AnnevanderBijl


Boekfragment

Jezus roept christenen op tot confrontatie met de machten van deze wereld

Van nature vermijden de meesten van ons conflicten. We geven de voorkeur aan compromissen. Vrede, bijna tegen elke prijs. In opdracht van God zocht Mozes het conflict echter juist op. Het is belangrijk om te beseffen dat farao echte macht had – ook o

Boekfragment

Vuur de kanonnen van de Heer niet af met het buskruit van de duivel

De echte strijd tegen Goliath vond namelijk plaats in Davids hart. Hij leerde God kennen in het verborgene, op een plek waar niemand hem kon zien – terwijl hij voor zijn schapen zorgde. Hij luisterde naar de Geest die God in hem had uitgestort toen h

Boekfragment

Wie weerspreekt de vele leugens die wij christenen dagelijks horen?

Met andere woorden: een groot deel van het volk ging mee in een leugen. En als gevolg daarvan zouden ze het zwaar te verduren krijgen. Ze zouden getroffen worden door een hongersnood en dorst lijden als gevolg van watergebrek. Zou dat ze misschien wa

Boekfragment

Het gehoorzamen van God heeft ingrijpende gevolgen

Dat Mozes inmiddels een echte, eigen familie had, is ontroerend. Na zijn vlucht uit Egypte, toen hij midden in de woestijn was aangekomen en zich redelijk veilig voelde, ging Mozes bij een bron zitten. Er kwamen zeven jonge vrouwen aanlopen die de ku

Boekfragment

Als God oproept voor de strijd, voorziet Hij ons van ongebruikelijke wapens

Dat is allemaal fantastisch. Maar er staan driehonderd mannen te wachten op instructies. Zij hebben niet gehoord wat Gideon gehoord heeft. Ze hebben een strijdplan nodig. Wat is de strategie? Hier maken we kennis met Gideons creatieve kant. Zijn plan

God

Moeten christenen gehoorzaam zijn aan de overheid? Dit was het antwoord van Anne van der Bijl

‘Veel mensen hebben tegen me gezegd: ‘Je overtreedt de wet. Als de wet van een bepaald land zegt dat Bijbels niet zijn toegestaan, mag je ze daar niet binnen brengen.’ Deze mensen zouden helemaal gelijk hebben als wij niet zowel de wet van de Heer, a

Boekfragment

Leugens vermengd met waarheid: een effectief wapen van onze vijand

Luister naar Goliats honende woorden: ‘Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren?’ (vers 8). Dat is al de eerste leugen! Israël is helemaal niet opgetrokken tegen de Filistijnen. De Filistijnen waren Israël binnengedrongen. Ze hadden grondgebied

Boekfragment

God liet Zijn dienaar een indrukwekkend spektakel meemaken

Onze profeet antwoordde met een klaagzang. ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer’ (vers 14). Het is goed dat iemand zich zo hartstochtelijk inzet voor Gods reputatie, maar Elia had een grotere last op zich genomen dan God van hem verlang

Boekfragment

Een opdracht van Jezus: je leven verliezen om het te kunnen behouden

Jezus zei dat je je leven moet verliezen om het te kunnen behouden (Markus 8:35). Waarom sprong Jona dan niet gewoon overboord? Misschien was hij niet echt bereid om zijn leven op te geven. En ik denk ook dat Jona geen zelfmoord wilde plegen – dat is

Boekfragment

Te veel christenen kijken kritisch naar Gideon: God beloont eerlijke vragen

Het is waar, Gideon heeft veel vragen. God had al gezegd dat Gideon een ‘dappere krijgsheld’ was en dat ‘de Heer met hem’ was. Wat heeft Gideon nog meer nodig? Waar is zijn geloof? Dit is een belangrijke waarheid voor ons om te onthouden: geloof draa

Boekfragment

Ook moslimterroristen kunnen vredelievende volgelingen van Jezus worden

‘Nog dertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd.’‘Nog twintig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd.’‘Nog tien dagen…’Jona had geen programma. Het enige wat hij deed was het Woord prediken dat God hem had gegeven. En er gebeurde iets verbazingwekkends. D

God

Twintig inspirerende uitspraken van Anne van der Bijl (1928-2022)

Bijbelsmokkelaar en grondlegger van Open Doors, Anne van der Bijl (94), is dinsdagmiddag 27 september in zijn woonplaats Harderwijk overleden. Hij werd vooral bekend als God’s Smuggler (Gods smokkelaar) door zijn grootschalige Bijbelsmokkel naar land

Dagelijks leven

Mijn bijzondere en persoonlijke herinneringen aan Anne van der Bijl

“Of ik mezelf een geloofsheld noem? Natuurlijk niet. Ik geloof helemaal niet in geloofshelden.” Het is een van de vele bijzondere uitspraken van Open Doors-oprichter Anne van der Bijl die me altijd bij zullen blijven. Hij is wel míjn geloofsheld en m

God

Wat is Jezus’ opdracht aan ons? Anne van der Bijl draaide er niet omheen

‘In onze evangelisatiesamenkomsten leggen we een te grote nadruk op de verlossing en verzuimen we op Christus’ eisen als Heer te wijzen. Ik denk dat dat de reden is dat er zoveel zwakke christenen zijn. We hebben het alleen maar gehad over vergeving

Nieuws

Anne van der Bijl verkoos gevaarlijke reizen boven straatevangelisatie

“Een van ’s lands groten de afgelopen eeuw”, twitterde iemand vlak na het bekend worden van het overlijden van Anne van der Bijl op 94-jarige leeftijd. Zelf zou hij het niet zo gezegd hebben, integendeel; God is groot en wij zijn maar eenvoudige dien

Nieuws

Hoe christenen reageren op het overlijden van Anne van der Bijl (1928-2022)

Bijbelsmokkelaar en grondlegger van Open Doors, Anne van der Bijl (94), is dinsdagmiddag 27 september in zijn woonplaats Harderwijk overleden. Hij werd vooral bekend als God’s Smuggler (Gods smokkelaar) door zijn grootschalige Bijbelsmokkel naar land

God

Zitten er in Nederland predikanten in de gevangenis?, vroeg iemand aan Anne van der Bijl

'Jaren geleden hield ik een evangelisatiecampagne in de baptistenkerken van Boedapest. Er kwamen iedere avond zoveel mensen dat we om veiligheidsredenen van kerk naar kerk moesten verhuizen', stelde Open Doors-oprichter Anne van der Bijl in de uitgav

God

Anne van der Bijl raakte op weg naar Oost-Duitsland in gesprek met een douanebeambte: 'Het was wonderbaarlijk!'

'Op een zondag, net voordat ik weer naar Oost-Duitsland zou gaan, sprak ik in een grote kerk in Nederland en vroeg om voorbede voor mijn reis. Na de dienst kwam er een ietwat onrustige dame naar me toe. ‘Anne, ik weet dat je naar Duitsland gaat’, zei