Wat Gods uitverkiezing tot ons te zeggen heeft

Gods uitverkiezing roept in christelijk Nederland veel misverstanden op. Sommige christenen lopen er zelfs in vast en durven zichzelf geen kind van God te noemen. Dr. Jan Hoek vertelt waarom geloven in een verkiezende God juist een grote bemoediging voor ons zou moeten zijn. Het gaat niet om deuren die in het slot vallen, maar om een wijd geopende poort waardoor het licht binnenstroomt.

Video's in deze serie

3

Zijn meer mensen uitverkoren sinds Jezus' komst?

4

Waarom Jezus zegt dat 'velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren'

5

Jan Hoek deelt belangrijke boodschap voor wie worstelt met uitverkiezing


Meer series

Wij maken graag video's met inspirerende mensen uit christelijk Nederland, met scherpe vragen en duidelijke antwoorden.

5 VIDEO'S

5 principes voor de kerk van nu

5 VIDEO'S

Bevrijding en genezing

3 VIDEO'S

De 3 leiderschapslessen van Orlando Bottenbley

5 VIDEO'S

5 energieke boodschappen van Karim Landoulsi

7 VIDEO'S

Alles wat je wilt weten over de gaven van de Heilige Geest


Meer films

Inspirerende films voor christenen.