MisverstandenoverdeBijbel


Interview

Theoloog deelt ontdekking over vergeten kruisboodschap van Christus

“Ik ontdekte dat het kruis in de orthodoxe en vroegchristelijke theologie wél aanwezig was, maar in een heel andere rol dan bij ons, in de Latijnse wereld.” In zijn decennialange zoektocht naar de achtergrond van christelijke symbolen, vond Bronswijk

God

Het Bijbelboek Openbaring gaat niet alleen over de toekomst

Openbaring is het laatste boek van de Bijbel en volgens veel mensen gaat het over de toekomst van de wereld. Over dingen die ook na tweeduizend jaar nog steeds toekomst zijn. Sommigen vinden dat Openbaring een gedetailleerde beschrijving geeft van wa

God

Niet alles in de Bijbel is letterlijk het Woord van God

Ik schrijf dit artikel in de overtuiging dat de Bijbel geïnspireerd en gezaghebbend is, dat geloof ik van harte. Geen misverstand daarover! Maar toch ligt hierbij een misverstand op de loer, namelijk dat je alles wat er in de Bijbel staat direct als

Boekfragment

De Bijbel heeft geen humor? Dat is een misverstand

Het probleem met de humor van de Bijbelschrijvers is dat je goed moet lezen om het te zien. Er worden in de Bijbel geen vette moppen getapt, maar het is een misverstand dat alle verhalen saai en plechtig zijn. Er zit vooral veel ironie in de beschrij

God

Paulus wil niet dat vrouwen zwijgen in de kerk

Op twee plaatsen lijkt Paulus vrouwen de opdracht te geven om te zwijgen in de gemeente (1 Korinthe 14:34-35) en om geen onderwijs te geven aan mannen (1 Timotheüs 2:11-12). Op deze twee passages heeft de kerk eeuwenlang een algemene zwijgplicht voor

Boekfragment

De profeten waren geen toekomstvoorspellers

Mijn vrouw Hetty heeft jarenlang lesgegeven over de profeten van het Oude Testament. Eens had ze een cursus afgerond waarin Jeremia en Amos centraal stonden, toen een student haar vroeg: ‘Maar wanneer gaan we het nou hebben over de profetieën?’ Deze

God

Schrijft de apostel Paulus dat alle mensen worden gered?

Mensen in de 21e eeuw geven graag iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en zij vinden dat niemand over het leven en de keuzes van een ander mag oordelen. Zij hopen vervolgens (bewust of onbewust) dat ze deze tolerante houding ook in de Bijbel kunnen

God

Je moet Genesis 1 en 2 niet achter elkaar lezen

De Bijbel opent met een reeks verhalen over God en Israël, die beginnen in Genesis en doorlopen tot aan het boek Esther. Moeten we dus Genesis 1 en Genesis 2 achter elkaar lezen als een beschrijving van gebeurtenissen die op elkaar volgden? Nee, dat