LastigeBijbelverzen


Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Trouwen met iemand die gescheiden is?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een uitspraak van Jezus in Lukas 16. Is het aanvaardbaar om te tr

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Reuzen in de Bijbel?

In het Bijbelboek Genesis staat een eigenaardig verhaal, over Gods zonen die dochters van de mensen uitzochten? Waren er reuzen op aarde? Wie waren die 'zonen van God' en 'dochters van mensen'? Vandaag zoomen we in op dit bijzonder Bijbelgedeelte.  E

God

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Overheid als dienares van God?

Moeten we onze overheid altijd gehoorzaam zijn? Paulus lijkt een vrij categorische opdracht te geven aan de gemeente in Rome. Alle gezag komt van God, en God heeft alle gezagsdragers aangesteld. In de Tweede Wereldoorlog leidde dit er zelfs toe dat n

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Afval der heiligen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Kan iemand

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Besloot God vooraf wie Hem zou gaan dienen en wie niet?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een veelbesproken onderwerp: de uitverkiezing.  Heeft de pottenba

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Waren Joden bestemd om Jezus te kruisigen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag is een tekst uit de eerste Petrusbrief aan de beurt waarin lijkt te staan dat de Jo

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Moeten we ons laten dopen namens overleden mensen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een gedeelte uit 1 Korinthe. Moeten we ons laten dopen namens ong

Dagelijks leven

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Wist Jezus niet wanneer de eindtijd zou komen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het het over een gedeelte uit Matteüs 24 waar Jezus lijkt te zeggen dat Hijzel

God

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Wilde God Mozes doden?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag gaat het over een opvallend verhaal uit het Bijbelboek Exodus, waar lijkt te staan

God

Lastige Bijbelverzen met Jos Strengholt: Zal de Zoon zich aan de Vader onderwerpen?

Lastige Bijbelverzen, er zijn er meer dan genoeg van te vinden. In deze serie bespreekt Anglicaans priester Jos Strengholt tien van deze lastige Bijbelverzen. Vandaag is een gedeelte uit de eerste brief aan Korinthe aan de beurt. Zal de Zoon zich aan