Arie-JanMulder


Column

Hoe vieren we avondmaal? Jezus gaf geen duidelijke instructies

We krijgen alleen te horen waar die maaltijd over gaat, met daarbij de opdracht om deze feestelijke maaltijd ‘telkens opnieuw’ te vieren. Het enige praktische in Zijn opdracht is dat het met brood en wijn gedaan moet worden. Brood breken en daar wat

Column

Het avondmaal in de vroege kerk: hoe ging het eraan toe?

Laten we die vier elementen eens bekijken:Het onderwijs van de apostelen komt overeen met wat wij nu beleven in onze omgang met de Bijbel: Bijbellezen, preek, Bijbelstudie, gespreksgroep. Uit een heel aantal andere teksten (2:46, 5:21, 5:25, 5:42) we

Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Want Paulus schrijft in die brief inderdaad over het avondmaal, maar hij geeft daar geen theologie van het avondmaal als zodanig. Wat hij in die brief doet, is de gemeente in Korinthe flink op de huid zitten omdat veel mensen in de gemeente letterlij

Column

Waarom droefheid en treurnis tijdens het avondmaal ongepast is

We zetten ze nog even op een rij: Pesach, feest van uittocht, van bevrijding: door de dood van een onschuldig lam word je gespaard, de zonde wordt niet aangerekend, en je gaat op weg naar het beloofde land. Het offer: onschuldig bloed wordt vergoten

Column

De verborgen betekenis van het avondmaal: wat wilde Jezus ons leren?

Maar het laat ook zien dat de Geest het belangrijk heeft gevonden alle elementen van die gebeurtenis herkenbaar en nadrukkelijk te presenteren, en zo te bewaren voor de kerk. En dus is het voor ons belangrijk om goed na te denken over de woorden van

Column

Wat het avondmaal te maken heeft met de offers van het volk Israël

Maar waarschijnlijk is Hij in gedachten nog veel verder teruggegaan, namelijk naar het offer dat God zelf als eerste moet hebben voltrokken na de zondeval van de mens. In Genesis 3:7 lezen we dat Adam en Eva zich na hun zonde naakt en bedreigd voelen

Column

Wat heeft het avondmaal te maken met de komst van Gods koninkrijk?

Het Bijbelboek dat ons de meest indringende beelden geeft van de komst van het koninkrijk is natuurlijk het boek Openbaring. In Openbaring 19:6-9 staat beschreven dat God aan het eind van de geschiedenis het koningschap op Zich neemt. En tegelijk wor

Column

Het avondmaal als verbondsmaaltijd: een feestelijke bezegeling

Nu moeten we wel opletten bij het begrip verbond, zoals dat in de Bijbel voorkomt. Het wijkt namelijk nogal af van wat wij in onze eigen cultuur gewend zijn. Wij zijn gewend om als min of meer gelijkwaardige partijen via onderhandelingen tot een over

Column

Waarom eten en drinken we samen tijdens het avondmaal?

We zien beelden van een zaal met mensen in prachtige kostuums. De dames in de meest bijzondere, kleurrijke japonnen, en de heren in uniformen met tressen, sjerpen en ridderordes. Ze zitten aan lange tafels, op volgorde van belangrijkheid. Het menu be

Column

Pesach én het avondmaal: feestvieren ondanks alle moeiten

De pesachmaaltijd gaat over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. God geeft het volk opdracht om op de laatste dag voor hun vertrek een speciale maaltijd te houden (Exodus 12:1-14). In die nacht zal God alle eerstgeboren zonen van Egypte dode

Video

Volgens Arie-Jan Mulder zijn er geen avondmaalinstructies: "Ik vierde avondmaal aan de keukentafel"

Gaf Jezus ons instructies mee over hoe we het avondmaal precies moeten vieren? Mag je het alleen vieren onder toezicht van een ouderling waarin één en ander toch een beetje centraal geregeld is? In de laatste aflevering van de videoserie 'De ontdekki

Video

Hebben christenen de taak om toe te zien wie deelneemt aan het avondmaal?

Een kerkdienst is een openbare gelegenheid. Er kunnen ook mensen zijn die twijfelen over hun geloof. Wie mogen er deelnemen aan het heilig avondmaal en heeft een ander daar überhaupt wat over te zeggen? Deze vragen komen aan de orde in het vierde dee

God

God draagt ons niet op om iedereen lief te vinden

God is liefde, zegt de Bijbel. En het evangelie is een boodschap van liefde. We krijgen als volgelingen van Jezus zelfs uitdrukkelijk de opdracht om lief te hebben. Maar wat is liefde? Jezus zegt in Mattheüs 22:35-40: 'Heb de Heer, uw God, lief met h

God

Mensen verstoppen zich voor God: Genesis 3-syndroom is springlevend

Liefde en angst zijn twee sterke drijfveren in een mensenleven. Wij willen allemaal liefhebben, daar zijn we voor gemaakt en dat is de opdracht van het evangelie. Maar in de praktijk zijn we ook bang om gekwetst te worden en zit angst, in de vorm van

God

Angst om gekwetst te worden kan liefde verdringen: hoe ga je om met 'Judas'?

Op de laatste avond voor zijn lijden heeft Jezus nog een maaltijd met zijn vrienden. Dat wordt onder andere in Johannes 13 beschreven. Johannes begint zijn beschrijving van deze samenkomst van Jezus met zijn vrienden met de woorden: ‘Hij had de mense

Boekfragment

Wat iedere christen kan leren van het pittige gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw

In Johannes 4 wordt een onwaarschijnlijk gesprek beschreven tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. Een gesprek dat pittige vragen stelt aan de lezer. De vrouw komt op het heetst van de dag water putten. Zo ontloopt ze de andere vrouwen, die allemaal

God

Ook mensen die van Jezus houden kunnen zich door hun angst laten verleiden

Op de laatste avond die Jezus met zijn leerlingen doorbrengt vertelt Hij hen dat het moeilijk zal worden en dat ze allemaal zullen vluchten. Petrus, haantje de voorste als altijd, roept dat hij van Hem houdt en desnoods voor hem zal sterven. Maar Jez

Verdieping

Een doortrapte val: de Farizeeën dagen Jezus uit

Jezus heeft het vaak met de schriftgeleerden en Farizeeën aan de stok gehad. In Matteüs 22, vanaf vers 15, lezen we over zo’n voorval, dat een een paar dagen voor zijn dood plaatsvindt. 'Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe