Opwekking 599 - Kom tot de Vader | video + songtekst

Wie we ook zijn en welke problemen we ook hebben, we mogen altijd bij God komen. Dat is de liefdevolle boodschap van het lied 'Kom tot de Vader'. 'Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en...

Opwekking 831 - Hemelhoog | video + songtekst

Het nummer 'Hemelhoog' van Opwekking is een heerlijk lied over de hemelhoge trouw van onze God. 'Hoger dan de lucht, wijder dan de zee. Liefde, warmer dan de zon. U bent aanwezig en gaat met ons mee.' Belu...

Opwekking 705 - Toon mijn liefde | video + songtekst

'Toon Mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.' Het zijn de prachtige woorden van Opwekkingslied 705. Beluiste...

Opwekking 695 - Stil | video + songtekst

Opwekking 695 - Stil is een prachtig nummer over onze Vader.Opwekking 695 - StilVerberg mij nuOnder uw vleugels HeerHoud mij vastIn Uw sterke handAls de oceaan haar krachten toontZweef ik met U hoogBoven de st...

Opwekking 638 - Prijs Adonai | video + songtekst

Prijs God, van waneer de zon opkomt, totdat deze ondergaat. Dat is waar het 'Prijs Adonai' over gaat. 'Wie is als Hij, de Leeuw maar ook het Lam gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de de zee verheft ha...

Opwekking 824 - Morgen dans je weer | video + songtekst

Dit prachtige opwekkingslied vertelt hoe God heel dicht bij kan zijn in een moeilijke tijd. 'Hij heelt je hart, je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer!' Een bijzonder belofte voor jou en mij!Liedtekst - Mor...

Opwekking 124 – Ik bouw op U | video + songtekst

'Ik bouw op U' is een hoopvol nummer over Gods belofte voor ons. Op Hem mogen we bouwen, bij Hem mogen we tot rust komen. 'Mijn schild en mijn verlosser niet eenzaam ga ik op de vijand aan.' Beluister het lied hi...

Opwekking 710 - Gebed om zegen | video + songtekst

Het lied 'Gebed om zegen' is - zoals zijn titel al verraad - een gebed om zegen over ons leven. Een gebed om zegen op het pad dat wij bewandelen. 'Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop...

Opwekking 711 - Zijn trouw kleurt de morgen | video + songtekst

'Uw trouw vult alles wat bestaat. Ze is een schild voor wie moe is en wie bang is en voor wie hoop mist' Het zijn de hoopvolle woorden van het mooie lied 'Zijn trouw kleurt de morgen' over Gods oneindige trouw aan o...

Opwekking 825 - Reckless Love | video+ songtekst

Reckless Love is een Engelstalig Opwekkingsliedje over de roekeloze’ liefde van God. Eerder schreven we al over Asbury, de schrijver van het liedje, en hoe het lied tot stand kwam. "Het woord roekeloos beschrijft...

Opwekking 737 - Aan uw tafel | video + songtekst

God nodigt ons uit om dichtbij Hem te zijn. Daar gaat het mooie lied 'Aan uw tafel' over. Hij nodigt ons uit om aan Zijn tafel te zitten en te proeven van het leven. Beluister de muziek en lees hieronder mee met de bijz...

Opwekking 816 - Hoogste God | video + songtekst

Beluister hieronder het prachtige nummer 'Hoogste God' van Opwekking. 'Al wankelt alles, schudt de aarde en gaan volken wreed tekeer. Mijn God heeft alles in Zijn hand!'LiedtekstKom kijken wat de Heer gaat doenW...

Opwekking 616 - Houd me dicht bij U | video + songtekst

'Houdt mij dicht bij U' is een bijzonder lied waarin wij mogen vragen om dichtbij God te komen. 'U alleen begrijpt wat ik nodig heb; Uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, br...

Opwekking 811 - Witter dan sneeuw | video + songtekst

Laat je bemoedigen door dit prachtige nummer van Opwekking. 'Was mij witter dan sneeuw. Maak mij sterk door Uw Geest. Schep een zuiver hart diep in mij.' Beluister dit mooie aanbiddingslied hieronder.  L...

