Briefwisselingkerk-zijn


God

Slotbrief kerkplanter: “Huiskerk is geen netwerk van ongeleide projectielen”

“In huiskerken dreigen steeds weer eenzijdigheden verabsoluteerd te worden. De continuïteit en het rechte belijden staan voortdurend onder druk”, merkte predikant Wim Dekker op in zijn slotbrief aan kerkplanter Erik Bakker. In een broederlijk gesprek

God

Slotbrief predikant aan kerkplanter: "In huiskerken dreigt versnippering en sektarisme"

"Waarom zoveel energie stoppen in het krampachtig vasthouden van de oude kerkvormen?", vroeg kerkplanter Erik Bakker zich af in zijn recente brief aan predikant Wim Dekker. In een broederlijk gespreken spreekt het duo zich uit over het belang van hui

God

Kerkplanter aan predikant: "Waarom steek je je energie niet in het vormen van huiskerken?"

“Ik ben zeer tegen het bevorderen van religieus consumentisme. Daarom moeten we mensen stimuleren ook in coronatijd zoveel mogelijk met hun eigen gemeente verbonden te blijven”, aldus predikant Wim Dekker in zijn recente brief aan kerkplanter Erik Ba

God

Predikant reageert op brief kerkplanter: “Ik ben tegen religieus consumentisme bevorderen”

“Belangrijk is dat kerken na de coronaperiode niet in de verleiding komt om terug te vallen in de oude patronen, maar vanuit de kringen voluit missionair aanwezig blijft”, stelde kerkplanter Erik Bakker in zijn meest recente brief, waarin hij wees op

God

Kerkplanter reageert op brief predikant: "Er is voor de kerk een nieuw tijdperk aangebroken"

“Kleine groepen kunnen heel gemakkelijk in eenzijdigheden terechtkomen. Juist in deze tijd van individualisering moeten we oppassen met groepjes en clubjes, ook in de kerk”, aldus dr. Wim Dekker. In zijn openingsbrief reageerde de PKN-predikant op he

God

Predikant schrijft brief aan kerkplanter: "Laten we oppassen met groepjes en clubjes"

“Wat veel kerken doen is oude dingen online voortzetten. Er is meer nodig dan nieuwe wijn in oude zakken”, stelde kerkplanter Erik Bakker. Naar aanleiding van zijn interview met CIP.nl starten we deze week een briefwisseling tussen hem en PKN-predika