cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand

Misverstanden over de Bijbel

Terug naar dossiers
PREMIUM

Het Bijbelboek Openbaring gaat niet alleen over de toekomst

Openbaring is het laatste boek van de Bijbel en volgens veel mensen gaat het over de toekomst van de wereld. Over dingen die ook na tweeduizend jaar nog steeds toekomst zijn. Sommigen vinden dat Openbaring een ged...
PREMIUM

Niet alles in de Bijbel is letterlijk het Woord van God

Ik schrijf dit artikel in de overtuiging dat de Bijbel geïnspireerd en gezaghebbend is, dat geloof ik van harte. Geen misverstand daarover! Maar toch ligt hierbij een misverstand op de loer, namelijk dat je alles wat er in...
PREMIUM

Paulus wil niet dat vrouwen zwijgen in de kerk

Op twee plaatsen lijkt Paulus vrouwen de opdracht te geven om te zwijgen in de gemeente (1 Korinthe 14:34-35) en om geen onderwijs te geven aan mannen (1 Timotheüs 2:11-12). Op deze twee passages heeft de...
PREMIUM

De Bijbel heeft geen humor? Dat is een misverstand

Het probleem met de humor van de Bijbelschrijvers is dat je goed moet lezen om het te zien. Er worden in de Bijbel geen vette moppen getapt, maar het is een misverstand dat alle verhalen saai en plechtig zijn. Er zit v...
PREMIUM

Schrijft de apostel Paulus dat alle mensen worden gered?

Mensen in de 21e eeuw geven graag iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en zij vinden dat niemand over het leven en de keuzes van een ander mag oordelen. Zij hopen vervolgens (bewust of onbewust) dat ze deze toler...
PREMIUM

De profeten waren geen toekomstvoorspellers

Mijn vrouw Hetty heeft jarenlang lesgegeven over de profeten van het Oude Testament. Eens had ze een cursus afgerond waarin Jeremia en Amos centraal stonden, toen een student haar vroeg: ‘Maar wanneer...
PREMIUM

Je moet Genesis 1 en 2 niet achter elkaar lezen

De Bijbel opent met een reeks verhalen over God en Israël, die beginnen in Genesis en doorlopen tot aan het boek Esther. Moeten we dus Genesis 1 en Genesis 2 achter elkaar lezen als een beschrijving van gebeurten...