Opwekking 720 - God maakt vrij | video + songtekst

God maakt vrij! Dat is de prachtige boodschap van dit bijzondere lied. Een loflied over Gods geweldige kracht. 'Hoor ons loflied, Heer, Onze dank weerklinkt, Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt.' Beluister het num...

Opwekking 808 - Ik leef in u | video + songtekst

Laat je inspireren door het lied 'Ik leef in U' van Opwekking. 'Heer, Uw stem klinkt in de nacht. Sta ik op, dan juicht mijn hart. Toen ik verdwaald was, vond U mij. Zelfs van de dood maakt U mij vrij!'Liedtekst - Opw...

Opwekking 629 - Als er vergeving is | video + songtekst

Vergerving brengt genezing, dat is de boodschap van het mooie lied 'Als er vergeving is'. Beluister het nummer hieronder. LiedtekstHoe kan ik verder leven?Hoe moet ik verder gaan?Kan ik ooit vergeven, wat m...

Opwekking 730 - Ik herleef | video + songtekst

Zing mee met de krachtige woorden van 'Ik herleef'. 'Ja, de dag komt dichterbij dat de schaduwen vergaan en het licht de nacht verdrijft; Mijn geloof wordt zien voortaan.' Beluister het lied hieronder!Liedtekst - Op...

Opwekking 753 - Symfonie | video + songtekst

Opwekking 753 - Symfonie is een liefdeslied voor onze Heer. 'Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn.' Beluister Opwekking 753 - Symfonie hieronder. Opwekking 753 - SymfonieNu ik bij U kom...

Opwekking 623 - Laat het huis gevuld zijn | video + songtekst

Laat het huis gevuld zijn is mooi aanbiddingslied van Opwekking. Beluister het lied hieronder! Laat het huis gevuld zijn - LiedtekstLaat het huis gevuld zijn met wierrook van aan biddingLaat het huis gevuld zijn met de...

Opwekking 581 - Til mij op | video + songtekst

'Til mij op' is een lied met een hoopvolle boodschap. Wij mogen dichtbij Hem zijn. Hij zal ons optillen en nooit meer laten gaan. 'Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig,...

Opwekking 820 - Feest van Genade | video + songtekst

Feest van Genade is een prachtig nummer over Gods onvoorwaardelijke liefde. Beluister hem nu hieronder!Liedtekst - Feest van GenadeOh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gafEn die in Hem gelooftGaat niet verlo...

Opwekking 684 - Adembenemend | video + songtekst

'Opwekking 684 - Adembenemend' is een prachtig lied over Gods grootheid en macht. 'U bent adembenemend, eindeloos mooi, Overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder,...

Opwekking 462 - Aan uw voeten Heer | video + songtekst

Het lied 'Aan uw voeten Heer' beschrijft God als onze hemelse Vader. 'Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij.' Hij heeft o...

Opwekking 698 - Nooit meer alleen | video + songtekst

Wij hoeven nooit bang te zijn, want God is bij ons. Dat is de boodschap die het lied 'Nooit meer alleen' aan ons geeft. 'En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij...

Opwekking 614 - Uw genade is mij genoeg | video + songtekst

'Uw genade is mij genoeg' is een prachtig lied over het lijden en sterven van Jezus. Beluister hieronder de mooie uitvoering van Nederland zingt in Zaandam. Liedtekst - Uw genade is mij genoeg Zie hoe Jezus daar loop...

Opwekking 812 - What a Beautiful Name | video + songtekst

'What a Beautiful Name' is een engelstalig lied over de naam van onze Heer. Beluister het prachtige lied van hieronder!Liedtekst What a Beautiful NameYou were the Word at the beginningOne With God the Lord Most...

Opwekking 756 - Schuilplaats | video + songtekst

'Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, zijn in de schaduw van de Almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, overnachten in Zijn aanwezigheid.' Het zijn de prachtige woorden van het lied 'Sch...

Opwekking 751 - Ik zie het kruis | video + sontekst

'Ik zie het kruis' is een mooi lied van opwekking het offer wat Jezus voor ons heeft volbracht. 'Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.' Beluister het prachtige nummer hieronde...

Opwekking 817 - Wij hebben U lief | video + songtekst

'Wij hebben U lief' is een lied ter ere van de hoogste Koning. Hij is de waarheid die ieder hart bevrijdt en de liefde die alle angst verdrijft en daar mogen wij Hem voor danken. Beluister het lied hieronder en zing mee met...

Opwekking 518 - Heer U bent altijd bij mij | video + songtekst

Beluister dit mooie lied van opwekking: 'Heer u bent altijd bij mij'. God kent ons als geen ander en is bij ons op de weg die wij bewandelen. 'Heer, U doorgrondt en kent mij; Mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedac...

Opwekking 649 - Bouw uw kerk | video + songtekst

Beluister het prachtige nummer 'Bouw uw kerk' van Opwekking. 'God door wie wij zijn ontstaan, U houdt de aarde in haar baan, breng ons samen, maak ons één. Vorm uw kerk in elk van ons met pa...

Opwekking 731 - Halleluja Adonai | video + songtekst

'Halleluja Adonai' is een prachtige lofzang van Opwekking. 'Jezus ik hou van U, meer dan de sterren van de hemel meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan.' Mooie woorden over de liefde die wij hebb...

Opwekking 669 - Adonai | video + songtekst

Zing mee met het prachtige lied 'Adonai'. 'Zie Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog,Alle poorten zien uit naar de dag dat U komt. U bent Heer over al wat leeft, U bent heer over al wat leef!' Mooie woorde...

Opwekking 715 - Wat hou ik van uw huis | video + songtekst

Wat hou ik van uw huis is een prachtig lied over Gods hemelse huis. Liedtekst Opwekking 715Wat hou ik van Uw huisHeer van de hemelse legers.Ik kan zo sterk verlangen naarDe binnenpleinen van de Heer.Diep in mijn...

Opwekking 760 - Wie vrees ik nog | video + songtekst

Beluister het prachtige nummer 'Wie vrees ik nog' van Opwekking. 'Mijn kracht is in Uw naam de naam die redden kan. O, God die mij bevrijdt U overwint altijd! Wie vrees ik nog?' Liedtekst - Wie vrees ik nogU...

Opwekking 823 - Hij laat ons niet vallen | video + songtekst

'Hij laat ons niet vallen' is een lied met een hoopvolle boodschap over Gods immense trouw aan ons. God is onze redder en Hij zal ons niet laten vallen, wat er ook gebeurt. 'Ook als de nacht al op zijn donkerst is zijn wij...

Opwekking 822 - Mijn anker | video + songtekst

Dit mooie lied van Opwekking laat met een geweldige metafoor zien wat God voor je kan betekenen. Het anker, waardoor je nooit verdrinkt. Luister het hele lied 'Mijn Anker' hieronder! Opwekking 822 - Liedtekst Ho...

Opwekking 809 - Dit is Jezus | video + songtekst

'Dit Jezus' is een prachtig loflied van Opwekking over het licht dat voor ons gekomen is. De hoop voor iedereen. 'Hij werd een mens, Heeft bij ons gewoond, maar zijn eigen werk heeft Hem niet erkend. Maar wie Hem...

Opwekking 766 - De wind steekt op | video + songtekst

Ontdek het bijzondere lied 'De wind steekt op'. 'Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!' Beluister het nummer hier...

Opwekking 706 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij | video + songtekst

'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' is een bijzonder mooi lied over het offer dat Jezus voor ons heeft volbracht. 'Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde word...

Zegekroon - Opwekking 764 | video+ songtekst

Zegekroon is een mooi nummer van stichting Opwekking. Het nummer is uitgebracht in 2014 en werd uitgebracht op CD nummer 34. Beluister hieronder de video! Liedtekst Opwekking 764 U zult altijd voor ons strijdenU...
Help kerken in Syrië na de aardbeving met onze crowdfund!