Briefwisselingvrouwinambt


God

HHK-hoogleraar schrijft brief aan vrouwelijke dominee: ‘Ik was geschokt’

Dr. Almatine Leene is de eerste vrouwelijke predikant ooit binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Veel christenen zijn van mening dat een leidinggevende positie in de kerk alleen voor mannen is weggelegd, onder wie prof. dr. Wim van Vlastu

God

Vrouwelijke dominee reageert op brief: ‘Focus op zwijgteksten doet Bijbel te kort’

‘Het lukt mij niet om jouw perspectief mee te maken. Hoe bepaal jij wat cultureel bepaald is in de Schrift?’ Deze vraag is gesteld aan dr. Almatine Leene, de eerste vrouwelijke predikant ooit binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Vragenst

God

Hoogleraar reageert op brief vrouwelijke dominee: ‘Jezus riep geen vrouwen tot apostel’

‘We beginnen vaak bij Genesis 2 en richten we ons op twee zogenoemde zwijgteksten uit het Nieuwe Testament. Als we ons slechts daarop richten doen we de Bijbel te kort’, schreef dr. Almatine Leene vorige week. Afgelopen zondag werd zij bevestigd als

God

Slotbrief hoogleraar aan vrouwelijke dominee: ‘Het is mij niet gelukt om jouw uitleg te volgen’

‘Ik laat mij dus nogmaals niet in de eerste plaats door de cultuur leiden maar door de Schrift’, maakte dr. Almatine Leene vorige week per brief duidelijk aan prof. dr. Wim van Vlastuin. De hoogleraar uit de Hersteld Hervormde Kerk is ervan overtuigd

God

Vervolgbrief van vrouwelijke dominee: ‘Ik laat mij leiden door de Bijbel, niet door de cultuur’

‘Jezus riep geen vrouwen tot apostel en Paulus heeft nooit vrouwen aangesteld als ouderling’, merkte prof. dr. Wim van Vlastuin op in zijn recente brief aan dr. Almatine Leene. De hersteld hervormde hoogleraar en de eerste vrouwelijke dominee binnen

God

Slotbrief vrouwelijke dominee: ‘Winst dat je hebt ontdekt dat ik de Bijbel serieus neem’

‘Het is mij niet gelukt om jouw uitleg te volgen. We kunnen niet zeggen dat de vrouw het hoofd is van de man of dat de gemeente het hoofd is van Christus’, aldus prof. dr. Wim van Vlastuin in zijn slotbrief aan dr. Almatine Leene. De hoogleraar uit d